Myk ledelse gir harde tall

Ledere som gir støtte til sine ansatte, får mer tilfredse medarbeidere og bedre resultater på bunnlinjen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er det mulig for en leder å være myk, støttende og imøtekommende i forhold til sine ledere, og likevel tjene penger?

Det høres nærmest ut som en utopisk drøm, og er stikk i strid med utbredte myter om hva som er effektiv ledelse.

Kan myk ledelse betale seg i harde kontanter? Eller er det slik at støttende ledelse går på bekostning av virksomhetens økonomiske resultater.

Førsteamanuensis Anders Dysvik og professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie for å se på sammenhengen mellom opplevd lederstøtte og organisatoriske prestasjoner.

Støttende ledelse på bensinstasjonen

Støttende ledelse kan defineres som i hvilken grad medarbeiderne opplever at lederen er opptatt av deres bidrag til organisasjonens ve og vel, og at lederen bryr seg om deres velvære eller at de har det bra på jobben.

BI-forskerne gjennomførte en undersøkelse blant nærmere 550 medarbeidere ved til sammen 75 bensinstasjoner som tilhører samme bensinstasjonskjede.

Dysvik og Kuvaas tok i bruk et anerkjent måleinstrument for å kartlegge de ansattes opplevelse av lederstøtte. Deltakerne i undersøkelsen ble bedt om svare på fire påstander målt på en skala fra 1 til 5 (1= veldig uenig til 5= Helt enig):

 • Min nærmeste leder bryr seg virkelig om mine meninger.
 • Min nærmeste leder viser interesse for at jeg har det bra på jobben.
 • Min nærmeste leder tar hensyn til mine mål og verdier.
 • Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg.

På topp i lederstøtte og lønnsomhet

Resultatene av studien presenteres nå i tidsskriftet Human Resource Management.

Studien påviser sterke sammenhenger mellom støttende ledelse, opplevelsen av å bli investert i og den enkelte bensinstasjons resultater.

Den fjerdedelen av bensinstasjonene som hadde de høyeste skårene på støttende ledelse, oppnådde resultater som i gjennomsnitt var 38 prosent bedre enn resultatene i den fjerdedelen som skåret lavest.

Ansatte som har en støttende leder, opplever å bli investert i. Det er lønnsomt, viser studie fra BI. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Det er en god illustrasjon på at støttende ledelse henger sammen med organisasjonens prestasjoner. Støttende ledelse gir mest salg og best kundeservice, fremholder Dysvik og Kuvaas.

Studien viser at opplevelsen av lederstøtte henger sammen med medarbeidernes opplevelse av å bli investert i. Resultatet fremkommer på tross av at satsingen på trening og utvikling og fremtidige muligheter er det samme for alle bensinstasjonene i undersøkelsen.

Hva vi kan lære

Professor Bård Kuvaas har utarbeidet 5 praktiske råd til bedrifter på bakgrunn av denne studien:

 1. Ledelse påvirker ikke bare den enkelte medarbeiders produktivitet og velvære på jobben, men også organisatoriske resultater.
   
 2. Støttende, myk, imøtekommende ledelse som gir mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet. Når slik ledelse gir blant annet mest salg og best kundeservice skapt av medarbeidere på bensinstasjoner, er det naturlig å tro at slik ledelse er enda viktigere blant såkalte kunnskapsarbeidere.
   
 3. Organisasjoner kan ha gode eller dårlige ledelsessystemer, det er uansett den enkelte leder som er avgjørende for systemenes effektivitet.
   
 4. Rekrutter og selekter ledere som bryr seg om mennesker (og som selvfølgelig forstår bransjen) og som er i stand til å gi sine medarbeidere en opplevelse av å være viktige for organisasjonens resultater i dag og i fremtiden. Medarbeiderne får det bedre mens de er på jobb, kundene blir mer fornøyde - og eierne tjener mer penger.
   
 5. Det trenger ikke å være så vanskelig å identifisere støttende ledere. Måleverktøyet som er beskrevet ovenfor, er lett å bruke. Studien viser at det er svært stor enighet blant medarbeiderne om hvor støttende den enkelte leder var.

Referanse:

Dysvik & Kuvaas (2012): “Perceived supervisor support climate, perceived investment in employee development climate, and business unit performance”. Akseptert for publisering i Human Resource Management.

Powered by Labrador CMS