Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Hva med å dele kjøkken – et stort og lekkert et? Eller kanskje trimrom og gjesterom? Delingsøkonomien inntar boligsektoren.

Kan du tenke deg å dele gjesterom med naboen?

Enslige og par med barn som har flyttet hjemmefra er mest positive til alternative boformer.

Kan arkitektur løse klimakrisa, ensomhetskrisa og boligkrisa i norske byer? Kanskje ikke alene, men boformer som fremmer folkehelse og inkludering, er lønnsomt.

Når innbyggere og utbyggere planlegger sammen, øker sannsynligheten for at nye og mer miljøvennlige boformer realiseres. Det er konklusjonen etter at Sintef og Bergen kommune testet nye metoder for byutvikling.

Hvem vil bo på nye måter?

Bergen var først ut i Norge med å få egen byarkitekt, som skal fremme kvalitet i bygde omgivelser. I prosjektet Bopilot ønsket de å:

  • Bidra til mer innovasjon og mangfold i boligsektoren.
  • Fremme kunnskap om og interesse for alternative boligvalg.
  • Vise utbyggerne at det finnes et marked for alternative modeller og boliger med dele- og sambruksløsninger.

– Vi ønsket å vise hvordan arkitekturen og måten vi bygger på, kan være selve verktøyet for å skape bærekraftige samfunn, sier Tina Larsen.

Hun er seniorarkitekt hos Byarkitekten og prosjektleder for Bopilot Bergen.

Fullskala modell av interiør i bofellesskap, fra utstillingen NABO på KODE i Bergen. Arkitekt: Helen og Hard.

Ja til barnefamilier midt i byen og ulike nabolag

Bydelen Grønneviken er et område i utvikling, og her har Bergen kommune to mål: å gjøre det attraktivt for barnefamilier å bo i sentrum og å bygge boliger og nabolag med ulike former for deling.

Potensielle beboere, boligutviklere og arkitekter ble involvert i ulike aktiviteter, og gjennom det ønsket forskere og kommunene å skape engasjement rundt nye boligmodeller, både internt i kommunen og ute i markedet.

– Hypotesen har vært at de ulike aktivitetene på ulike måter kan bidra til endring og innovasjon, sier forsker Karin Høyland i Sintef.

– Vi ville finne ut hvem som er interessert i deling og hva de vil dele, og vi ønsket å få frem konkrete løsninger for Grønneviken, sier Tina Larsen.

Digital medvirkning ble tatt i bruk for å lodde stemningen for deleløsninger og for å komme i kontakt med innbyggere som ønsket å delta i de videre aktivitetene.

Arkitekturen var ikke den største utfordringen

Det viste seg at det var mange som var interessert. Ulike boligkjøpere hadde ulike motivasjoner for å dele, men noen grupper var mer interesserte enn andre.

– Enslige og par med barn som har flyttet hjemmefra, er mest positive, mens barnefamilier med enebolig utenfor sentrum er de som er minst interessert i alternative boformer, forteller Larsen.

De som hadde vist interesse for deleløsninger i første runde, ble invitert med videre i en designsprint. Det er en metode hvor man definerer behov, prototyper og tester løsninger fortløpende i et prosjekt. Tverrfaglige grupper skulle jobbe frem nye romlige løsninger for boliger med nabofelleskap og deling.

Det ble fort tydelig at arkitektoniske løsninger er viktig for at det skal fungere, men ikke den største utfordringen for at det faktisk bygges boliger med deleløsninger.

Her er prosessen i kommunen, jus og økonomi, vel så utfordrende.

Utbyggerne må se potensialet

Aktivitene i Bopilot viste at det er nødvendig å trygge bransjen ved å vise fram etterspørselen.

– Først når de ser at det er et marked for det, tør utbyggere å satse på utradisjonelle boligkonsepter, sier Tina Larsen.

Og når potensielle beboere involveres tidlig i prosessen, fra idéstadiet, kan det senke terskelen for å vurdere alternative boformer med deleløsninger.

Samarbeid i tidlig fase er også viktig for å gi fremtidige beboere tilhørighet og tillit til hverandre, innflytelse på utformingen og ikke minst vise boligutviklere at det finnes en vilje til å bo på nye måter.

Derfor arrangerte Bergen kommune en 24 timers idékonkurranse for å skape en møteplass for dem som vil bygge og bo på nye måter.

– Drømmen var å få på plass et nytt, enkelt digitalt verktøy, som Tinder eller AirBnB, hvor fremtidige boligeiere med ønske om nye deleløsninger, kan møte arkitekter og byggherrer før boligene er tegnet og bygget, sier Larsen.

32 team fra hele landet var med i konkurransen som ble arrangert digitalt. Vinnerne, Sweco og 3rw arkitekter, jobber nå med å realisere plattformen Samdelt. Siste status er at de nærmer seg en forretningsplan og ser etter samarbeidspartnere, deriblant UX-designere og programmerere.

Snakk om arkitektur!

Bopilot-prosjektet ble avsluttet med en boligutstilling på kunstmuseet KODE, der det blant annet ble vist fram en fullskala modell av et bofellesskap.

Modellen er et resultat av intervjuer med beboerne i et bofelleskap i Stavanger. Her fikk publikum ta del i hverdagslivet i et bokollektiv og se hva beboerne i ville ha delt dersom de skulle ha strukket seg enda lengre enn de gjør i bofelleskapet i dag.

Det ble i tillegg arrangert nabokvelder der innbyggere, utbyggere, kommunen, politikere og arkitekter møttes for å diskutere både konkrete prosjekter og tema som sosialt mangfold, deleløsninger, boligkvalitet og nabolag.

560 skoleelever besøkte utstillingen gjennom Den kulturelle skolesekken. De fikk lage sine egne arkitekturmodeller sammen med arkitekturstudenter og ga Bergen kommune innspill til hvilke fellesrom de ønsker seg i fremtidens bydeler.

Oppslutningen om aktivitetene viser at det finnes et stort engasjement for nabolag og arkitektur.

– Vi ble egentlig ikke overrasket over det store engasjementet. Dette er veldig i tiden – folk er interessert i design, hjem og arkitektur. Pandemien har også fått opp bevisstheten rundt ensomhet og deling, sier Larsen.

For god arkitektur handler ikke bare om det visuelle uttrykket, men også om funksjonen. Og det er mye lettere å få til nyskaping når arkitektene snakker mer med innbyggere. Ved å få fram både muligheter og potensielle konflikter tidlig finner vi bedre løsninger til slutt.

Kobler innbyggere og utbyggere

I løpet av prosjektperioden ble kommunen kontaktet av flere innbyggere på jakt etter boligprosjekter med deleløsninger og fellesskap.

Mange ønsker seg en mer sosial måte å bo på og lurer rett og slett på hvor de skal starte for å finne frem til rett prosjekt.

– Derfor tror vi det trengs en ny funksjon i byen, et bopilotkontor som kan hjelpe innbyggere og utbyggere som vil bo eller bygge på en ny måte, til å finne hverandre, sier Larsen.

Fire anbefalinger til andre kommuner

På grunnlag av prosessene som har vært fulgt gjennom prosjektperioden, har forskerne fire anbefalinger til andre kommuner:

  1. Sett boligens betydning for bærekraftig samfunnsutvikling på agendaen.
  2. Forankre behovet for å endre boligutviklingen i kommunen.
  3. Gi noen et tydelig mandat til å være pådriver og identifiser aktuelle pådriverroller.
  4. Bruk pilotprosjekter som endringsagenter.

Om prosjektet Bopilot

I innovasjonsprosjektet Bopilot har Sintef og NTNU samarbeidet med Bergen og Trondheim kommuner om å prøve ut nye løsninger og samarbeidsformer. Prosjektet pågikk i perioden 2018–2022 og er finansiert av Forskningsrådet. Professor Eli Støa ved institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU var prosjektleder.

Referanser:

Alle rapportene fra prosjektet kan lastes ned gratis fra Byarkitektens nettside

Eli Støa mfl.: Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Rapport fra forskningsprosjektet Bopilot. Rapport fra Sintef, 2022. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS