Uenighet om cannabis

I Nederland kan man selge cannabis ustraffet. Britene vurderer å stramme inn reglene. Hvorfor er synet på cannabis så ulikt?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skadevirkninger:

Antatte korttidskader:

  • Akutt depresjon, angst og forfølgelsesforestillinger
  • Nedsatt korttidsminne i flere dager
  • Kraftig pulsøkning med døden til følge for folk svekket hjerte karsystem (sjelden)
  • Nedsatte motoriske evner, reaksjonsevne og konsentrasjon som øker risikoen for å framkalle trafikkulykker.

Antatte langtidsskader:

  • Kan utløse latent sinnssykdom av schizofren type
  • Forandringer i luftveiene med bronkitt og eventuelt enkelte kreftformer til følge
  • Reduksjon av kroppens immunforsvar
  • Endring i hormonbalanse og redusert sædantall
  • Svekket evne til å utføre oppgaver som krever stor oppmerksomhet og tankemessig fleksibilitet.

Kilder: Folkehelseinstituttet og Forbundet mot rusgift

I november kommer ledende rusforskere fra hele verden til Norge, for diskuterer hva de vet om cannabis, og hva som må gjøres videre.

Cannabis er en gruppe planter som inneholder den psykoaktive stoffet tetrahydrocannabinol. Bare koffein, alkohol og nikotin er mer brukte rusmidler enn cannabis.

De vanligste formene er hasjisj, marihuana og cannabisolje. Det forskerne har vært mest opptatt av de seneste åra, er skadevirkningene av det narkotiske stoffet - for eksempel om stoffet kan utløse psykoser hos brukerne.

Noen forskere tviler på det, andre ikke.

- En sammenheng

- Det er en sammenheng sier Helge Waal. Han er professor i psykiatri og leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF.

- Det er imidlertid noen svakheter ved denne forskningen. Det meste av forskningen om sammenheng mellom cannabisbruk og psykose, har sammenliknet et utvalg mennesker som har brukt cannabis med et utvalg som ikke har gjort det.

- Man har så registrert forekomsten av psykoser, særlig schizofreniformer for psykoser, i de to utvalgene, sier Waal.

Han forteller at en særlig kjent undersøkelse er svensk, der vernepliktige ble spurt på sesjon om de hadde brukt cannabis.

- De ble senere fulgt opp. De som hadde brukt stoffet, hadde over dobbel så stor sjanse for å utvikle schizofreni. Svakheten ved denne undersøkelsen er at disse personene kan ha vært sårbare for å utvikle schizofreni i utgangspunktet.

- Dette gjør tolkningen usikker. Men nye tolkninger og nye undersøker er kommet til, forteller Waal.

En artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet i fjor oppsummerer en rekker ulike studier om sammenhengen mellom cannabisbruk og psykoser.

Artikkelen konkluderer med at det er en sammenheng. Men også etter dette arbeidet gjenstår en viss usikkerhet.

– De fleste forskere mener at det er personer som i utgangspunktet er sårbare, som utvikler psykoser. Vi mener at noen av disse ikke ville ha utviklet psykosen uten cannabisrøykingen, og at psykosen dessuten kommer tidligere og derfor blir mer destruktiv, sier Waal.

Ulne forskningsresultater

Et viktig rusforskningsland, Storbritannia, vurderer nå å oppjustere alvorlighetsgraden på Cannabis fra en kategori C til kategori B, etter å ha nedjustert den for fire år siden - etter mye rabalder.

Oppjusteringen kommer blant annet etter at forskning har vist sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Michael Gossop er professor i psykiatri ved National Addiction Centre i England, og regnes som ledende på feltet.

Gossop skal også holde et innlegg på den norske ruskonferansen i november, men er en dem som mener det er blitt lagt for stor vekt på schizofreniforskningen.

- Forskningsresultatene er ganske problematiske og er blitt overdrevet. Dessuten viser de ikke alltid det forskerne sier de viser. Forskningen har i hovedsak blitt utført av schizofreniforskere, og ikke av rusforskere, men det er allikevel disse resultatene som legges til grunn for “tough on drugs”-politikken her til lands nå, sier Gossop til forskning.no.

Ulikt syn på samme forskning

- Forskere flest er enige i at stoffet kan utløse psykoser, og at det kan gjøre deg farligere i trafikken, sier sosiolog og rusforsker Willy Pedersen.

- Det som er påfallende er at forskere likevel kan ha ulik holdning til cannabis, og mene det er mindre alvorlig eller svært alvorlig, til tross for at de har omtrent de samme resultatene å forholde seg til, sier han.

I en ny artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning påpeker han at tre ledende ruspublikasjoner i en periode på bare tre år, trakk helt ulike slutninger ut fra forskningen som forelå.

Pedersen tror ikke at dette bare skyldes at de leser forskningsresultatene forskjellig, men at forskernes holdninger kan henge sammen med deres personlige forhold til cannabis.

- Cannabisrøykning er tett knyttet sammen med verdier. Mange preges av den subkulturelt funderte sympatien mange hadde da stoffet kom på 60-tallet. Holdningen til cannabis formes også av at flere og flere har prøvd stoffet, ikke minst grupper med høy utdanning, og mennesker som er sentrale i det offentlige ordskiftet, skriver han i artikkelen.

1 prosent kjører med cannabis

Et faktum norske forskerne ikke strides er at cirka halvparten av sjåfører som er innblandet i dødsulykker, er ruset på et eller annet stoff – ofte cannabis.

Derfor ville forskerne finne ut mer om hvor mange som kjørte bil etter for eksempel å ha røyket hasj. En av disse forskerne er Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet.

- Vi har gjort veikantundersøkelser ved at vi har stoppet tilfeldige bilførere i trafikken og tatt prøver av dem. I disse undersøkelsene fant vi at i underkant av 1prosent hadde brukt cannabis i løpet av de siste timene, sier Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet, som skal holde et innlegg om funnene på den kommende konferansen.

Litt annerledes sagt er altså er det slik at hvis du kjører forbi 100 biler i trafikken, kan du regne med at ca en av bilistene du ser rundt deg, har røyket hasj før han eller hun satt seg i bilen.

- Hva dette betyr og hvor risikabelt dette er, er vanskelig å si. Risikoen for å havne i en ulykke vokser avhengig av hvor mye du har brukt og hvor lenge det er siden. Akkurat som ved alkoholbruk.

- Konklusjonen er vel at man ikke kan si at cannabis er farligere enn alkohol i trafikken eller omvendt, men at trafikkrisikoen avhenger av mengden, enten du har drukket øl eller røyket hasj sier Mørland til forskning.no.

Mer informasjon:

Konferansen i november heter ”Cannabis and health”, og er åpningskonferanse for rusforskningsprogrammet i Norges forskningsråd i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Den finner sted 10. november 2008, i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) på Youngstorget i Oslo. Les mer om konferansen.

Powered by Labrador CMS