Som du kan se på denne hodeskallen fra en grav på Gotland, er det filet et tydelig spor i fortennene.

En spesiell gruppe vikinger filte tennene sine for å kjenne hverandre igjen

Slik tolker forskerne tannfunnene fra rundt 130 skandinaviske menn. Mange av dem har horisontale riller på tvers av tennene.

Vi mennesker pynter oss på mange måter: gjennom klær, hårfarge, tatoveringer, piercinger og mye annet. Dette har vi gjort i nesten hele vår historie.

Vikingene endret også på kroppene sine, selv på måter som virker litt voldsomme for oss: ved å file tennene eller strekke på barneskaller.

Det viser en ny studie der forskere har sett på tannrester fra 130 vikingmenn, de fleste av dem fra Gotland i dagens Sverige. Mange av tennene har en horisontal linje som er filet inn i dem.

Etter å ha vurdert en rekke muligheter kom forskerne frem til at en bestemt gruppe handelsmenn merket tennene sine for å kjenne igjen hverandre, en slags ID.

Levningene er ofte begravd på steder som er kjent for handel, på måter som ikke er typiske for lokalbefolkningen, og de ser verken ut som krigere eller slaver.

Mer enn bare et besøk hos tannlegen

Det kan imidlertid være en rekke andre forklaringer, sier Anne Pedersen, seniorforsker ved Nationalmuseet i København.

– Det må ha gjort vondt å få filt tennene på denne måten, påpeker Pedersen. – Så de gjorde det nok ikke uten grunn.

Fordi rillene er en form for permanent forandring på kroppen, mener forskerne at de markerte en bestemt gruppe, for eksempel en gruppe kjøpmenn.

De påpeker at tennene er funnet på steder med mye handel.

På en av gravplassene på Gotland var også alle personene med filte tenner gravlagt med ansiktet ned og i samme område.

Dette virker ikke som en særlig formell begravelse, og kan tyde på at de ikke var fastboende og bare oppholdt seg i byen i perioder, for eksempel som handelsmenn, hevdes det.

Det er imidlertid bemerkelsesverdig at de fleste er funnet på Gotland.

Det er også variasjon i antall riller, og hvilke tenner som har blitt filt. Så selv om de kan ha markert handelsmenn på Gotland, kan de ha hatt andre, mer lokale betydninger.

– Dessverre er skjeletter og tenner fra Danmark dårlig bevart. Det hadde vært veldig interessant med flere danske eksempler, sier Anne Pedersen.

Selv om de fleste av levningene er fra Gotland, trekker studien også veksler på tannsett fra andre steder, som denne russiske vikingskallen med lignende riller.

Kan ha tilhørt andre grupper

Forskerne tror det har vært handelsmenn som har filt tennene på denne måten, men de er åpne for andre tolkninger.

De kan for eksempel ha vært krigere. Selv i moderne tid er det ikke uvanlig at soldater skiller seg ut ved for eksempel å ha visse tatoveringer.

Men den gruppen det gjelder, ble ikke begravd med våpen, og det er få spor etter krigsskader, understreker forskerne i studien.

– Det å begrave krigere med våpen var en lokal skikk som ikke eksisterte i hele Norden, og ikke ble opprettholdt gjennom hele vikingtiden, påpeker Anne Pedersen.

Det er også mulig at tennene kan ha markert status som trell. Noen av de døde ser ut til å ha blitt drept og gravlagt rituelt, kanskje som offer.

– Men dette er bare noen få eksempler, og det er ikke helt klart for oss hva som skulle til for å bli ansett som slave i disse samfunnene, sier Pedersen.

Fortsatt mange spørsmål

Anne Pedersen mener det er mer sannsynlig at det er snakk om en krigergruppe og ikke handelsmenn.

Men det er liten tvil om at de har marker en bestemt gruppe.

– Gruppen er der, men spørsmålet er hva slags gruppe det er, sier Pedersen.

Én ting er å bruke bestemte klær eller smykker, men når man bruker kroppen som medium, er det ofte en god grunn.

Hva den grunnen kan ha vært for disse vikingene, kan forhåpentligvis utforskes videre med mer forskning.

– Det kunne for eksempel være veldig interessant å analysere DNA fra disse levningene, for hvis vi kan vise at de var i slekt, kan det gi oss en pekepinn på hvem de var, sier Pedersen:

– Det er flest eksempler fra Gotland, og andre analyser kan kanskje gi en pekepinn på hvor hvert enkelt individ opprinnelig kom fra.

Referanse:

Matthias S. Toplak og  Lukas Kerk: Body Modification on Viking Age Gotland: Filed Teeths and Artificially Modified Skulls as Embodiment of Social Identities. Current Swedish Archaeology, 2024. DOI: https://doi.org/10.37718/CSA.2023.09

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS