Spesielt blant eldre kvinner ser svenske forskere en sterk økning i alkoholbruken. Siden 1970-tallet er andelen eldre kvinner med risikabelt alkoholforbruk økt fra 1 prosent til 10 prosent. (Illustrasjonsfoto: CREATISTA / Shutterstock / NTB scanpix)
Spesielt blant eldre kvinner ser svenske forskere en sterk økning i alkoholbruken. Siden 1970-tallet er andelen eldre kvinner med risikabelt alkoholforbruk økt fra 1 prosent til 10 prosent. (Illustrasjonsfoto: CREATISTA / Shutterstock / NTB scanpix)

Svenske eldre drikker mer – og skader seg mer

Blant 75-år gamle svensker har 27 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene en risikabel alkoholbruk. Eldre er mer følsomme for alkohol enn yngre og derfor blir flere skadet, heter det i en ny rapport.

En gruppe forskere fra Sverige, USA, Canada og Australia har nå samlet det de vurderer som forskningsbasert kunnskap om eldre og alkoholbruk.

Mens forbruket i Sverige går ned blant yngre aldersgrupper – og spesielt blant dem under 30 år – så øker det hos personer over 65 år.

Dermed har eldre nå nesten like høyt alkoholforbruk som yngre personer.

Får mer alkohol i blodet

– Jo eldre man er, desto høyere blir alkoholinnholdet i blodet ved å drikke samme mengde alkohol.

– Dette kan forklare at risikoen for sykdommer og ulykker også øker med relativt små mengder alkohol, sier Sven Andreasson, professor i sosialmedisin ved Karolinska Institutet.

For eldre som vil nyte alkohol, foreslår forskerne bak denne studien at de forsøker å holde forbruket nede på maksimalt to enheter alkohol per dag. Helst bør ikke forbruket hos eldre overstige en enhet alkohol hver dag.

En enhet alkohol tilsvarer 033 liter pils, ett glass vin eller 4 cl. brennevin.

Eldre mer følsomme for alkohol

Forklaringen på skadene er at eldre er mer følsomme for alkohol enn yngre, ifølge forskerne.

Det skyldes dels forandringer i kroppen hos eldre. Som at de får mindre muskelmasse og vann i kroppen å fordele alkoholen på. Og at enzymer i leveren som bryter ned alkohol, fungerer dårligere hos eldre.

Dels skyldes det også at mange eldre bruker medisiner.

Alkohol kan både redusere og endre på virkningen av medisiner. Dette gjelder blant annet sterke smertestillende, angstdempende, antidepressiva og blodtrykksreduserende medisiner. Forskerne minner om at 80 prosent av alle svensker over 65 år bruker minst en reseptbelagt medisin.

Bak den nye rapporten står CERA-instituttet ved Gøteborgs Universitet i samarbeid med foreningene til svenske sykepleiere, svenske leger og den svenske avdelingen av avholdsorganisasjonen IOGT-NTO.

Sterk økning i alkoholbruk

Forskere ser altså en markant økning i risikobruk blant svenske 75-åringer.

Mellom 1977 og 2006 økte andelen eldre kvinner i Sverige med risikabel alkoholbruk fra 1 prosent til 10 prosent.

Blant eldre menn økte andelen fra 19 prosent til 27 prosent.

Den økte alkoholbruken blant eldre svensker har ført til det nå hvert år dør over 50 personer per 100 000 av dem, utelukkende årsaket av alkohol. Dette ifølge rapporten.

Forskerne skriver også i rapporten at oppunder 600 svensker over 65 år, hvert år dør av til sammen syv alkoholrelaterte kreftformer.

Beskytter alkohol helsen?

Flere studier forskning.no har brakt videre, viser at et moderat alkoholforbruk blant eldre tvert imot kan ha en beskyttende virkning på helsen.

Blant annet er det i en rekke studier vist at alkohol i små doser kan ha en beskyttende effekt mot hjerte- og karsykdommer.

Forskerne bak denne rapporten stiller spørsmål ved om dette i det hele tatt er biologisk mulig.

De viser blant annet til en studie utført av den norske alkoholforskeren Hans Olav Fekjær i 2013, der han konkluderte med at bevisene for skadelige virkninger av alkohol utvilsomt er sterkere enn bevisene for det motsatte.

De som drikker har bedre helse

En muligens viktig feilkilde bak studier som viser at moderat alkoholkonsum er bra for helsen, er at de som ikke drikker alkohol oftere har dårlig helse i utgangspunktet.

De spiser også mindre sunn mat og er mindre fysisk aktive enn dem med et moderat alkoholkonsum.

I enkeltstudier er det muligens påvist at denne feilkilden kan være enda viktigere blant eldre, enn den er i yngre aldersgrupper.

Blant annet viste en studie fra 2017 at eldre med et moderat alkoholforbruk, som gruppe får stadig bedre helse jo eldre de blir. Mens det på gruppenivå går motsatt vei med helsen til eldre som ikke drikker.

Forfatterne bak den nye svenske rapporten, konkluderer med at moderat alkoholforbruk er et kjennetegn hos eldre personer med god helse.

Men det er ikke årsaken til den gode helsen deres.

Referanser og kilder:

A. Andreasson m. fl: «Alkoholen och samhället 2019: Alkohol och äldre», Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, CERA & IOGT-NTO, 2019.

M. Waern m. fl: «Secular changes in at-risk drinking in Sweden: birth cohort comparisons in 75-year-old men and women 1976–2006», Age Ageing 43/2014.

Hans Olav Fekjær: «Alcohol-a universal preventive agent? A critical analysis», Addiction, 2013. Artikkelen.

Pressemelding fra IOGT Norge

Powered by Labrador CMS