Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Østfold - les mer.

Vikingskipet venter på publikum på nett, og alle kan nå fly inn og se de gamle boplassene på Gjellestad.

Vikingskipet på Gjellestad lever på nett

Vikingskip og gamle boplasser på Gjellestad som ble funnet utenfor Halden i 2018 er nå levendegjort på nettet av forskere fra Høgskolen i Østfold. Den digitale gravplassen er basert på arkeologiske funn og fakta.

Høsten 2019 ble deler av vikingskipet, fem langhus og åtte gravplasser, funnet under utgravingen nær Jellhaug, som er godt synlig fra E6 i Halden.

– Det var en utfordring å bygge en helhetlig visuell fremstilling av funnene på Gjellestad basert på det arkeologene vet til nå, forklarer prosjektleder og førsteamanuensis Joakim Karlsen ved Høgskolen i Østfold.

Han forteller at de var avhengig av et tett samarbeid med arkeologene i prosjektet slik at gjetningene som måtte gjøres var basert på gjeldende forskning.

– Det var lite uenighet om valg og fakta underveis, da arkeologene var flinke til å begrunne hvorfor skipet, husene og stedet måtte se ut som det gjør i den ferdige levendegjøringen.

Viser forandring fra bronsealder til vikingtid

Karlsen forteller at noe av det som var både utfordrende og spennende i prosjektet var at visualiseringen ble skapt parallelt med undersøkelsene i høst. I flere runder måtte 3D elementer fjernes, legges til og endres etter tilbakemelding fra arkeologene. Dette var ganske kostbart, da bygging i 3D er tidkrevende arbeid.

Det er med penger fra Østfold fylkesting at forskerne fra Høgskolen i Østfold og Institutt for energiteknikk har fått mulighet til å skape Gjellestad.

De har gjenskapt vikingskipet, skipsgraven, husene og landskapet rundt gravhaugene på nett. Slik kan publikum få en levende visualisering av undersøkelsene og resultatene fra skipsgraven og omgivelsene rundt.

Førsteamanuensis Joakim Karlsen ved IT-avdelingen ved Høgskolen i Østfold, som forsker på digital historiefortelling forklarer:

– Se for deg at du flyr innover mot Gjellestad og oppdager den store gravhaugen, langhusene og skipsgraven. Du kan velge å gå nærmere, bevege deg rundt husene og ikke minst skipet. Utforsk stedet og få innsikt i hva arkeologene har funnet så langt, sier Karlsen.

– Vi har gjort visualiseringen så korrekt som mulig, forteller Joackim Karlsen, som forsker og underviser innen interaksjonsdesign og medieproduksjon.

Rot med rorpinnen på vikingskipet

Tross mange runder med forbedringer og feilretting slapp en ganske stor feil igjennom mot slutten.

– Rorpinnen på vikingskipet endte opp foran i intro-animasjonen og på venstre side i skipsgraven. Feilen ble oppdaget etter publisering og måtte fikses. Verken arkeologene, vi eller de andre bidragsyterne i prosjektet kunne leve med en feilplassert rorpinne, når vi hadde brukt så mye tid på å få visualiseringen så korrekt som mulig, forteller Karlsen.

Kan gi nytt liv til glemte kulturminner

Karlsen håper folk tar seg tid til å oppleve levendegjøringen som er gjort av Gjellestad på nett.

En ting er at publikum får vite mer om vikinggraver og langhus, men de får også et sjeldent innblikk i hvordan arkeologene jobber for å få ny kunnskap ut av fragmenter og spor i jord.

– Det blir veldig spennende å følge prosessen videre. Vi håper vi får mulighet til å oppdatere levendegjøringen når nye data og tolkninger blir tilgjengelig. Prosjektet viser det potensial som 3D-visualisering har til å formidle kulturminner og kulturminnesteder som ikke er synlige. Nå kan de bli fanget opp og vist ved hjelp av nye teknikker og metoder i den digitale arkeologien, sier han.

Forskningen bak digitaliseringen av Gjellestad har som mål å videreutvikle metoder, teknikker og verktøy til støtte for tverrfaglig arbeid med å skape og dele digitale ressurser knyttet til sårbare kulturminnesteder som Gjellestad.

– Gjellestad-utgravningene er et perfekt case, hvor prosessene med å fange, systematisere, tolke og formidle dataene fra funnet kan forstås og støttes, sier Karlsen.

I 2019 begynte arkeologene å grave i skipet. Det var 115 år siden forrige gang det skjedde. Bare små områder ble åpnet opp og undersøkt. Fremdeles ligger det meste av skipsgraven tilbake, uutforsket.

Samarbeid om digital arkeologi

Visualiseringen av Gjellestad på nett er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Institutt for energiteknikk, Fylkeskonservatoren i Viken (Østfold), og Nordic Media Lab.

Forskere ved en rekke forskningsinstitusjoner som samarbeider om det arkeologiske arbeidet og digitalisering, søker nå EU om støtte til videre forskning. Høgskolen i Østfold søker sammen med blant annet Institutt for Energiteknikk, IT Universitetet i København, Universitetet i Nottingham, Universitetet i Athen og kunstnerkollektivet Blast Theory fra Brighton.

Disse forskningsmiljøene har gjennomført en rekke tilsvarende EU prosjekter om å utforske mulighetene som digitalisering gir i kulturminnesektoren.

Start reisen

gjellestadstory.no kan du med egne øyne oppleve hva arkeologene har funnet på Gjellestad.

Fakta om Gjellestadskipet

  • Forskerne kan nå med sikkerhet si at skipet som i fjor høst ble oppdaget på Gjellestad utenfor Halden er fra vikingtid, ifølge en artikkel på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
  • Det er ikke mulig å tidfeste eksakt hvor gammelt skipet er, fordi de ytterste årringene på den delen av kjølen forskerne har hentet ut, mangler. Arkeologenes undersøkelser viser at tømmeret i skipet er hugget etter år 732, og at graven dermed trolig kan dateres til perioden mellom slutten av 700-tallet og begynnelsen av 900-tallet. Dette er første halvdel av vikingtid, og tyder på samtidighet med de andre store skipsgravfunnene vi kjenner i Norge.
  • Området der Gjellestadskipet ble funnet er er rikt på funn fra mange ulike tider. Her har det vært aktivitet helt tilbake til cirka 1500 år før Kristus.

Referanser:

Skipsgraven fra Gjellestad – ny viten om datering og bevaringstilstand. Bakgrunnsartikkel på nettsiden til Viken fylkeskommune, januar 2020.

Vikingskipsfunn i Østfold. Pressemelding fra NIKU og Østfold fylkeskommune, 2019.

Samleside for artikler om Gjellestadskipet ved Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.

Dette vet vi om Gjellestadskipet nå. Artikkel på nettsidene til Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, januar 2020.

Powered by Labrador CMS