Denne hodeskallen skal ifølge arkeolog være en same, og befinner seg nå på Tromsø museum. Sander Andersen, NRK

Denne hodeskallen skal ifølge arkeolog være en same, og befinner seg nå på Tromsø museum.

Sander Andersen, NRK

Denne hodeskallen kan endre historien

Hodeskallen er 1400 år gammel, og er det tredje eldste skjelettmaterialet funnet i urgrav i Norge. Sjømat har stått på menyen til samen som levde 640 år etter Kristi fødsel.

I samarbeid med:


 

Saken er levert av NRK Viten.

– Funnet viser en samisk tilstedeværelse lengre tilbake i tid enn man tidligere har trodd. Med dette funnet så har man dokumentert samenes tilstedeværelse 1000 år tilbake i tid enn de skriftlige kildene man har, forteller arkeolog og seniorrådgiver ved Sametinget, Arne Håkon Thomassen.

En undersøkelse som er gjort av hodeskalle, bekkenbein og lårbein som ble funnet i ei samisk urgrav i Eidet i Tysfjord i Nordland viser at historien må endres.

Thomassen forteller at dette er den eldste urgraven som er funnet utenfor Finnmark.

– Det er ganske oppsiktsvekkende fordi man tidligere har trodd at samene i hovedtrekk har holdt til i Finnmark, og i senere tid spredt seg sørover. Men dette funnet viser at dette synet må endres, sier arkeologen.

Rykket ut

For over tre år siden rykket en tjenestemann fra lensmannskontoret i Tysfjord ut til urgrava og konfiskerte hodeskallen etter at uvedkommende da hadde tatt seg til rette der, og tatt frem hodeskallen.

Dateringen viser en alder på 640-680 etter Kristi fødsel, så den er nesten 1400 år gammel, ifølge seniorrådgiver Arne Håkon Thomassen.

– Kostholdsdateringen viser at den avdøde har hatt et kosthold som heller mot maritim føde. Personen har spist mye av havets goder i forhold til landets goder, sier Thomassen.

Samisk urgrav

Han er helt sikker på at dette er en samisk grav.

– Graven er en samisk urgrav. Den har mange likhetstrekk med andre urgraver som vi betegner som samisk.

Etter at Sametinget og Tromsø museum tok seg av saken, har lokalbefolkninga ventet på resultatet av undersøkelsene.

– Det synes jeg er veldig interessant. Tenk at det er fra år 640. Det er helt utrolig at det skal være så gamle bosetninger her, sier Anne Lise Gurendal.

Gurendal bor like i nærheten av urgraven.

Oppbevart i safe

Hodeskallen og noen bein ble i 2011 hentet etter et tips om det man da trodde kunne avdekke en gammel kriminalsak, og ble i over to år oppbevart i safen på lensmannskontoret i Tysfjord, hvor den støvet ned i en pappeske.

Lensmannen ville i fjor bli kvitt disse levningene, og fikk levningene overlevert til den instansen som lensmannen oppfattet som den ansvarlige for slike ting, men de kom i retur igjen.

– Vi har vært i kontakt med Sametinget, opptil flere ganger, og på et tidspunkt ble de levert Sametinget, men av en eller annen grunn fikk vi det i retur, fortalte lensmann Kenneth Nilsen i Tysfjord til NRK i fjor.

Lensmannen ble til slutt kvitt levningene, som nå befinner seg på Tromsø museum.

Føres tilbake

Denne sommeren gjennomføres en større undersøkelse av graven, som vil kunne si noe om kjønn og alder.

– Det vil også kunne gi oss et bilde på om personen har vært i fysisk arbeid, eller hatt et mer stillesittende liv, om personen har bodd i hus eller drevet med jakt, fangst og fiske, forteller arkeolog Arne Håkon Thomassen.

Til neste år tilbakeføres skjelettmaterialet, og stedet merkes med informasjonsskilt og sikres. Dette er den lokale beboeren Anne Lise Gurendal fornøyd med.

– Det synes jeg er veldig fint. For gravene skal ikke åpnes og beinene skal ikke fjernes. De skal være der de ligger, sier Gurendal.

Powered by Labrador CMS