Mindre søvn ved manuelt arbeid

En studie viser at sjåfører og håndtverkere sover mindre enn ledere og sekretærer. Søvnmangel kan være roten til flere alvorlige helseproblemer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Om du jobber i primærnæringene er det større sjanse for at du ender opp med å duppe av i løpet av arbeidsdagen. (Foto: James Barwell / Flickr Creative Commons)'
"Om du jobber i primærnæringene er det større sjanse for at du ender opp med å duppe av i løpet av arbeidsdagen. (Foto: James Barwell / Flickr Creative Commons)"

Søvn

• Gjennomsnittlig søvnlengde er 7 - 7,5 timer.

• De fleste mennesker sover mellom 6 og 9 timer per natt.

• Tall fra 2002 viser at 13 prosent av menn og 22 prosent av kvinner oppgir at de har søvnproblemer.

• Søvnproblemer er forbundet med:

- Redusert livskvalitet

- Økt ulykkesforekomst

- Nedsatt arbeidsprestasjon

- Fysisk sykdom

- Psykologiske problemer

• Søvnvansker ansees som det nest hyppigste symptomet på psykiske plager.

Kilder:
Folkehelseinstituttet og Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Sammenhengen mellom helse og søvn har lenge vært kjent, og problemer med blodtrykk og økt risiko for diabetes har tidligere blitt knyttet til sovelengde og søvnkvalitet.

I tillegg har man tidligere vist at risikoen for helseproblemer avhenger av hvilket yrke du har.

Da er det interessant å sette de to faktorene sammen: finnes det noen sammenheng mellom hvilket yrke du har, og hvor mye du sover?

Ja, mener en gruppe forskere fra Universitetet i Bergen.

Resultatene viser at arbeidere i manuelle yrker sover mindre enn for eksempel ledere, kontorarbeidere og servicearbeidere. Eksempel på de som sover minst, er håndverkere, anleggsarbeidere, maskinoperatører og yrkessjåfører.

En halvtime mindre på øret

- Det absolutte gjennomsnittet viste at søvntiden var 20-30 minutter kortere i de yrkene som hadde minst søvn, fra ca. 6 1/2 timer hos sjåfører til litt over 7 timer hos kontorarbeidere, forteller Reidun Ursin, professor ved institutt for biomedisin ved  Universitetet i Bergen.

- Da er det ikke tatt hensyn til kjønnsforskjeller - det er flest menn i de yrkene som sover minst, samtidig som menn sover litt mindre enn kvinner. Men når vi justerer for kjønn, er forskjellene likevel statistisk signifikante, sier hun.

Mønsteret har imidlertid ett overraskende unntak: 

Verken bønder eller fiskere - som tradisjonelt sett har levd med tidlige morgener og lange dager - er blant de som får seg minst søvn. Faktisk får de gjennomsnittlig like mange timer på øret som en kontorarbeider.

Ursin påpeker også at det ikke var noen alarmerende lav gjennomsnittlig søvnmengde hos noen av yrkene.

Opp tidligere, men i seng samtidig

Undersøkelsen er basert på tall fra Helseundersøkelsen i Hordaland, som ble gjennomført fra 1997-1999. 7782 deltagere i alderen 40-45 år svarte på et spørreskjema om egne søvnvaner, samt om hvilket yrke de hadde og om de jobbet i skift.

Så hva er grunnen til at klassisk tunge yrker fører med seg mindre søvn? Ursin peker på flere mulige forklaringer:

- Noe vi så på som kan være en del av årsakene, er at folk i disse yrkene begynner tidligere på jobb enn de andre yrkene, og dermed står opp tidligere, men de legger seg ikke tilsvarende tidlig.

- Men det kan være mange andre forskjeller i vaner som vi ikke har sett på, som for eksempel røyking og stort kaffeforbruk, som begge ser ut til å redusere søvnmengden, sier hun.

Skiftarbeid virker inn

Det er lett å anta at man får seg mer søvn om man har en ”ni til fem”-jobb enn om man jobber i skift – de fleste av oss sover tross alt best om natten.

Og det stemmer også ut ifra denne undersøkelsen – skiftarbeidere får i gjennomsnitt 15 minutter mindre søvn enn dagarbeidere. De har også større risiko for å sovne på jobb og for problemer med søvnløshet.

Tallene undersøkelsen baserer seg på noen år gamle, og mye kan ha skjedd på den tiden. Det er også Ursin åpen for.

- Hvis for eksempel røking har noe å si, er det nok blitt færre røkere etter at røykeloven kom i 2004, sier Ursin.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer og forskningsselskapet UNIFOB .

Referanse:

Ursin R, Baste V, Moen BE (2009) Sleep duration and sleep-related problems in different occupations in the Hordaland Health Study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, volum 35, nr 5

Lenke:

Yrke påverkar søvn og søvnrelaterte problem Pressemelding fra Helse Bergen
 

 

Powered by Labrador CMS