Tidligere studier har vist sprikende resultater. Nå kommer en stor studie fra Japan som tyder på at det å bli født inn i en familie med kjæledyr er bra for immunapparatet vårt.

Å vokse opp med hund eller katt kan gi mindre matallergi

Barn som blir født i familier med husdyr har en fordel, konkluderer japanske forskere.

Men det er ikke tilfeldig hvilket kjæledyr familien har.

Barna som ble født og hadde sine første leveår i en familie med hund, hadde redusert forekomst av allergi mot egg, melk og nøtter fram til de var tre år.

Barna som vokste opp i en kattefamilie, ble i mindre grad allergiske mot egg, hvete og soyabønner.

Men med hamster var det motsatt. Barna som hadde hamster i huset, fikk økt risiko for å få nøtteallergi.

En stor studie

Dette viser en ny, stor studie fra Japan. Dataene er hentet fra Japan Environment and Children's Study. Dette er en landsomfattende undersøkelse hvor nærmere 100.000 mødre og barna deres deltar.

Karin C. Lødrup Carlsen forsker blant annet på matallergier hos barn ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Hun har lest studien.

– Livsstilsendringer som kan forebygge allergiske sykdommer, er svært interessante.

I Norge er cirka 1 av 40 barn i skolealder allergiske mot én eller flere matvarer. Allergi mot peanøtter, egg, melk og hvete er noen av de vanligste matallergiene.

Hovedbudskapet i studien vil trolig være aktuelt også her, selv om Japan er et litt annerledes land enn Norge, mener Karin C. Lødrup Carlsen.

Opp til treårsalderen

Tidligere studier har ofte undersøkt sammenhenger mellom å ha kjæledyr tidlig i livet, særlig hund eller katt, og allergiske luftveissykdommer.

Færre har undersøkt om tidlig dyrehold kan påvirke risiko for matallergi, forteller Carlsen.

Hun mener at funnene i denne japanske studien kan tyde på at det å ha hund eller katt i hjemmet ved starten av livet, kan være gunstig for å forebygge utvikling av allergi opp til treårsalderen.

– Studien er stor nok til å kunne observere mulige sammenhenger mellom tidlig eksponering til kjæledyr og matallergi.

I tillegg ble data samlet inn allerede i svangerskapet, før det var kjent om barnet utviklet allergi eller ikke.

– Slik unngår studien mulig «hukommelsesbias», altså at allergi hos barnet kan påvirke hvordan foreldre rapporter om tidligere kjæledyrhold, mener hun.

Forskningen spriker

Tidligere studier har vist sprikende resultater.

Noen har funnet økt risiko, andre har funnet redusert risiko for allergiske sykdommer om du vokser opp med kjæledyr i starten av livet.

Større studier ikke har funnet vesentlig sammenheng, forteller Carlsen.

I flere år har det derfor vært anbefalt at fagfolk ikke skal gi generelle råd til befolkningen om å skaffe eller ikke skaffe seg kjæledyr for å forebygge utvikling av allergier.

– Nå blir det svært interessant å se om disse funnene fra Japan bekreftes i andre studier, sier den norske allergiforskeren.

Hovedbudskapet i studien vil trolig være aktuelt også her, selv om Japan er et litt annerledes land enn Norge, mener hun.

– Studien har tatt høyde for flere sentrale faktorer, som allergiske sykdommer hos mor, røyking i siste del av svangerskapet, antall eldre søsken og om familien bor i byen eller på landet.

Å bo på gård er bra

Store studier har vist at oppvekst på gård med tett kontakt mellom dyr og mennesker reduserer risikoen for allergiske sykdommer.

Men mye tyder på at hyppig kontakt med et mangfold av natur og mikrober, som også omfatter dyr, kan være helsefremmende for immunutviklingen, mener Carlsen.

– Samtidig har det vært uklart hvilken rolle dyr i seg selv spiller ettersom eksponering til allergener fra dyr kan virke på andre måter enn eksponering for mikrober.

Hva er det med hamsteren?

Studien viste altså at de som vokste opp med hamster, fikk økt risiko for å få nøtteallergi.

– Er ikke dette litt pussig?

– Tja, færre enn 1 prosent oppga å ha hatt hamster. Risiko for nøtteallergi, utenom peanøtt, var den eneste sammenhengen som ble observert med hamster.

Funnet bør derfor bekreftes i andre studier før man kan konkludere om dette er en spesielt uheldig sammenheng eller ikke, slår Carlsen fast.

Kilde:

Hisao Okabe, m.fl: Associations between fetal or infancy pet exposure and food allergies: The Japan Environment and Children’s Study, PLOS ONE, mars 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS