Hypnose mot irritabel tarm

Hypnose kan lindre symptomene på en av verdens mest utbredte fordøyelsessykdommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Opp mot 20 prosent av nordmenn lider av irritabel tarm, eller IBS (Irritable Bowel Syndrome).

IBS gir symptomer som magesmerter og -ubehag, forstoppelse og oppblåsthet.

Tross den hyppige forekomsten kjenner vi ikke til noen effektiv behandling, men nå har en svensk forsker undersøkt om hypnose kan lindre symptomene – med lovende resultat.

Tilfredse pasienter

- Vi kan gjennom fire forskjellige studier vise at hypnoterapi hjelper mot IBS, selv når behandlingen gis utenfor spesialiserte hypnoterapisentre, sier Perjohan Lindfors, doktorand ved Sahlgrenska akademin ved Gøteborgs Universitet.

- Behandlingen øker livskvaliteten, og tilfredsheten hos pasientene er svært stor.

IBS er en av de mest utbredte fordøyelsessykdommer verden over, med symptomer som magesmerter og -ubehag, forstoppelse og oppblåsthet. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

De fire studiene er del av doktorgradsavhandlingen til Lindfors, og han anbefaler at hypnoterapi introduseres i behandlingen av pasienter som er verst rammet av IBS.

- Metoden har også potensial til å spare sykepleieressurser, sier han.

Påvirker kroppsfunksjoner

Behandling med hypnoterapi trener pasientene i å kontrollere symptomene gjennom dyp avslapning og individuelt tilpassede hypnotiske suggesjoner, enten gjennom å avlede eller fokusere på symptomene.

Over en tolvukers periode gjennomgår pasientene en serie konsultasjoner der de lærer å kontrollere ubevissthetens evne til å påvirke kroppsfunksjoner.

Terapien inkluderer øvelser som å legge en hånd på magen og visualisere en “bølge av kontrollkraft” fra hjernen, og skape et mentalt bilde av et normalt fungerende tarmsystem.

Testet 138 pasienter

Lindfors foretok randomiserte kontrollerte forsøk, der effekten i en aktiv gruppe blir testet mot en nøytral kontrollgruppe, med 90 IBS-pasienter i Gøteborg og 48 IB-pasienter i Gävle.

I tillegg gjorde han undersøkelser av en pasientgruppe fra Ersta Hospital i Stockholm.

Av de 138 IBS-pasientene i Gøteborg og Gävle opplevde 40 prosent en tilfredsstillende minsking av symptomene, og 85 prosent av gruppen merket fortsatt en effekt sju år senere.

Effektiv psykologisk behandling

- Psykologisk behandling i ulike sammenhenger, som psykodynamisk korttids-terapi, kognitiv atferdsterapi og tarm-fokusert hypnoterapi, er bevist å være effektiv i behandling av IBS, både over kort- og langtids perspektiv, påpeker Lindfors i avhandlingen.

Tidligere forskning har vist at hypnoterapi ikke bare lindrer IBS-symptomer, men også andre symptomer utenom tarmsystemet, i tillegg til å øke livskvalitet og redusere psykologisk ko-morbiditet - den negative tilleggseffekten IBS har på psyken.

- Minst like effektivt som medikamenter

Men til tross for den påviste effekten av hypnoterapi, har behandlingen til nå vært forbeholdt spesialiserte hypnoterapisentre, noe Lindfors håper å endre med sine funn.

- Effekten er generelt lavere enn de som rapporteres fra spesialiserte hypnoterapisentre, men minst like effektive som noen av medikamentene som for tiden utvikles for IBS-behandling, skriver han i avhandlingen.

Lindfors konkluderer med at hypnoterapi bør introduseres som del av allment behandlingstilbud for IBS-pasienter, spesielt i tilfeller der symptom-dempende medikamenter eller endringer i livsførsel ikke er reelle alternativer.

Oversatt fra sciencenordic.com

Referanse: 

Perjohan Lindfors, Implementation of gut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome in clinical practice, doktorgradstese, University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy

Powered by Labrador CMS