null (Foto: Mike Schröder, NTB Scanpix)

Digital mobbing forårsaker mest angst

Barn som opplever digital mobbing ser ut til å oppleve mer redsel, engstelse og angstanfall enn ofre for tradisjonell mobbing.

Alle typer mobbing, enten det skjer via sosiale medier eller ansikt til ansikt, kjennetegnes av gjentatte aggressive handlinger utført av en eller flere personer mot en annen person som har vanskelig for å forsvare seg.

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom tradisjonell mobbing og symptomer på depresjon og angst. Forskere ved Læringsmiljøsenteret har nå sett nærmere på følelsesmessige konsekvenser av både digital og tradisjonell mobbing, for å se om det er noen forskjeller mellom dem.

Og de finner at det er en forskjell. 

– Vi finner en sterkere sammenheng mellom digital mobbing og symptomer på angst, enn det er i tradisjonell mobbing, sier doktorgradsstipendiat Ida Risanger Sjursø.

Et stort publikum

Mens tradisjonell mobbing foregår ansikt til ansikt, oppstår digital mobbing på arenaer som Snapchat, Facebook, ask.fm og Instagram. 

Ved å mobbe digitalt kan mobberen nå ut til et mye større publikum i tillegg til å være anonym.

Det fører til at maktubalansen blir større og til mer engstelse hos offeret som ikke vet hvem som mobber. 

– Det gjør at offeret aldri kan føle seg trygg, sier Sjursø.

Usikkerheten og frykten kan resultere i angst.

Forskningen tar utgangspunkt i data fra en nasjonal nettbasert undersøkelse blant 3046 ungdommer i alderen 15 til 16 år ved 63 skoler i Norge.

Viktige funn for framtidig antimobbearbeid

Undersøkelsen antyder at ulike typer mobbing kan ha ulike følelsesmessige konsekvenser. Forskerne fremhever viktigheten av å med denne kunnskapen inn i anti-mobbeprogram i skolen.

Slik kan lærere bli bedre rustet til å identifisere symptomer på ulike typer mobbing. Offer for ulike typer mobbing kan ha behov for tilpasset støtte og å lære ulike mestringsstrategier. Derfor er det viktig at skolen har kunnskap om hvordan de kan hjelpe elever som er utsatt for ulike typer mobbing, sier Sjursø.

Forskerne påpeker også at for å kunne trekke sikrere konklusjoner om årsaker og effekter av ulike typer mobbing og forskjellige følelsesmessige problemer, er det behov for flere studier som går over lenger tid.

Referanse:

Ida Risanger Sjursø, mfl. Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence, 2015. DOI: 10.10805388220.2014.996718
 

Powered by Labrador CMS