Langvarig stress kan utløse en depresjon og dette kan igjen øke risikoen for demens. Sammenhengene er velkjent i forskningen, men ingen kan forklare hvorfor den er der.
Langvarig stress kan utløse en depresjon og dette kan igjen øke risikoen for demens. Sammenhengene er velkjent i forskningen, men ingen kan forklare hvorfor den er der.

Langvarig stress og depresjon kobles til Alzheimers sykdom

Risikoen er svært liten for at en person under 65 år skal få Alzheimer. Men ny forskning viser at de som har fått diagnosen kronisk stress eller depresjon har økt risiko for å utvikle sykdommen.

Stress er en del av livet. Vi tåler å bli stressa av og til. Men om vi blir utsatt for mye stress over lang tid, kan vi få problemer.

Kronisk stress kan føre til utmattelse, og noen ganger også føre til en depresjon. 

Nå har forskere ved Karolinska Institutet i Sverige funnet at risikoen for Alzheimers sykdom er mer en dobbelt så høy hos pasienter med kronisk stress og pasienter med depresjon.

De som slet med begge deler, både kronisk stress og depresjon, hadde opptil fire ganger så høy risiko for å få sykdommen, ifølge studien. 

Risikoen var omtrent like høy for kognitiv svikt. 

Det kognitive har med hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging å gjøre.

Stor registerstudie

Forskerne tok utgangspunkt i registre over 44.447 personer i Stockholm mellom 18 og 65 år. De hadde fått diagnosen kronisk stress og depresjon i 2012 og 2013. 

Kronisk stress blir definert som stress man er utsatt for i minst seks måneder, uten mulighet for å hente seg inn.

Forskerne fulgte pasientene i åtte år for å se hvor mange av dem som senere fikk registrert diagnosen mild kognitiv svikt eller Alzheimers sykdom i perioden 2014 til 2022. 

Disse ble sammenliknet med en stort antall personer uten disse plagene. Tallene ble justert for alder, kjønn, sosioøkonomisk status i nabolaget, diabetes og hjerte- og karsykdommer. 

Liten risiko totalt

Selv om forskerne kunne se at risikoen var opptil fire ganger høyere hos pasienter med diagnosene kronisk stress og depresjon, er risikoen for demens fortsatt svært liten, minner forskerne om.

Sannsynligheten for at en person under 65 år blir rammet er bare 3 til 5 prosent, skriver Aldring og helse.

Årsakssammenhengene som forskerne finner, er fortsatt ikke kjent, slår de også fast. 

Selv om tidligere forskning tyder på at både stress og depresjon er knyttet til utviklingen av demens, vet man ikke om de er den del av den samme mekanismen eller om de selvstendig bidrar til risiko for demens.

Likevel viktig

Funnene er likevel viktige for forebyggingsarbeidet og for å forstå sammenhengen med andre risikofaktorer for demens. 

Dette sier forsker Axel Carlsson i et intervju med Karolinska Institutet. Han er en av forskerne bak studien. 

Carlsson mener det trengs mer forskning for å kunne påvise årsakssammenhenger.

Ikke noe nytt

Dette er langt fra den første studien som viser en mulig sammenheng mellom kronisk stress, depresjon og demens. 

En rekke tidligere studier har vist en slik mulig sammenheng.

I 2020 skrev forskning.no en studie om at langvarige perioder med mye negativ grubling gir økt risiko for Alzheimer. 

Deltakerne som i størst grad drev med negative tanker og grubling, hadde oftere en opphopning av to proteinene i hjernen, enn de andre deltakerne. Dette var proteinene tau og beta amyloid. Det er disse som man mener forårsaker Alzheimers når de bygger seg opp i hjernen.

Kilde: 

Johanna Wallensten m. fl: Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm, Alzheimer´s Research and Therapy, oktober 2023. 

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS