La vikarene blomstre

Vikarer jobber mer og bedre når de er på oppdrag i organisasjoner som investerer i og satser på sine fast ansatte, påviser BI-forskerne Bård Kuvaas og Anders Dysvik i en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

De fleste organisasjoner, både i næringslivet og offentlig sektor, benytter seg av vikarer og andre former for midlertidig ansatte i større eller mindre utstrekning.

Midlertidig arbeidskraft gir organisasjonen større fleksibilitet, og benyttes også ofte for å redusere kostnader.

Det er stor forskjell på vikarer, ikke alle leverer like gode arbeidsprestasjoner. Det er heller ikke opplagt at vikarer viser vilje til å stå på litt ekstra når det trengs.

Vil behandles bra

Midlertidig ansatte, enten de er ansatte i vikarbyråer eller har midlertidige engasjementer direkte med oppdragsgivere, har mye til felles med sine fast ansatte kolleger.

Dersom de opplever at de behandles bra og føler at de blir satset på, svarer de med gode arbeidsprestasjoner, og er villige til å levere mer enn det som fremgår av arbeidskontrakten.

Nå er det langt fra opplagt at virksomheten vil investere mer i å utvikle sine vikarer.

Motivet for å engasjere midlertidig arbeidskraft handler jo ofte om å redusere virksomhetens kostnader. Behandler du vikarene for bra, kan det jo også føre til reaksjoner blant de faste ansatte.

Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har sammen med doktorgradsstudent Anders Dysvik ved BI vært på jakt etter andre måter å få vikarene til å prestere bedre.

De har gjennomført en undersøkelse for å finne ut om vikarenes arbeidsinnsats kan avhenge av i hvilken grad de opplever av klientorganisasjonen investerer i sine fast ansattes fremtid og utvikling.

Kilde til innsats

BI-professor Bård Kuvaas.

Kuvaas og Dysvik undersøkte til sammen 375 vikarer ansatt i to av Norges største vikarbyråer. Resultatene av studien presenteres i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Social Psychology.

Studien viser at vikarer som jobber i organisasjoner der de opplever at det investeres mye i de faste ansatte, har en mer langsiktig og sosial relasjon til klientorganisasjonen enn de som ikke opplever det.

Tar ekstraroller

De leverer også bedre arbeidsprestasjoner og hjelper kolleger på en måte som går utover selve arbeidskontrakten (viser ekstrarolleatferd) enn de som jobber i organisasjoner der vikarene opplever at det investeres lite i de fast ansatte.

Vikarene som jobbet i organisasjoner der de syntes det ble satset lite på de fast ansatte, opplevde en kortsiktig og økonomisk relasjon til oppdragsgiveren. Det betyr at de leverte i tråd med det de ble betalt for, men ikke noe mer.

Forskerne har kontrollert resultatene i forhold til faktorer som varighet på arbeidskontraktene, hvor lenge vikarene hadde jobbet i klientorganisasjonen, og om motivet for å jobbe som vikar var å skaffe seg fast jobb i klientorganisasjonen eller andre forhold.

Storbrukerene får minst ut av vikarene

Anders Dysvik.

– Organisasjoner får mer ut av sin midlertidige arbeidskraft når vikarene opplever at de faste ansatte blir tatt skikkelig vare på, konkluderer Kuvaas og Dysvik.

Forskerne peker på at det er lettere for vikarer å gjøre en god og dedikert jobb når de fast ansatte ikke opplever vikarene som en trussel. Det gir et bedre klima for samarbeid og læring mellom faste og midlertidig ansatte.

I tillegg kan det hende at vikarer i slike organisasjoner utvikler en langsiktig og positiv relasjon til organisasjonen fordi den representerer en ”skikkelig” arbeidsgiver.

Forskning på rettferdighet viser for eksempel at vi ofte opptrer mer positivt overfor en part som opptrer skikkelig og rettferdig overfor en tredjepart selv om vik ikke er en direkte part i relasjonen.

Organisasjoner som benytter vikarer der vikarene opplever at det investeres lite i de fast ansattes utvikling og fremtid, får sannsynligvis vikarer med dårligere arbeidsprestasjoner og mindre ekstrarolleatferd, ifølge Kuvaas og Dysvik.

– Det ironiske er at noen storforbrukere av vikarer, de som stadig ”outsourcer” flere oppgaver, trolig vil få minst ut av den midlertidig innleide arbeidskraften, sier Kuvaas.

Referanse:

Kuvaas, Bård og Dysvik, Anders (2009): Perceived Investment in Permanent Employee Development and Social and Economic Exchange Perceptions Among Temporary Employees. Journal of Applied Social Psychology, 2009, 39, 10, pp. 2499–2524.

Powered by Labrador CMS