En av kroppene som sannsynligvis ble mumifisert av de tidlige britene. Klimaet på de britiske øyene passer ikke særlig bra til å bevare kropper, men forskerne leter etter mumifiseringsspor. (Foto: Cambridge Archeological Unit)

Britiske bronsealder-mumier

Det var ikke bare egypterne som hadde smarte metoder for å bevare sine døde. Mumifisering kan ha vært utbredt på de britiske øyene.

Mumier forbindes kanskje mest med egypterne. De ble gravlagt i praktfulle graver, omgitt av fantastiske skatter. Kanskje det til og med var kastet en liten forbannelse over graven.

Men britene hadde også kompliserte metoder for å bevare sine døde. En britisk forskergruppe ved Sheffield University foreslår nå at mumifisering kan ha vært utbredt i Storbritannia så langt tilbake som i bronsealderen, mellom 3200 – 600 f.Kr.

De har undersøkt skjeletter fra syv forskjellige gravsteder rundt omkring på de britiske øyene. Forskerne har sett etter mumifiseringsspor som viser at kroppene har blitt forsøkt bevart.

Dårlig klima for mumier

Når arkeologer finner en gammel grav, er det ikke åpenbart om liket ble mumifisert eller ikke. Forskerne måtte finne en måte å skille mumier fra vanlige skjeletter.

Disse kroppene er tusenvis av år gamle, og tidens tann har spist bort det meste av de mumifiserte kroppene. Forskerne skriver at Storbritannia ikke er det beste stedet når det kommer til mumiebevaring.

Klimaet er rått og fuktig, sammenlignet med tidskapsel-forholdene som kan være i ørkener, hvor andre kjente mumier kommer fra.

Forskerne har prøvd å se etter bakterienedbrytning inne i knoklene til kropper som er funnet på flere forskjellige steder, blant annet på øygruppen Hebridene. De sammenlignet dermed knoklene med sikre mumier fra Irland og Jemen.

De mener at flere av kropper viser samme nedbrytning som de verifiserte mumiene. Forskerne sammenlignet også mumiene med andre, ikke-mumifiserte kropper fra graver i England.

De hevder at de antatte mumiene var bedre bevart enn de andre, ubehandlede kroppene.

Dermed tror de at mumifisering var mer utbredt enn arkeologer tidligere har antatt.

En av de andre mumiene som ble undersøkt i forskningsprosjektet. (Foto: Cambridge Archeological Unit)


Røking og myr

Men hvordan ble kroppene mumifisert? Forskerne mener også de har sett spor etter teknikkene som de forhistoriske britene brukte, da de undersøkte beina under mikroskopet.

Noen av kroppene viste små sprekker og misfarging. Dette tolker forskerne som at kroppene ble bevart med varmebehandling. Kroppene ble sannsynligvis tørket og røkt over svak varme i lang tid.

Andre kropper viste tegn på å bli begravd i torvmyrer, som kan bevare kropper ekstremt bra. Den danske Tollundmannen er et eksempel på dette, men han er en av de best bevarte myrmumiene som noen gang er funnet. I noen myrer er det kaldt, høyt syrenivå i vannet og nesten ikke noe oksygen. Disse forholdene kan sammen danne ekstremt godt bevarte kropper.

Tollundmannen, som ble funnet i en myr i Danmark i 1950. Kroppen er rundt 2300 år gammel, men utrolig godt bevart. (Foto: Sven Rosborn)

Knoklene i noen av kroppene viste heller ikke noe tegn til bakterienedbrytning. Dette kan tyde på at innvollene ble fjernet rett etter døden, og den kroppslige nedbrytningen ble stanset veldig fort.

Forskerne tror at mumifisering kan ha vært mer utbredt også andre steder i Europa, vi har bare ikke oppdaget det enda.

Referanse:

Booth mfl: Mummification in Bronze Age Britain. Antiquity, september 2015. doi:10.15184/aqy.2015.111. 

Powered by Labrador CMS