Arbeidere på en linfabrikk i Leeds, England.

Forskere har undersøkt knoklene til engelske barnearbeidere fra midten av 1800-tallet

Knokler fra en gammel kirkegård i Fewston i Nord-England er studert. Her lå det også en tekstilfabrikk og mange barn som jobbet her, endte opp på denne kirkegården.

Mange titalls tusen barn jobbet i fabrikkene under den industrielle revolusjon i England på 1700- og 1800-tallet. 

De møtte svært tøffe arbeidsforhold, med lange dager og farlige maskiner. En forskergruppe har undersøkt skjelettene etter barn som sannsynligvis jobbet i en tekstilfabrikk i Fewston nordi England på første halvdel av 1800-tallet. 

På kirkegården i nærheten ble det avdekket en spesielt stor andel barn og ungdom i mellom 8 og 20 år. 

Forskerne fant levninger etter 51 personer under 18 år ved denne kirkegården. De har gjort analyser av blant annet knokler og tenner for å avdekke hva slags forhold disse barna levde under og hvor de kom fra.

Dette er den lokale kirken i Fewston.

Fra London?

Forskerne har blant annet gjort en isotop-analyse av knoklene, som kan si noe om det geografiske området barna vokste opp i. Forskjellig type diett har forskjellig isoptop-signatur, som du kan lese mer om på forskning.no. 

Og disse barna vokste ikke opp i det samme området som andre som ble gravlagt her.

Basert på funnene ved både skjelett, tenner og isotop-analyse ser forskerne at barna kan ha vokst opp langt unna. 

Forskerne viser til at mange gatebarn fra store byer som London eller Liverpool ble tatt ut av fattighus og flyttet til fabrikker som lå i mer landlige strøk og trengte arbeidskraft. 

Disse barna kunne bli ansatt i en slags lærling-rolle på svært dårlige kontrakter, hvor de ble låst til det samme arbeidsstedet fram til de var 21 år gamle. Jenter kunne være bundet helt fram til de ble gift, ifølge forskerne, som har publisert arbeidet i tidsskriftet Plos One. 

Illustrasjon som viser en lin-fabrikk i Leeds fra 1800-tallet.

Forskerne så at mange av barnas knokler bar preg av et hardt liv, på tross av ung alder. Dette kunne være spor etter mangelsykdommer som rakitt, hvor knoklene er myke og blir deformerte. En vanlig årsak til rakitt er mangel på D-vitamin. 

Dette får man blant annet gjennom mat fra fet fisk eller meieriprodukter. Barna viste generelt tegn på å ha fått i seg lite næringsrik mat av blant annet dyreprotein.

De argumenterer også for at de har funnet spor etter luftveissykdommer som setter spor i blant annet overflaten på ribbeina og andre knokkelendringer. 

Dette skal ha vært svært vanlig blant arbeiderne på denne typen fabrikker, blant annet fordi de fikk i seg mye støv fra både lin- og bomullsplanter. 

Forskerne argumenterer også for at de ser en kraftig økning i dødelighet i aldersgruppen 13-19 år i årene fram mot 1824 ved denne kirkegården. Dette skal være de samme årene hvor aktiviteten var høyest på den lokale fabrikken. 

Forskerne siterer også et originalt vitne til forholdene ved fabrikken i Fewston. Presten Robert Collyer jobbet der fra han var 8 til 14 år, og han beskriver blant annet en arbeidsdag som begynte klokken 6 og varte til 20. 

Han nevner også at de ble slått med lærstropper og at flere barn hadde fysiske lammelser. 

Forskerne gjør også et poeng av at mange barn fortsatt må arbeide under farlige forhold flere steder i verden i dag, selv om det er lenge siden dette var praksis på den engelske landsbygda. 

Referanse:

Gowland mfl: The expendables: Bioarchaeological evidencefor pauper apprentices in 19th century England and the health consequences of child labour. Sammendrag

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS