Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sier det uansett skal lønne seg å være i jobb.

Studie: Fire av ti trygdede i Norge taper på å jobbe

Det skal lønne seg å jobbe, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap). Men forskning viser at 40 prosent av dem som går på trygd går i minus om de jobber.

Kristian Heggebø og Axel West Pedersen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met har analysert 89.000 husholdninger som hadde mer enn 90 prosent av inntekten fra stønader og trygd, skriver Klassekampen.

Blant husholdningene som økte arbeidsinntektene fra 2017 til 2018, fikk nesten 40 prosent dårligere familieøkonomi, mens 60 prosent fikk bedre råd.

Pedersen sier at det er to grunner til dette. Den ene er at folk mister midlertidige trygdeytelser på grunn av tidsbegrensninger, for eksempel sykepenger. Den andre mekanismen er avkorting i trygden fordi arbeidsinntekten øker.

– Det kan være situasjoner der du mottar flere forskjellige trygder på en gang. Hvis du øker arbeidsinntekten litt, kan det i noen tilfeller være slik at du taper både trygd og bostøtte, sier Pedersen.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna tar forbehold om at hun bare har lest sammendraget av studien, men mener det er vanskelig å si noe presist om konklusjonen.

– Jeg er glad for alle som forsker på dette og som er interessert i å vite mer om hvordan trygdesystemet vårt fungerer, fordi vi trenger å ha oppdatert kunnskap.

– Det skal uansett lønne seg å være i jobb. Hvis regelverket virker mot hensikten eller slår feil ut, må vi se nærmere på det, legger hun til.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS