En høytemperatur-superleder svever over en magnet.

Granskning konkluderer med at superleder-forsker har vært uredelig

Bevis peker mot at forskeren har bedrevet datafabrikasjon, forfalskning og plagiering, ifølge rapporten. 

En studie publisert i Nature i 2020 vakte oppsikt.  

Forskere mente å ha oppdaget en superleder som fungerte ved romtemperatur. Studien var ledet av Ranga Dias, fysiker ved University of Rochester.

En superleder kan frakte energi uten at noe går tapt. Superledere i dag fungerer bare under svært lav temperatur, og eventuelt høyt trykk. 

En superleder som kan lede strøm under normale forhold vil revolusjonere strømnettet og muliggjøre nye oppfinnelser, ifølge Videnskab.dk

Superlederen som var beskrevet i studien fra 2020 kunne fungere i 15 plussgrader, mente forskerne. Ulempen var at det krevdes et enormt trykk. Materialet bestod av hydrogen, svovel og karbon. 

Studien i Nature ble senere trukket tilbake. Det ble stilt kritiske spørsmål ved måten dataene i studien var behandlet og analysert, ifølge et notat fra tidsskriftet

Ny studie ble også trukket tilbake

I 2023 fikk Dias og kolleger publisert en ny studie i Nature. Forskerne hevdet å ha oppdaget en superleder som fungerte under romtemperatur og under et lavere trykk, omtrent 10.000 ganger trykket i atmosfæren. 

Materialet var av hydrogen, lutetium og små mengder nitrogen. 

Forskere som jobber med samme fagfelt var forsiktig optimistiske eller skeptiske på grunn av den tidligere tilbaketrukkede studien. 

Senere samme år ble en artikkel som Dias tidligere hadde publisert i Physical Review Letters trukket tilbake. Det ble også oppdaget tilfeller av plagiat i hans doktorgradavhandling, meldte Science

I november 2023 ble den andre artikkelen om superledning i romtemperatur trukket tilbake. 

Dette ble gjort etter ønske fra medforskere og på grunn av bekymring om påliteligheten til dataene om elektrisk motstand, som var reist separat, ifølge notatet fra tidsskriftet. 

Åtte av elleve medforskere hadde tidligere sendt et brev til tidsskriftet der de ba om at artikkelen skulle trekkes, skrev The New York Times

– Grundig undersøkelse

University of Rochester satt i fjor ned en komité som skulle undersøke beskyldinger om juks i Ranga Dias sine forskningsartikler. 

Den ti måneder lange undersøkelsen ble avsluttet i februar. Nature sin nyhetsredaksjon har fått tilgang til granskningsrapporten, og lagt den ut på nett. De fikk tilgang til rapporten i forbindelse med et søksmål Dias reiste mot universitetet i desember i fjor. 

Granskningskomiteen fant at Dias har bedrevet forfalskning, fabrikasjon og/ eller plagiat av data, bilder og tekst i forskningsartiklene som var i søkelyset. 

Nature beskriver den 124 siders lange rapporten som en «slående beretning om Dias sitt bedrag» i de to Nature-studiene, samt i to andre studier som er trukket tilbake. 

University of Rochester har bekreftet hovedresultatet av granskingen. 

– Universitetet har fullført en grundig undersøkelse utført av et panel av forskere uavhengig av universitetet som har ekspertise på feltet, sier Sara Miller, talsperson fra University of Rochester i en uttalelse til The Verge.

– Komiteen konkluderte, i samsvar med universitetets politikk og federale reguleringer, at Dias har vært uredelig i forskningen. 

Nature har også selv intervjuet flere av studentene som stod som medforskere på de to studiene om superledning. 

Funnene tyder på at Dias skjulte informasjon for studentene og stengte dem ute fra viktige steg i forskningsprosessen, ifølge gravesaken.

Dias har ikke svart på Nature sine forespørsler om å kommentere. 

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS