Gjenbruk av solcellematerialer som normalt ville endt på avfallsdeponier, er et av målene for EU-prosjektet «EcoSolar», som Sintef-forsker Martin Bellmann koordinerer.  (Foto: Thor Nielsen, Sintef)
Gjenbruk av solcellematerialer som normalt ville endt på avfallsdeponier, er et av målene for EU-prosjektet «EcoSolar», som Sintef-forsker Martin Bellmann koordinerer. (Foto: Thor Nielsen, Sintef)

Vil gjøre solkraft enda grønnere

Europa ønsker å krympe råvarebehovet og øke gjenbruken av ressurser i solbransjen. Lykkes nytt forskningsprosjekt, vil klimagassutslippet fra produksjon av solcellepaneler synke med 25 til 30 prosent.

– Målet vårt er at solcelleindustrien skal utnytte materialer som ellers ville endt på avfallsdepoter når solcellepaneler kasseres. I tillegg skal vi sørge for at det blir mulig å lage solcellepaneler av mindre råstoff enn før.

Det sier Sintef-forsker Martin Bellmann, koordinator for det nylig påbegynte EU-prosjektet Ecosolar.

Materialgjenvinning og redusert råstoffforbruk vil gjøre solcellepaneler billigere – og grønnere. Når behovet for nylagde materialer avtar, synker utslippet av klimagasser som material-produsentene forårsaker.

Av samme grunn vil energiforbruket fra materialframstillingen bli tilbakebetalt raskere enn i dag. Alt dette skal gi europeiske produsenter økt gjennomslag i markedet.

– Det overordnete målet med prosjektet er å styrke europeiske industribedrifter som er innovasjonsdrevne og som samtidig kan bidra til å sikre Europas energitilgang på bærekraftig vis, sier Bellmann.

Powered by Labrador CMS