Utslipp i Arktis er annerledes

Utslipp i Arktis påvirker klimaet på en annen måte enn tilsvarende utslipp på lavere breddegrader.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskning på isforholdene i Polhavet blir viktig i årene framover. Bildet viser M/V 'Nordic Barents' på vei fra Kirkenes gjennom nordøstpassasjen til Kina med 41 000 tonn malm fra Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Tschudi Shipping) (Foto: Tschudi Shipping)
Forskning på isforholdene i Polhavet blir viktig i årene framover. Bildet viser M/V "Nordic Barents" på vei fra Kirkenes gjennom nordøstpassasjen til Kina med 41 000 tonn malm fra Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Tschudi Shipping) (Foto: Tschudi Shipping)

Avkjølende klimagassutslipp

Svoveldioksid (SO2) har en avkjølende effekt på klimaet. Gassen slippes blant annet ut ved vulkanutbrudd og fra skip. Den avkjølende effekten har to årsaker:

  • Den direkte: Når svoveldioksid møter oksygen dannes sulfatpartikler (SO4), som har den egenskapen at det reflekterer solstråling tilbake til verdensrommet.
  • Den indirekte: Svovelpartikler i atmosfæren dekkes av vann, slik at det dannes skydråper. Flere skydråper i atmosfæren gjør at mer solstråling reflekteres. I tillegg kan levetiden til skyene øke.

 

Nitrogenoksid (NOx) kan ha både en oppvarmende og avkjølende effekt på klimaet, avhengig av hvor den slippes ut. Sammen med andre gasser kan NOx danne drivhusgassen ozon. Men utslipp av NOx reduserer også levetiden til drivhusgassen metan. På grunn av de store NOx-utslippene fra skipstrafikk og en ren bakgrunnsatmosfære, dominerer effekten av metanreduksjon over ozondannelsen. For veitrafikk, som skjer på land, er dette motsatt.
 

Ikke alle utslipp gir global oppvarming. Noen gasser og partikler har en avkjølende klimaeffekt, men disse kan være helseskadelige eller ha andre negative effekter.

I en ny studie i forskningsprosjektet ArcAct har forskerne undersøkt hvordan skips- og petroleumsvirksomhetene i Arktis påvirker klimaet.

De konkluderer med at utslippene fra skipstrafikken har en netto avkjølende effekt, mens petroleumsvirksomheten i dette området har en netto oppvarmende effekt. Studien ligger ute til diskusjon på nettsidene til tidsskriftet Atmospheric Chemistry and Physics.

Den avkjølende effekten fra skipsutslipp har to hovedårsaker: Utslippene av svoveldioksid og utslippene av nitrogenoksid (se faktaboks).

Annen klimaeffekt i nord

– Dette er første gang det gjøres en sammenligning av disse sektorene i Arktis, sier Stig B. Dalsøren ved CICERO Senter for klimaforskning.

Han er en av forskerne bak studien som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og CICERO.

– På grunn av de spesielle klimatiske forholdene, påvirker utslipp i Arktis klimaet med en annen styrke enn tilsvarende utslipp på lavere bredder. For eksempel skjer sotutslippene nærme snø og is, noe som gir en større klimaeffekt, forklarer han.

Det er petroleumsvirksomheten som har de store utslippene av sot. Soten har en oppvarmende effekt både når den er i atmosfæren og når den legger seg på snø og is. I atmosfæren absorberer den solstråling og gjør at mindre varme blir reflektert tilbake til verdensrommet.

Når den ligger på snø og is, skaper soten er mørk overflate der det tidligere var hvitt, og mørke flater reflekterer mindre sollys enn lyse. Isen smelter raskere, og mørkt, åpent hav gir en varig mørkere overflate.

Har simulert atmosfæren

Forskerne har brukt en avansert datamodell til å simulere hvordan framtidige utslipp vil påvirke konsentrasjonen av partikler og gasser i atmosfæren.

En annen modell beregner hvordan dette endrer strålingsbalansen, altså balansen mellom stråling inn til jorda og stråling tilbake til verdensrommet. Når denne balansen endres, påvirkes temperaturen.

Dalsøren understreker at den avkjølende effekten fra skipsvirksomhet bare gjelder på kort sikt. I noen hundre års tidsperspektiv har også denne sektoren en oppvarmende effekt.

Dette er fordi skip også slipper ut CO2, som varmer opp klimaet, og som lever i atmosfæren i flere hundre år.

Neste skritt

– Resultatene er noenlunde i tråd med det vi forventet. Men det er viktig å få beregnet disse effektene. Studien gir oss en helhetlig forståelse av dagens situasjon, og den gir oss også nyttig bakgrunnsinformasjon for studier av hvordan det blir i framtiden, sier Dalsøren.

Forskerne er i gang med å beregne framtidig utvikling.

– Det knytter seg stor spenning til hvordan den framtidige aktiviteten i Arktis vil påvirke klimaet. Vi har tidligere beregnet at vi kan vente oss endringer i utslippsmønstre og utslippsmengder, sier Dalsøren. 

Ifølge en studie publisert nylig i samme forskningsprosjekt ventes skipsutslippene å stige i Arktis på grunn av issmelting og mer trafikk. Petroleumsvirksomheten vil flytte seg lengre til havs, noe som gjør at utslippene vil skje på nye steder.

Referanse:

Ødemark, Dalsøren, Samset, Berntsen, Fuglestvedt & Myhre: Short lived climate forcers from current shipping and petroleum activities in the Arctic, Atmospheric Chemistry and Physics, 11, 21569-21599, 2011, doi:10.5194/acpd-11-21569-2011.

Powered by Labrador CMS