Slik ser instrumentet ut nå. Du kan tydelig se hullet der hvor stemmeskruen kan ha vært og innsnevringen der strengen kan ha vært festet.
Slik ser instrumentet ut nå. Du kan tydelig se hullet der hvor stemmeskruen kan ha vært og innsnevringen der strengen kan ha vært festet.

Dette er et av verdens eldste kjente strenge­instrumenter

Sannsynligvis er det et enstrengs-instrument som ble spilt på i Vietnam for 2.000 år siden.

Mennesker har spilt musikk på instrumenter i mange tusen år. Det er blitt funnet 40.000 år gamle fløyter laget av knokler i dagens Tyskland, ifølge denne studien fra 2009.

Men funn av musikkinstrumenter er sjeldne, sannsynligvis fordi de ofte er laget av tre eller andre materialer som råtner og forsvinner, ifølge en ny forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

I artikkelen beskrives et funn fra Vietnam.

Minst 2.000 år gamle

Dette er to instrumenter funnet under en arkeologisk utgravning langs Mekong-elven i Sør-Vietnam. Stedet var i bruk for rundt 3.000 til 1.250 år siden.

Disse to instrumentene ble funnet i arkeologiske lag som er datert til å være minimum 2.000 år gamle.

Stedet kalles Go O Chua og består av et stort område hvor det sannsynligvis ble utført forskjellige former for håndverk.

Slik kan instrumentet ha blitt holdt.
Slik kan instrumentet ha blitt holdt.

Brukte gevir fra hjort

Det er funnet rester av keramikkproduksjon og små bronse-bjeller. Arkeologene har også funnet svært mye beinmateriale her. Disse knoklene er skåret til og bearbeidet, så forskerne mener det er snakk om et stort bein-verksted.

De to musikkinstrumentene er nettopp laget av en type bein. De er framstilt av deler av hjortegevir.

Begge instrumentene består av en halvdel av et hjortegevir. Selv om forskerne ikke kan slå helt fast at det er et instrument, er det den klart mest sannsynlige tolkningen, ifølge forskningsartikkelen.

Geviret har en innsnevring med spor etter en streng i den øvre delen, samt et rundt hull. Dette hullet ble sannsynligvis brukt til en pinne eller en enkel stemmeskrue for å stemme den ene strengen.

Strengen lå oppå den nederste ringen på geviret, som kanskje fungerte som en slags bro.

Her er et utvalg lignende andre strengeinstrumenter, med det mulige gevirinstrumentet til venstre.
Her er et utvalg lignende andre strengeinstrumenter, med det mulige gevirinstrumentet til venstre.

Holdt de det fast med munnen?

Selv om forskerne er veldig sikre på at det er snakk om et instrument, er de usikre på hvordan det ble spilt på. Strengeinstrumenter med bare én streng er ikke ukjent fra området, og det finnes varianter som fortsatt er i bruk.

Forskerne nevner instrumentet kalt K'ny som en mulig moderne parallell. Dette enstrengede instrumentet spilles på med en bue, mens den ene enden av strengen holdes fast i munnen til personen som spiller.

Munnhulen fungerer som resonanskasse og forsterker lyden. Du kan høre dette eksotiske instrumentet i videoen under.

Harpene fra Ur

Selv om disse vietnamesiske gevir-instrumentene er svært gamle, og kanskje de eldste kjente strengeinstrumentene fra denne delen av verden, finnes det langt eldre strengeinstrumenter.

To av de såkalte lyrene fra Ur, som er svært godt bevarte. Disse er utstilt ved British Museum i London.
To av de såkalte lyrene fra Ur, som er svært godt bevarte. Disse er utstilt ved British Museum i London.

Såkalte lyrer har vært brukt i minst 5.000 år og sannsynligvis i mye lengre tid enn dette, ifølge Encyclopedia Britannica. Blant de eldste er lyrene fra Ur. Ur er en av de gamle bystatene fra Mesopotamia, og på starten av 1900-tallet ble det avdekket svært godt bevarte lyrer. Disse er datert til å være rundt 4.500 år gamle.

Referanse:

Campos: In search of a musical past: evidence for early chordophones from Vietnam. Antiquity, 2023. DOI: /doi.org/10.15184/aqy.2022.170. Sammendrag

Powered by Labrador CMS