Tidlig teknologi overrasker

Flere menneskegrupper med ulik steinteknologi kan ha levd side om side for hele 1,76 millioner år siden. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Helene Roche (til venstre) ledet de arkeologiske utgravingene i de vestre Turkana. (Foto: Rhonda L. Quinn)

I sedimentene i Afrika ligger levninger etter svært gamle menneskekulturer. Nå har et team av forskere funnet redskaper som vitner om at den avanserte Acheulian-kulturen fantes enda tidligere enn antatt: for hele 1,76 millioner år siden.

Men det er ikke det mest oppsiktsvekkende ved oppdagelsen.

I området hvor utgravinga skjedde, og i de samme geologiske lagene, er det også gjort mange funn av redskaper fra den mer primitive Oldowan-kulturen.

Det kan bety at flere grupper av tidlige mennesker med ulike kulturer og redskapstradisjoner kan ha eksistert samtidig.

- Dette er store nyheter, og resultatene kommer fra forskere i absolutt toppklasse, sier Sheila Coulson ved Universitetet i Oslo, som også forsker på tidlige mennesker i Afrika.

- Vi har hatt en mistanke om at det kunne være slik, men nå er det bekreftet.

Gamle håndøkser

Funnet av de 1,76 millioner år gamle redskapene ble publisert i Nature, 1. september 2011. (Foto: Nature)

Forskerne har antatt at Acheulian-kulturen oppstod som følge av en betydelig utvikling av hjernen, skriver Christopher J. Lepre og kollegaene i siste utgave av Nature.

Men det har vært vanskelig å si hvor disse folkene kom fra. De eldste funnene er bare 1,4 millioner år gamle, mens kulturen antagelig oppstod en god stund tidligere.

Nå dukker imidlertid de karakteristiske ovale og pæreformede håndøksene deres opp i mellom 1,72 og 1,81 millioner år gamle sedimentære lag ved Turkanasjøen i Kenya.

- Alderen på funnet er viktig, men det virkelig spennende er altså utviklingsaspektet, understreker Coulson fra UiO.

Side om side

- Oldowan er den eldste kulturen som lagde steinredskaper, og før gikk man ut ifra at denne tradisjonen etter hvert utviklet seg til den mer avanserte Acheulian-teknologien.

- Dette funnet antyder i stedet at flere grupper med ulik adferd levde samtidig. Det er i så fall en mye mer kompleks situasjon enn vi har trodd. Vi ser at en kulturell diversitet eksisterte svært tidlig.

Coulson mener denne vitenen åpner en ny dør – inn til enda flere spørsmål. Hvordan hadde det seg for eksempel at flere grupper mennesker levde i samme område uten å ha kontakt med hverandre? Unngikk de hverandre bevisst?

En av de største gåtene er imidlertid denne:

Hvorfor ser det ut til å ha gått nesten en million år før steinteknologien fra Afrika dukket opp i Europa?

Forsinket teknologi

Etter de nye funnene å dømme, ser det ut til at den tidligste Acheulian-kulturen utviklet seg omtrent samtidig som, eller litt før de første menneskene vandret ut til Eurasia. Men de tidligste funnene av typiske Acheulian-redskaper i Europa er datert til mye, mye senere.

- Håndøkser dukker først opp her for omtrent 800 000 år siden. Det er nesten en million år etter at de første menneskene kom. Hvorfor tok de ikke med seg redskapstradisjonen ut av Afrika? spør Coulson fra UiO.

- Kanskje de som dro ut ikke hadde de kognitive evnene som skulle til. Eller kanskje de manglet eller ikke aksepterte den teknologiske kunnskapen.

Er vi heldige, kan noen av svarene bli børstet fram fra jorda av framtidas forskere.

- Dette er som alltid i arkeologien: Vi må være tålmodige og vente på nye funn som kan gi oss en forklaring på hva som skjedde, sier Coulson.

Disse sedimentene inneholdt 1,76 millioner år gamle håndøkser. I bakgrunnen vises fjellene vest for dagens Turkanasjø. (Foto: Rhonda L. Quinn)

Referanse:

C. J. Lepre, H. Roche, D. V. Kent, S. Harmand, R. L. Quinn, J-P. Brugal, P-J. Texier, A. Lenoble & C. S. Feibel, An earlier origin for the Acheulian, Nature, vol. 477, 1. september 2011, s. 82-85.

Powered by Labrador CMS