Sykepleier og leger er yrkesgrupper som ofte må jobbe skiftarbeid og natt. – Vi må finne ut hvordan vi tilrettelegger arbeidet slik at nattarbeidet redusere risikoen for at hjernen påvirkes negativt, mener forsker bak svensk studie om våkenetter.

Kvinner og overvektige sliter mer med nattarbeid enn andre

En ny, svensk studie bekrefter at kvinner og overvektige blir mer påvirket av å jobbe natt enn det menn og normalvektige gjør.

Tidligere studier har vist at skiftarbeid er knyttet til en rekke helseplager – og at nattarbeid kan gi økt risiko for Alzheimers og andre nevrodegenerative sykdommer.

Forskning har også vist at spesielt kvinner, så vel som personer med overvekt, blir mer påvirket av nattskiftarbeid enn menn og personer med normalvekt.

For å prøve å finne ut hvorfor det er slik og hvordan individer påvirkes av en hel natt uten søvn, inviterte forskere ved Uppsala universitet 47 friske individer mellom 20 og 33 år til å delta i en kort søvnstudie. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Translational Psychiatry.

Fakta om skiftarbeid og helse

* Å jobbe skift betyr at du jobber til ulike tider på døgnet, for eksempel sene kvelder eller natt.

* Forskning har slått fast at skiftarbeid er en belastning for fysisk og psykisk helse. De vanligste problemene er mangel på søvn, forstyrret søvn og tretthet.

* I tillegg viser søvnforskning at søvnkvaliteten blir dårligere og døgnrytmen forskyves med alderen.

* På grunn av sterk tretthet påvirkes oppmerksomheten, og risikoen for ulykker og yrkesskader øker ved skiftarbeid.

Kilde: Stressforskningsinstituttet, Stockholms universitet.

Verken kaffe eller mat

Deltakerne tilbrakte to netter med minst én ukes mellomrom i søvnlaboratoriet. Den første natten fikk de sove, noe de gjorde i gjennomsnitt sju timer. Den neste natten skulle deltakerne holde seg våkne. De fikk se serier, snakke, lese eller drive med lignende, rolige aktiviteter. De fikk imidlertid ikke spise eller drikke annet enn vann.

Hver annen time gjennomførte de ulike tester for å sjekke oppmerksomheten og svarte på spørsmål om hvor søvnige de var. I en test ble deltakerne bedt om å lukke øynene uten å sovne.

– Vi så ingen forskjell når det gjaldt oppmerksomhetstestene, men når de måtte lukke øynene og holde seg våkne, hadde kvinner og personer med overvekt betydelig lettere for å sovne. De sov også lenger, sier Lieve van Egmond, doktorgradsstudent ved Uppsala universitet og hovedforfatter av undersøkelsen.

Målte biomarkører

Forskerne målte også nivåer av ulike stoffer, biomarkører, i blodet på deltakerne etter begge netter. Blant annet tau-proteinet, som er knyttet til økt risiko for Alzheimers.

Etter den søvnløse natten hadde personer med fedme høyere nivåer av dette proteinet enn normalvektige. Etter våkenatten hadde kvinner, uavhengig av vekt, høyere nivåer av visse andre stoffer knyttet til nedbryting av celler i hjernen.

Lieve van Egmond påpeker at dette er en liten studie som undersøkte effekten av én enkelt våken natt. Hun sier at det kreves mer omfattende studier for å få kunnskap om hvordan hjernen påvirkes etter lengre perioder med skiftarbeid.

Håper å hjelpe

– Men jeg ble overrasket over hvor store forskjellene var mellom gruppene etter én natt. Siden det er umulig å ha et samfunn uten skiftarbeid og våkenetter, må vi lære hvordan vi kan gjøre det lettere for dem som må jobbe om natten, og redusere risikoen for at hjernen påvirkes negativt. Spesielt gjelder dette disse risikogruppene, understreker hun.

Hvorfor kvinner viser høyere stressnivå etter en søvnløs natt, kan ikke forskerne svare på gjennom denne studien. Når det gjelder fedme, er det allerede kjent at det er knyttet til raskere hjernealdring.

Det er også kjent at personer med fedme oftere viser andre tilstander som kan gjøre hjernen mer følsom for søvnmangel, for eksempel lavgradig betennelse.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS