Omsorg på bekostning av jobb

Europeiske kvinner som har omsorg for eldre foreldre jobber mindre enn andre kvinner. I Norden er tendensen til dette liten, med mindre omsorgen kvinnen gir er intensiv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: colourbox.no)

Studier av livsløp, aldring og generasjon

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som inneholder paneldata (2002-2007) om blant annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg, og familierelasjoner for mer enn 3 500 (40+ år) individer.

I 2007 ble studien koblet sammen med den norske Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG). LOGG inkluderer 15 000 individer i alderen 18+ år og har i tillegg mer omfattende opplysninger om verdier og holdninger, familiedemografi og likestilling.

Dataene inngår i den internasjonale Generations and Gender Survey. NorLAG og LOGG er del av Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer på http://norlag.nova.no

- Det er i all hovedsak kvinnene som står for omsorgsarbeidet for eldre foreldre i Europa, og vi ser at yrkesdeltakelsen deres blir negativt påvirket av at de gir denne omsorgen, forteller NOVA-forsker Niklas Jakobsson.

- Den negative effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, minst i Norden, og et sted noe i mellom i sentraleuropeiske land.

Forskerne ser også at det er store variasjoner i hvor stor grad eldreomsorgen utføres av familie og venner eller av velferdssamfunnet når landene i Europa sammenliknes.

- Ikke bare gir kvinner mer uformell omsorg i enkelte av landene, men omsorgen de gir, har også en sterkere negativ sammenheng med både sannsynligheten for å være ansatt og med antall timer de jobber, sier Niklas Jakobsson.

Omsorg for eldre i søkelyset

Mens det tidligere har vært mest fokus på sammenhengen mellom omsorg for barn og deltakelse på jobbmarkedet, ønsker Andreas Kotsadam (UiO og NOVA) og Niklas Jakobsson (NOVA) nå å belyse om omsorgen for eldre foreldre gjør at særlig kvinner deltar mindre i arbeidslivet.

Forskerne bruker en stor europeisk undersøkelse: The European Community Household Panel samt NOVA­-undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) for å undersøke dette.

Sosialt press

Forskerne diskuterer også om den negative sammenhengen mellom omsorg og yrkesdeltakelse er større i land der det er stor grad av sosialt press for å gi uformell omsorg.

Der formell omsorg er et mulig alternativ, som for eksempel Norge, vil uformelle omsorgsgivere føle seg mindre tvunget til å måtte gi omsorg.

Dermed må de ikke i like stor grad redusere sin deltakelse på arbeidsmarkedet.

Svak sammenheng i Norge

- Vi har også sett på norske forhold, forteller Jakobsson.

Her har forskerne brukt data fra LOGG-undersøkelsen, og finner at det å gi omsorg generelt ikke reduserer lønn, antall arbeidstimer eller sannsynligheten for å være ansatt i Norge.

Forskerne finner likevel en negativ effekt på ansettelsesforhold for de som gir intensiv omsorg..

Kilde:

Kotsadam, A. & Jakobsson, N. (2012). Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet, 29(1–2):97–100

Powered by Labrador CMS