Grønlandshunder trekker en slede på Grønland.
Grønlandshunder trekker en slede på Grønland.

Arktiske trekkhunder har endret seg lite på minst 9500 år

Moderne trekkhunder har mange fellestrekk med en sibirsk hund som døde for 9500 år siden.

Hunder og mennesker har hatt et svært langvarig og gjensidig forhold. Dette forholdet begynte sannsynligvis en gang mellom 20 000 og 40 000 år siden, ifølge en studie i tidsskriftet Nature Communcations fra 2017.

Siden den gang har menneskeheten avlet fram svært spesialiserte hunderaser, som fyller forskjellige funksjoner. Noen er gode på visse typer jakt, mens andre skal utføre fysisk arbeid.

Arktiske sledehunder hører til i den siste kategorien, og inkluderer raser som grønlandshund, husky fra Alaska og Sibir og alaskan malamute. Disse hundene er utholdende og fysisk sterke, og har blitt brukt til å trekke sleder i tusenvis av år.

På den svært avsidesliggende Zjokhov-øya i Øst-Sibir ble det avdekket eldgammelt slede- og hundespannutstyr - som er et sted mellom 8000 og 9000 år gammelt. På denne øya ble det også funnet et kjeveben fra en hund, som er datert til å være rundt 9500 år gammelt.

Siden hunden ble funnet et sted det sannsynligvis ble brukt hundespann, er dette kanskje restene etter en tidlig sledehund.

En stor forskergruppe har undersøkt genomet til denne Zjokhov-hunden, og sammenlignet det med mange forskjellige moderne hunderaser, moderne sledehunder, samt en over 30 000 år gammel Sibirsk ulv. Forskningen er publisert i Science.

Og det kan virke som om mange av de spesielle tilpasningene som finnes hos disse sledehundene, var på allerede på plass for 9500 år siden.

Stammer fra Sibir

Det eldgamle genomet hos Zjokhov-hunden hadde mer til felles med moderne hunder enn med ulvene, og forskerne fant flest likheter med sledehundene. De samme rasene som er nevnt før i saken.

Dette betyr sannsynligvis at alle disse sledehund-rasene stammer fra de Sibirske hundene, og ble blant annet med til Alaska og Amerika. Områdene var knyttet sammen via Beringia, et digert landområde mellom Sibir og Alaska som var tørt land i lang tid, som du kan lese mer om på forskning.no.

Blant sledehundene, var det grønlandshunder som var tettest på genene til Zjokhov-hunden. Dette kan bety at grønlandshundene har vært mest isolert i lang tid, og har opplevd liten miksing av gener fra andre hunder.

Gener

Forskerne fant også spesielle genetiske tilpasninger hos denne Zjokhov-hunden, som finnes igjen hos moderne sledehunder.

Disse hundene har blitt avlet fram for spesialiserte oppgaver, noe som gjør at visse gengrupper er mer framtredende hos sledehunder, sammenlignet med andre hunder.

Disse tilpasningene dreier seg kanskje om livet i arktisk klima, og handler blant annet om lungefunksjon, muskelsammentrekninger og utholdenhet.

Forskerne mener at dette resultatet viser at de viktigste genetiske tilpasningene og variasjonen hos sledehunder var allerede på plass hos denne hunden for 9500 år siden.

Referanse:

S.Sinding mfl: Arctic-adapted dogs emerged at the Pleistocene–Holocene transitionl. Science, 2020. DOI: 10.1126/science.aaz8599 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS