I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier

I perioden etter 2011 har det blitt over 30 000 flere barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Andelen har økt de siste årene.

En analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort, viser at 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før.

– Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man har relativt lite penger å rutte med sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet, forklarer SSB i sin gjennomgang av tallene.

I 2017 bodde nærmere 106 000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Etter 2011 har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt hvert år.

Økningen skyldes først og fremst at stadig flere barn med innvandrerbakgrunn vokser opp i lavinntektshusholdninger.

– Andelen barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen har økt betraktelig de siste årene og fortsetter å øke også fram til 2017. Mens kun 5,7 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, var denne andelen nesten sju ganger så stor for innvandrerbarn – 38,0 prosent, ifølge sentralbyrået.

Men det har også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn som vokser opp i lavinntektshusholdninger. Antallet har økt fra godt under 40.000 i 2011 til nærmere 47 000 i 2017.

– Mye av dette henger sammen med at flere barn i lavinntektsgruppen har kun én forsørger. En medvirkende årsak her er nok den svake inntektsutviklingen blant enslige forsørgere de siste årene, med inntektsnedgang etter 2014 når vi regner i faste priser, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS