27 prosent av norske arbeidstakere sier at de opplever forventninger fra arbeidsgiver om å være pålogget jobben i fritiden, ifølge en ny studie.

Grensene mellom jobb og fritid flyter mer og mer ut. Trenger vi en ny lov?

Nesten halvparten av oss leser epost som handler om jobb helt til vi skrur av lyset om kvelden, ifølge en ny studie. Vi kan bli syke og utmattet av dette, viser forskningen.

Flere europeiske land, inkludert Belgia, Frankrike, Italia og Spania, har i dag lovgivning som sikrer ansatte rettigheten til å logge av uten at det skal få konsekvenser for dem.

I flere land diskuteres temaet. Nå har EU-parlamentet foreslått å innføre en ny lov om dette.

I Norge er det begrenset innhold i lovgivningen på dette området. Men blir et direktiv fra EU en del av EØS-retten, er det noe vi må forholde oss til også her i Norge.

Sjekker epost før de legger seg

Trenger vi en sånn lov her i landet?

Forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet kan tyde på det.

  • Rundt 34 prosent av ansatte som har mulighet til å ta med jobben hjem, opplever å være tilkoblet jobben utenom arbeidstid. Dette viser en studie AFI har gjort på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  • Så mange som 45 prosent sier at de sjekker jobbrelatert epost fram til de legger seg til å sove.
  • Og 27 prosent sier seg helt eller delvis enige i at de opplever forventninger fra leder om å være pålogget jobben i fritiden.

Lærere og advokater

I en ny studie har forskere ved AFI intervjuet rundt 60 lærere og advokater om hvordan de veksler mellom jobb og familiesfæren. Alle har barn.

Tanja Haraldsdottir Nordberg mener det er mange uformelle forventninger om å være pålogget hele tiden.

Selv om lærere i videregående og advokater i utgangspunktet er to ganske ulike grupper, er det mange likhetstrekk mellom dem, forteller prosjektleder Tanja Haraldsdottir Nordberg.

Hun er en av prosjektlederne for studien, som kalles Flex-IT.

Veldig mange jobber utenom arbeidstid. Og de jobber ofte samtidig som de er sammen med familien sin, viser funnene deres.

At advokater vil yte sine klienter mye service, er kanskje ikke så ukjent. Men det kommer fram i intervjuene med lærerne at også de er ekstremt tilgjengelig for elevene sine.

– Noen svarer kontinuerlig på henvendelser fra elever fram til de går og legger seg om kvelden, hverdag og helg. Da kan det være alt fra personlige ting til faglige spørsmål.

Skjulte forventninger fra arbeidsgiver?

Lærere sier i intervjuene med forskerne at de svarer elevene fordi de føler at de fortjener å bli tatt på alvor.

– Det er ikke arbeidsgiver som har sagt til dem at de skal være så tilgjengelige. Men de har heller ikke sagt at de ikke sval være det, sier Nordberg.

Forskeren er overrasket over at det ikke er noen retningslinjer på arbeidsplassene.

– Det ser ikke ut til å være en diskusjon om dette. Det betyr at det blir opp til hver enkelt hvordan de vil forholde seg.

Selv om ingen har sagt noe, er det mange uformelle forventninger i arbeidsorganisasjoner, mener hun.

– Vi må snakke om det

Hva vil en eventuell rett til å logge av bety for disse arbeidstakerne?

Dette spør forskerne seg om.

Ville disse lærerne finne rom til å logge av og likevel føle at de er tilstedeværende for elevene sine?

Og i hvilken grad kan en advokat logge seg av og samtidig være en som yter klienten som skal i retten i morgen, en god tjeneste?

Det er ikke er åpenbart hva svaret er, men dette er samtaler som bør tas på arbeidsplassen, mener Nordberg.

En formell rett til å logge seg av kan kanskje tvinge fram disse samtalene, tror hun.

Hvem er mest pålogget?

Nylig kom det en stor samlestudie om konsekvensene av å være logget på jobben etter arbeidstid. Forskere fra Europa og USA har sammenfattet resultatene av 77 enkeltstudier.

De finner noen fellestrekk ved dem som er mye pålogget utenom arbeidstid.

De har høye krav og forventninger fra jobben, og de har knyttet en sterk identitet til arbeidet de gjør.

Dårlig søvn og en rekke helseproblemer er knyttet til utflytende grenser mellom hjem og jobb, forteller Wendy Nilsen.

Wendy Nilsen er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og den andre prosjektlederen for Flex-IT-studien.

Hun oppsummerer studien slik:

– Forskerne finner at det å være tilgjengelig utenom arbeidstid, er et tveegget sverd. Det finnes positive sider, som økt produktivitet og stor jobbtilfredshet.

Dette tyder også AFI-forskernes intervjuer med lærere og advokater på.

– De ansatte setter veldig pris på fleksibiliteten det gir å kunne gå tidlig og hente i barnehagen for så å gå hjem om være tilgjengelig utover ettermiddagen, forteller Tanja Haraldsdottir Nordberg.

Øker stresset

Men det å være koblet på hele tiden, øker også stresset hos de ansatte.

Et av de mest tydelige funnet i samlestudien er at konflikten mellom jobb og hjem øker og at arbeidsformen gir mindre mulighet til koble helt av, sier hun.

Det kan ikke være opp til hver enkelt å klare balansen mellom hjem og jobb, mener Nilsen.

– Så lenge vi vet at denne oppkoblingen henger sammen med forventninger, så må dette reguleres av andre.

Dårlig søvn

Forskerne ved AFI er i gang med et nytt prosjekt som handler om grensene mellom hjem og jobb.

Nilsen forteller at de ønsker å finne ut av hvem denne måten å jobbe på kan være helsefremmende for – og hvem det ikke er så bra for.

– Vi vet fra annen forskning at mindre avkobling fører til dårligere søvn og en rekke helseproblemer. Noen har kanskje bedre strategier enn andre for å klare denne konstante oppkoblingen uten at det går ut over helsa. Det er derfor interessant å se på hva både enkeltindivider og organisasjoner gjør for å lykkes her, sier hun.

Powered by Labrador CMS