Noen hunder med angst reagerer med aggresjon i situasjoner hvor de blir redde.

Hunder med angst hadde annerledes hjerne

De karakteristiske mønstrene i hjerneaktivitet lignet funn hos mennesker med angstlidelse, ifølge en ny studie.

Som eier, så hund, sier ordtaket og antyder at bisken ligner oss selv. Og nå kan en ny studie av hundehjernen kanskje gi en ny mening til dette uttrykket.

Det hele tar utgangspunkt i det faktum at noen hunder ser ut til å lide av noe som minner sterkt om det vi mennesker kjenner som angstlidelser.

Disse hundene blir lett nervøse og viser sterk frykt for eksempel i møte med høye lyder eller fremmede mennesker og hunder. Noen kan reagere med aggresjon i situasjoner hvor de blir engstelige.

Nettverk for angst

Tidligere forskning på mennesker har vist at angstlidelser henger sammen med visse mønster i hvordan ulike nettverk i hjernen fungerer. Visse hjernedeler kan for eksempel ha en tettere kommunikasjon med hverandre enn normalt, mens andre kommuniserer dårligere.

Nylig ville forsker Yangfeng Xu ved Ghent University og kollegaene hans undersøke om de også kunne finne slike angst-nettverk hos hunden.

Undersøkte hunder i MRI-maskin

For å undersøke saken huket forskerne inn 13 hunder med angstproblemer og 25 friske hunder til å sammenligne med.

Alle hundene fikk bedøvelse, før de ble skannet i en fMRI- maskin. Den måler små endringer i blodgjennomstrømning i hjernen, noe som gir et bilde på aktiviteten i hjernecellene.

Dermed kunne forskerne sammenligne mønstrene av aktivitet mellom de friske hundene og hunder med angst, i en tilstand hvor de hvilte og ikke var bevisst.

Xu og kollegaene sammenlignet også aktiviteten i hjernen med eiernes beskrivelse av hundens adferd.

Fant spesielle mønster

Resultatene viste at det var forskjell mellom de friske dyrene og de med angst.

Kontakten i nettverk knyttet til angst var sterkere og mer effektive hos de syke hundene. Aktivitetsmønsteret i hjernen stemte også overens med eiernes beskrivelser av hundens symptomer på angst.

Dette var mønster som minner om dem vi finner hos mennesker med angst. Resultatene antyder altså at noen av de sammen mekanismene kan ligge bak hos begge arter.

Også tidligere forskning tyder på at psykiske lidelser hos mennesker og hunder har mange likhetstrekk. For eksempel har de samme medisinene effekt hos begge arter.

Studier viser også at psykiske lidelser er knyttet til lignende gener hos både mennesker og hunder, skrev forskning.no i 2020.

Bedre behandling

Forskerne mener resultatene kan være nyttig på flere måter. For det første gir det mer innsikt om angst hos hunder. Dette kan igjen åpne muligheter for å utvikle bedre behandling, for eksempel medisiner.

For det andre kan slike studier av både hunder og andre dyr også gi hint om hva som foregår hos mennesker med angst.

Men det må gjøres mer forskning. Den nylig publiserte studien har mange svakheter, noe som gjør resultatene usikre.

Vet ikke om hjerneaktiviteten ga angst, eller omvendt

En svakhet er for eksempel at det var ganske få hunder med i studien. Det øker sannsynligheten for at den tilsynelatende forskjellen mellom friske og syke hunder bare skyldes tilfeldigheter. Det er også usikkert om resultatene vil gjelde for alle hunderaser.

En annen sak var at hundene var bedøvet under undersøkelsene. Kanskje hadde resultatene vært annerledes dersom de var våkne.

Det kan også være andre forskjeller mellom de to gruppene av hunder. Engstelige hunder kan for eksempel ha vanskelig adferd, og kan ha blitt håndtert på andre måter enn de friske hundene. Dette kan igjen ha påvirket hjernen.

Det er også verdt å merke seg at vi ikke vet om den karakteristiske aktiviteten i hjernen forårsaker angst, eller om den er et resultat av angst.

Referanse:

Y. Xu, m. fl., Network analysis reveals abnormal functional brain circuitry in anxious dogs, PLoS One, mars 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS