Brent ansatt skyr ilden

Ansatte som opplever løftebrudd fra en arbeidsgiver, tar med seg den negative opplevelsen over i ny jobb. Det kan gi dårligere prestasjoner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Når bedrifter og andre organisasjoner skal rekruttere nye medarbeidere, lokker de med lønn og andre goder for å få tak i de beste hodene.

Da gjelder det for bedriften å leve som man lover. Dessverre er ikke det alltid tilfelle.

Enkelte medarbeidere opplever at arbeidsgiveren ikke oppfyller løftene sine. De opplever løftebrudd relatert til kompensasjon, nødvendig opplæring, oppdatert trening og utvikling og gode karrieremuligheter i organisasjonen.

Opplevelsen av løftebrudd kan få ansatte til å finne seg ny arbeidsgiver. Vil medarbeideren gå inn i den nye jobben med friskt mot og blanke ark, eller vil hun ta med seg den negative opplevelsen i bagasjen?

Relasjoner til arbeidsgiver

Organisasjonsforsker Robert Buch har i sitt doktorgradsarbeid ved Handelshøyskolen BI blant annet undersøkt om det er noen sammenheng mellom medarbeiderens opplevelse av hvordan hun ble behandlet av tidligere arbeidsgiver og medarbeiderens forhold til nåværende organisasjon.

Buch skiller mellom to hovedtyper av forhold mellom medarbeideren og arbeidsgivere - økonomiske relasjoner og sosiale relasjoner.

En sosial relasjon preges av langsiktige gjensidige forpliktelser der hver part stoler på at den andre vil stille opp ved behov.

En økonomisk relasjon kjennetegnes av formell autoritet og formelle forpliktelser. Medarbeideren bytter sin arbeidskraft mot goder formidlet av organisasjonen eller lederen, for eksempel lønnsforhøyelse og opprykk.

Buch gjennomførte våren 2011 en intervjuundersøkelse blant 500 medarbeidere i to kunnskapsintensive organisasjoner. Studien ble gjort sammen med professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Anders Dysvik ved BI.

Mindre tillit

Mer enn tre av fire (77 prosent) av de som deltok i undersøkelsen hadde minimum fire års høyere utdannelse. Intervjupersonene hadde i gjennomsnitt 19 års fartstid i arbeidslivet. I snitt hadde de jobbet 10 år i nåværende kunnskapsorganisasjon.

Studien viser at medarbeidere som hadde opplevd dårlig behandling fra tidligere arbeidsgiver, er mindre tilbøyelig til å oppleve relasjonen til nåværende arbeidsgiver som sosial, og mer tilbøyelig til å oppfatte at de har en kortsiktig økonomisk relasjon til nåværende arbeidsgiver enn de som ikke har løftebrudd med i bagasjen.

Hva skjer med medarbeidere som opplever løftebrudd fra sin arbeidsgiver? Tar de med opplevelsen til neste arbeidsgiver?, spør Robert Buch ved BI.

Dette tyder på at medarbeidere som opplever at de har vært lurt før, ikke ønsker å bli lurt igjen.

- Ansatte leverer lavere arbeidsprestasjoner jo mer de opplever relasjonen til lederen og organisasjonen som økonomisk, sier Buch.

Kan kompensere med støtte

Forskerne fant samtidig at ansatte som opplever høy grad av støtte fra nåværende organisasjon, i mindre grad lar seg påvirke av hvordan de ble behandlet av tidligere arbeidsgiver.

Dette tyder på at støtte er et verktøy organisasjoner kan benytte seg av for å motvirke at ansatte opplever en mer kortsiktig instrumentell økonomisk relasjon til organisasjonen.

- For å redusere påvirkningskraften til ansattes mindre gode erfaringer med tidligere arbeidsgivere, bør organisasjoner opptre støttende og forsikre nyansatte om at de vil bli tatt godt vare på, anbefaler Buch.

Støttende ledelse kan motvirke tilbøyeligheten til å fokusere på det økonomiske, men det motiverer ikke nødvendigvis skespisen til å gå inn i sosiale relasjoner med virksomheten, ifølge studien.

Arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere, bør derfor være oppmerksom på at ansattes erfaringer med tidligere arbeidsgivere er med på å forme hans eller hennes forhold til organisasjonen.

Referanse:

Buch, Kuvaas & Dysvik: “Once bitten, twice shy? Past employment experiences and current employee-organization relationships”. Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Boston 2012.

Inngår i Robert Buch: Interdependent Social Exchange Relationships. Exploring the socially embedded nature of social exchange in organizations, Series of Dissertation 9/2012. BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS