Hvordan bruker du tastaturet? Hvor ofte tar du pauser i skrivingen? Måten du skriver på, avslører stress.

Måten du bruker tastaturet og musen på, avslører om du er stresset på jobb

Det er viktig å oppdage jobbstress tidlig. Nå har forskere utviklet en ny metode.

Mange forskere har undersøkt hva som kan gjøre deg stresset på jobb.

Det kan være ny teknologi, dårlig sjef, omorganisering, lite støtte, lite selvstendighet, lange arbeidsdager, motstridende krav, for vanskelige eller for mange oppgaver og for liten tid til å gjøre dem og/eller krysspress mellom jobb og familie.

Er du stresset over lengre tid, kan du bli syk – både psykisk og fysisk.

Men ofte merker ikke folk at de er stresset før det er for sent, og det har begynt å gjøre vondt i kropp og hode.

Derfor er det viktig å oppdage jobbstress tidlig, ifølge en gruppe forskerne fra Sveits. De har utviklet en ny metode for akkurat det.

Fikk kontorjobb

Når stressforskere skal finne ut om folk er stresset, pleier de å måle pulsen og ta blodprøver eller spyttprøver for å finne økning i stresshormonet kortisol. De teller diagnoser og sykemeldinger. De intervjuer og sender ut spørreskjemaer. I mange studier ber de folk rapportere selv i dagbøker og apper hva de gjør og hvor stresset de føler seg.

Forskerne fra ETH Zurich gjorde noe annet.

De ga 90 deltakere helt vanlige oppgaver i en fiktiv kontorjobb. Deltakerne skulle skrive inn tekst fra skjemaer, legge sammen salgstall og gjøre avtaler.

Halvparten fikk jobbe uten å bli forstyrret.

Den andre halvparten ble utsatt for stress. Underveis ble hver av dem intervjuet foran hele gruppen av to sjefer som skulle vurdere dem for forfremmelse. De ble også stadig avbrutt av meldinger fra sjefene om ting de måtte svare på med en gang.

Godt bilde av stressnivå

Forskerne hadde lagt inn programmer i datamaskinene, som registrerte hvordan deltakerne brukte musen og tastaturet.

I tillegg ble hjerterytmen deres målt underveis. Deltakerne svarte også med jevne mellomrom på hvor stresset de følte seg.

– Vi ble overrasket over at bruken deres av tastaturet og musen ga et bedre bilde av hvor stresset deltakerne var, enn hjerterytmen, sier forsker Mara Nägelin, i en pressemelding.

Stressede mennesker skriver og flytter på musen annerledes enn de som er rolige, viser studien.

Flere skrivefeil i rykk og napp

Folk som er stresset, flytter på musen oftere. De bruker den mindre presist, og de drar kursoren over lengre avstander på skjermen.

De som ikke er stresset, tar kortere og mer direkte ruter over skjermen, og de forhaster seg ikke.

Folk som er stresset, gjør flere skrivefeil. De skriver i rykk og napp med mange små pauser.

De som ikke er stresset, skriver i lengre bolker. De tar færre, men lengre pauser fra tastaturet.

Forskerne har en forklaring på hvorfor stress påvirker hvordan vi bruker mus og tastatur. Når stressnivået vårt øker, så påvirker det hjernens evne til å håndtere informasjon. Det påvirker igjen motorikken vår.

Ikke for arbeidsgiverne

Nå skal forskerne teste metoden deres ute i det virkelige arbeidslivet. Deltakerne får en app, som registrerer musebruk og skriving. Og de må også registrere stressnivået sitt i appen.

Forskerne håper at metoden og resultatene deres vil bli brukt til å oppdage og motvirke jobbstress tidlig.

Det finnes imidlertid en bakside ved metoden.

– Målet vårt er å hjelpe arbeidstakere til selv å identifisere stress tidlig. Vi ønsker ikke å lage et overvåkningsverktøy for arbeidsgiverne. Derfor må vi garantere at vi anonymiserer de som bruker appen, og vi må beskytte dataene mot innsyn, sier forsker Jasmine Kerr.

Referanse:

Mara Naegelin m.fl.: An interpretable machine learning approach to multimodal stress detection in a simulated office environment. Journal of Biomedical Informatics, mars 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS