Nesten halvparten av all tipsing i Norge tilfaller lønnstakere som er blant de 10 prosent lavest lønnede. Flest jobber med servering eller overnatting.

Nordmenn og amerikanere tenker ulikt om tipsing på serveringssteder

Amerikanere legger gjerne igjen 15 til 20 prosent tips. I Norge er det vanlig at folk tipser lite eller ingenting.

Både fra USA og Norge har det nå kommet nye forskningsbaserte rapporter om tipsing.

Nesten alle tipser i USA

Magne nordmenn på tur i USA, har opplevd at det forventes mer tipsing der enn her. 

Nå har forskningsinstituttet PEW Research spurt amerikanere hvem de tipser og hvor mye de legger igjen i tips.

Både på restaurant og hos frisør, gir et stort flertall av de spurte amerikanerne alltid tips. Nesten like mange tipser om det kommer mat på døra.

Amerikanere med lang utdanning tipser oftere enn de med kort utdanning. Men de med kort utdanning tipser oftere om de kjøper hurtigmat.

15 prosent tips

Rundt 15 prosent er det aller vanligste å gi i tips på en restaurant i USA. Men det er  ikke uvanlig at amerikanere gir 20 prosent i tips.

Bare 2 prosent fortalte at de vanligvis ikke la igjen noe i tips etter et restaurantbesøk.

Et klart flertall av dem Pew Research spurte i denne undersøkelsen, mener at de nå oftere blir oppfordret til å tipse enn de ble tidligere.

Nesten tre av fire har merket at tipsing er blitt vanligere de siste fem årene.

Fenomenet er nå så utbredt i USA at noen kaller det «tipflation».

Usikre på hvor mye

Det er ikke bare nordmenn som føler seg usikre på hvor mye de skal gi i tips. Det gjør også amerikanere.

To av tre blant de 12.000 spurte amerikanerne i undersøkelsen, kjenner på denne usikkerheten.

Og bare hver femte amerikaner oppfatter det som helt frivillig å tipse kelneren eller frisøren. Særlig unge folk oppfatter dette som noe de er forpliktet til å gjøre.

Både i USA og Norge er mange usikre om tipsing.

4,6 prosent av lønn er tips

I Norge offentligjorde SSB mandag en ny rapport. Her er tipsing i norsk arbeidsliv et av temaene.

Rapporten viser at det er i yrker med lav lønn, at det er vanligst å motta tips. Nesten halvparten av all tipsing i Norge tilfaller lønnstakerne som er blant de 10 prosent lavest lønnede. 

Særlig innenfor overnattings- og serveringsbransjen er det mange som får en del av inntekten sin som tips.

– For de jobbene som har tips i overnatting og servering, 25.300 jobber, løftes månedslønnen med 4,6 prosent hvis vi inkluderer tips, skriver SSB-forskerne.

De 11 første månedene av 2022 ble det innrapportert tipsing på 354 millioner kroner i Norge, ifølge SSB.

Gjennomsnittlig mottok hver ansatt 16.300 kroner i tips.

Nordmenn tipser mindre

Forskere ved Høgskolen i Innlandet publiserte i 2020 en egen studie på nordmenns tipsvaner.

– Servicenivået spiller en stor rolle. Når vi føler at vi får god service tipser vi oftere og langt større beløp enn vi gjør til vanlig, fortalte professor Christer Thrane til NRK.

Men det vanlige er at nordmenn tipser lite, fant forskerne i studien sin. 

– Alt tyder på at vi tipser sjeldnere og lavere enn i andre land, fortalte Thrane.

Mange av oss tipser trolig aldri.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanser:

«Tipping Culture in America: Public Sees a Changed Landscape», Pew Research-rapport 9. November 2023

«Jobber med lav lønn», SSB-rapport 2023/40

Powered by Labrador CMS