I 2023 sto streiken i forbindelse med mellomoppgjøret i LO og YS for hele 97 prosent av alle tapte arbeidsdager. Konflikten omfattet flest arbeidstakere i industrien.

Rekordmange arbeids­takere i streik eller lockout i 2023

Antallet arbeidstakere i konflikt, altså i streik eller lockout utover én dag, var i fjor det høyeste som er målt for et år med mellomoppgjør de siste 30 årene.

– I tillegg har bare ett av disse 30 årene hatt flere tapte arbeidsdager grunnet konflikt, nemlig 2021, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå.

Ferske tall fra byrået viser at omtrent 25.600 arbeidstakere deltok i totalt fem arbeidskonflikter i fjor, noe som medførte at over 75.000 arbeidsdager gikk tapt.

Ved forrige mellomoppgjør i 2021 var det uvanlig mange og store konflikter. Nærmere 1.600 flere arbeidstakere var i konflikt i fjor enn i 2021, men færre arbeidsdager gikk tapt.

Det skyldes at det i 2023 var én stor konflikt med et stort uttak av arbeidstakere.

– I underkant av 25.500 arbeidstakere var involvert i den mest omfattende konflikten i fjor, som tilhørte industrien, forklarer Køber.

Streiken i forbindelse med mellomoppgjøret i LO og YS medførte totalt 72.800 tapte arbeidsdager – hele 97 prosent av alle tapte arbeidsdager det året.

I tillegg til de to konfliktene er overenskomsten for barnehager, redningsmenn i Norsk Luftambulanse og tariffavtale hos 360 Logistics registrert som arbeidskonflikter hos Riksmekleren i 2023.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS