Forskeren forteller: Spennende tider med solenergi

Muhammad Nawaz forsker på solcelleteknologi - og mener at fremtiden ser lovende ut. Her forteller han om sitt arbeid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om forskeren

Muhammad Nawaz er nylig ansatt av UNIK og IFE for å drive forskning og utvikling på solcelleteknologi.

Nawaz mottok sin cand.scient.- og ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo i henholdsvis 1993 og 1996. Han spesialiserer seg i design, modellering, utvikling og beskrivelse av halvledere for elektroniske og optoelektroniske enheter.

Tidligere har han arbeidet med ulike halvlederteknologier på ulike institusjoner, blant annet Chamlers tekniska högskola i Sverige, Ericsson Microelectronics Sweden, Infineon Technologies Germany og TranSiC AB Sweden. Han har 65 internasjonale publikasjoner og har stått for 4 internasjonale patenter.

«Fotovoltaikk» er en kombinasjon av to ord - «foto» som betyr lys, og «voltaikk» som betyr elektrisitet.

Et fotovoltaisk system er en teknologi der solceller brukes til å gjøre solenergi (altså sollys) om til elektrisitet.

Sosioøkonomisk utvikling som skal komme menneskeheten og planeten til nytte er direkte koblet til energiressurser og hvilken tilgang og bruk vi kan gjøre av ulike energikilder.

En omlegging av energisystemene i verden er på gang. Den nåværende arkitekturen vil neppe vare mer enn et par tiår inn i dette århundret.

Avhengigheten av fossil energi og atomenergi gir tapt for en voksende soløkonomi når fornybare energikilder opplever økt vekst for å møte verdens energibehov.

For veksten av fornybar energi er kostnadene ved billig energi (blant annet sur nedbør, luftforurensning, dårligere vannkvalitet, radioaktivt avfall, ulikheter i tilgangen på energi og voksende sikkerhetstrusler) en viktig begrensende faktor.

Muhammad Nawaz (Foto: UNIK)
Muhammad Nawaz (Foto: UNIK)

Høye kostnader og problemer

Disse «skjulte» kostnadene holder på å bli altfor høye, noe som gjør at stadig flere setter spørsmålstegn ved de tradisjonelle vekststrategiene som tar i bruk fossil energi og atomenergi.

I tillegg kommer miljøproblemer som klimaendringer på grunn av drivhusgasser, uttømming av naturressurser og utslipp av forurensende stoffer. Samtidig står industrien foran utfordringene ved å levere stadig større mengder varer og tjenester til en lavere pris, uten å forurense.

Solenergi rundt om i verden har fått økt fokus som en mulig løsning på problemet med den høye prisen for tradisjonelt fossilt brensel og for viktige miljøproblemer.

Nå som solenergimarkedet øker raskt, blir det også fokus på å etablere solenergisystemer med høy kvalitet og pålitelighet. En rekke ulike typer solenergisystemer blir for tiden installert for mange ulike brukere.

Viktig for Norge

En solcelle som brukes til å produsere elektrisitet fra sollys
En solcelle som brukes til å produsere elektrisitet fra sollys

Det er spennende tider for solenergiindustrien. Økonomiske, miljømessige og politiske forhold har utviklet seg slik at solenergi og andre alternative energikilder blir viktige på energimarkedet.

Solenergi holder på å nå et økonomisk vannskille – den er nå konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle energikilder når den kombineres med økonomiske incentiver fra offentlig sektor.

Ettersom markedet og basen av installasjoner for solenergisystemer vokser, blir det opplagt viktig å støtte solenergi (blant annet solceller) i Norge gjennom utdanning, forskning og teknologi. Dette har gitt meg motivasjon til å satse på dette feltet i min forskning.

Siden det er flere industriaktører og forskningsinstitusjoner for solenergi i Norge ser framtiden lovende ut. Dette er også en god mulighet for nye studenter som ennå ikke har bestemt seg for hva de vil forske på.

Energi og miljøteknologi

Alt dette danner bakgrunnen for utviklingen av et tverrfaglig studie- og forskningsprogram ved UNIK i «Energi og miljøteknologi», som skal gi nødvendige kunnskaper for å forstå fornybare energiressurser og den betydningen de kan ha for miljøet.

Studentene i programmet skal kunne bidra til overgangen til fornybar industri, og dermed kunne spille en viktig rolle for ulike offentlige og private organisasjoner som er aktive innen energi og miljø.

Forskningen foregår i tett samarbeid med forskere ved IFE (Institutt for energiteknologi, Kjeller) og NILU (Norsk institutt for luftforskning).

Powered by Labrador CMS