Mange jobbet fra hjemmekontor i 2022.

Journalister har mest hjemmekontor

I alt 44 prosent av alle sysselsatte i Norge oppga at de kunne jobbe hjemmefra minst én arbeidsdag i 2022.

Det er stor forskjell på hvem som nå kan jobbe hjemmefra.

Folk i helse- og sosialyrker, på restauranter og i hoteller jobber aller minst hjemmefra. I transportbransjen er det heller ikke så mange som kan jobbe hjemmefra.

Yrkesgruppen med aller mest bruk av hjemmekontor i 2022 var journalister og kommunikasjonsfolk, viser nye tall fra SSB. Også forskere, finansfolk og ansatte i eiendomsbransjen kan jobbe mye hjemmefra.

Blant informasjons- og kommunikasjonsfolk var det bare 1 av 10 som ikke hadde hjemmekontor i 2022. Og hele 34 prosent av de ansatte jobbet hjemmefra mer enn halvparten av arbeidstiden sin.

Av SSB sin ferske statistikk framgår det at også ansatte innenfor forlag, film, musikk, telekommunikasjon og IT har gode muligheter til å jobbe hjemmefra.

Etter pandemien

Bruken av hjemmekontor har endret seg mye de siste årene. Særlig etter at så mange av oss ble sittende hjemme under pandemien.

Likevel er det fortsatt bare 44 prosent av alle ansatte i Norge som oppgir at de kunne jobbe hjemmefra en eller flere dager i løpet av fjoråret.

Mest hjemmekontor har folk i alderen 40-49 år. Minst utbredt er hjemmekontor blant unge voksne i alderen 20-29 år. I den siste aldersgruppen er det mange studenter. De har oftere deltidsjobber hvor hjemmekontor ikke er mulig.

Like vanlig blant menn og kvinner

Langt i fra alle arbeidsoppgaver kan utføres fra et hjemmekontor. 

Stort sett ser SSB ut fra tallene sine, at det er typiske kontorjobber som nå blir utført fra et hjemmekontor.

Også innenfor skole- og undervisning er det mange som kan utføre deler av arbeidet fra et hjemmekontor. Det er typisk arbeid som retting og forberedelser til undervisning skoleansatte tar med seg hjem. 

Bare 34 prosent av de skoleansatte oppgir at de ikke har jobbet fra hjemmekontor i fjor.

Blant offentlig ansatte, NAV-ansatte og ansatte i Forsvaret er det også et klart flertall som har hatt hjemmekontor i fjor. Her oppgir et mindretall på 37 prosent at de ikke hadde noen arbeidsdager hjemme.

I yrker med mye hjemmekontor er det om lag like vanlig for menn og kvinner å jobbe hjemme, ser SSB sine statistikere.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde:

SSB: «Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022», 19. juni 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS