Ferie kan være alt fra å slappe av til å gå i fjellet eller å male stua. Alt er bra for helsa, sier australske forskere.

Jo lengre ferie, jo bedre for helsa, ifølge forskere

Forskerne bruker funnene som argument for fire-dagers uke.

Om du ikke har planlagt sommerferien ennå, er det trolig ikke langt unna.

Tre uker i strekk er nok det vanligste. Andre deler opp sommerferien i et par kortere perioder.

Skal vi tro en ny studie fra australske forskere, kan de være lurt å ta en litt lengre ferie når du først er ute av jobb-bobla.

Funnene deres er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Bra for helsa

Syns du to fridager er litt lite å hente deg inn igjen på i hverdagen?

308 voksne personer var med i den australske studien. De var i snitt 40 år gamle. De fikk på seg en smartklokke som skulle måle hvor mye deltakerne beveget seg før, under og etter en ferie.

Studien strakte seg over 13 måneder, og i den perioden tok deltakerne i snitt mellom to og tre ferier hver. De varte i snitt rundt 12 dager.

Fra friluftsliv til oppussing

Feriene de tok, ble delt inn i ulike kategorier. De fleste feriene, 35 prosent, handlet om å tilbringe tid utendørs. Tid med familie og venner kom på andreplass med 31 prosent.

17 prosent av feriene handlet rett og slett om å slappe av, og de siste 17 prosentene handlet om å ta seg av andre mennesker eller å pusse opp huset.

Det er ganske enkelt bra for helsa med mer ferie, hevder de australske forskerne. Deltakerne i studien deres satt litt mindre stille når de hadde fri fra jobb.

De hadde en halvtime mindre med stillesitting og fikk daglig 20 minutter mer søvn i snitt. De fikk også noen få minutter ekstra med fysisk aktivitet hver dag.

Mer ferie, mindre sykdom?

En av dem som har jobbet med studien, er forskeren Ty Ferguson. Han trekker frem de positive helseeffektene disse minuttene med søvn og aktivitet kan utgjøre.

– For eksempel kan det å få nok søvn hjelpe på humøret, hjernefunksjon og produktivitet, sier Ferguson i en pressemelding fra University of South Australia, der studien er gjort.

– Det kan også gjøre risikoen mindre for en rekke helseproblemer, slik som fedme, diabetes, hjerte- og karsykdommer og depresjon, sier han.

Forskning.no har skrevet mye om sammenhenger mellom søvn og helse. I 2022 skrev vi om at svært lite søvn kan gjøre deg mer utsatt for flere kroniske sykdommer. Her viste vi også til annen forskning som er gjort på søvn-feltet.

Spesielt interessant syns Ferguson og kollegene det var at antall minutter med bedre søvn eller mer aktivitet, økte med lengden på ferien. Jo lengre ferie, jo bedre helseeffekt, hevder de.

Dropper du ferien øker dødsrisikoen, skrev forsking.no i 2019.

Slår et slag for firedagersuke

De australske forskerne mener også at funnene deres kan tyde på at en kortere arbeidsuke ville vært fint.

Du har kanskje fått med deg snakket om firedagersuke. Det har vært litt i vinden i det siste, ettersom bedrifter over hele verden har testet ut om det kan fungere.

9 av 10 bedrifter som var med i et stort forsøk, ønsket å fortsette. Firedagersuke gjør deg mer produktiv, viste en rapport som forskning.no publiserte en artikkel om i februar i år.

Forskerne bak studien mener at funnene deres godt kan brukes til å underbygge fordelene av en firedagersuke. Nettopp fordi en dag ekstra med pause fra jobben kan være bra for folk.

– Ikke nok forskning til å kjenne virkningen av firedagersuke

Vår søsterside i Danmark, Videnskab.dk, forhørte seg med noen danske forskere om rapporten: en økonom og en sosiolog. De var noe skeptiske.

– Hvis man vil finne ut hvordan virkningen av firedagers-arbeidsuke ser ut i alle mulige virksomheter, så duger det ikke om man kun har med de som melder seg frivillig, sa økonomen Jeppe Druedahl.

Utgangspunktet for forsøket var dessuten en kampanje som jobber for kortere arbeidsuke.

– Jeg er veldig skeptisk til resultatene og syns ikke de kan brukes i debatten om firedagers-arbeidsuke, sa han.

– Et nytt fenomen

Sosiologen Anna Ilsøe sa at selv om et slikt forsøk lykkes godt i ett land og ett arbeidsmarked, trenger ikke det å være overførbart til et annet.

– Firedagersuker er et nytt fenomen som vi har veldig lite data på. Rapporten her har til formål å legge de første byggestenene for videre forskning, sa hun.

Mer positiv var imidlertid arbeidslivsforskeren Agnete Meldgaard Hansen, som kommenterte den første artikkelen Videnskab.dk skrev om rapporten.

Hun legger til et viktig premiss: Arbeidsdagene må organiseres annerledes.

– Jeg tror ikke man ville fått samme resultater hvis man bare fortsatte i samme spor og skar en dag av uken, sa hun.

– Må gjøre dagene mer effektive

De færre dagene hadde behøvd med struktur, mener hun.

– I forsøkene med firedagersuke vi har studert er det for eksempel blitt innført kortere pauser og fokustid, sier hun.

Fokustiden er et tidsvindu der det ikke er lov til å forstyrre medarbeiderne sine.

– Det har i større grad vært fokus på å effektivisere den tiden man har, sier hun.

Referanse:

Ferguson, Ty., Curtis, Rachel., Fraysse, Francois og Olds, Timothy, m. fl. (2023). How do 24-h movement behaviours change during and after vacation? A cohort study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS