Norske drikkevaner kartlegges i Folkehelseinstituttets rapport «Alkohol i Norge». (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Eldre i Norge drikker fremdeles oftere enn unge

20-åringer i Norge oppgir at de i snitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer sier de drikker 53 ganger, men de drikker mindre om gangen.

Det viser ferske tall rapporten «Alkohol i Norge» fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tallene er basert på egenrapportering i spørreundersøkelser i befolkningen i 2017. De nye tallene skiller seg noe fra tidligere år, der 60-åringene i 2016 oppga at de drakk i snitt 57 ganger i året, mens 20-åringene sa 28 ganger. Dette har altså gått ned til 53 ganger for de eldre og opp til 34 ganger for de unge.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Fakta om alkoholkonsum i Norge

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for helsetap og tidlig død i befolkningen.

Rundt 12 prosent av tapte friske leveår i aldersgruppa under 65 år i Norge kan tilskrives alkoholbruk.

Alkohol er årsak til betydelig mer helsemessige og sosiale problemer i samfunnet enn narkotika.

Åtte av ti i alderen 16 til 79 år oppgir å ha drukket alkohol siste år.

Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen og har et mindre risikofylt drikkemønster.

Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner.

Menn drikker i hovedsak øl, mens kvinner drikker mest vin

De 10 prosentene som drikker mest, står for om lag halvparten av det totale forbruket.

Både jevnt alkoholinntak over tid og store inntak per gang (beruselsesdrikking) er skadelig.

Jo høyere alkoholforbruket er i befolkningen, jo flere er det som har et risikofylt alkoholbruk.

I 2017 var alkoholomsetningen 6,72 liter ren alkohol per innbygger over 15 år.

Kilde: FHI

Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader. Samtidig er også jevnt alkoholinntak over tid skadelig.

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for helsetap i befolkningen, og risikoen øker med totalkonsumet. Bye påpeker overfor NTB at det trengs mer oppmerksomhet rundt eldre og alkohol.

Tåler mindre

Eldre drikker i større grad på ukedager, og de drikker hovedsakelig vin. De siste tiårene har det utviklet seg en drikkekultur i et samfunn med god økonomi, der alkoholen framstilles som en naturlig del av svært mange anledninger. Et glass vin før maten, til maten, etter maten, i ferier, til hverdags og fest. For personer som ikke lenger skal på jobb dagen etter kan det bli lett å ta seg et ekstra glass fra pappkartongen.

– Det å drikke er blitt veldig liberalisert gjennom mediene, der å kose seg med litt vin framstilles som sosialt og til og med sunt. Men i sum blir det mye å drikke to glass vin hver dag, særlig hvis man er eldre, sier Bye.

Kan være tabu

Hun tror mange ikke er klar over viktige faktorer som at eldre tåler alkohol dårligere, og at mange står på én eller flere medisiner som ikke bør kombineres med alkohol.

– Med alderen får man for eksempel nedsatt lever- og nyrefunksjon, og noen kan få dårligere balanse. Mange eldre står på opptil flere reseptbelagte medisiner daglig, sier Bye.

Spørsmålet er om helsepersonell og fastleger tar opp med eldre deres alkoholvaner eller om det føles som om man potensielt krenker noens privatliv hvis man stiller spørsmål om alkoholinntak.

– Når vi kjenner til risikoen og nå ser at mange drikker nærmest på daglig basis, er dette noe vi bør ha økt oppmerksomhet rundt, sier Bye.

Skjevt

Rapporten viser generelt at det ikke er de store endringene i norske drikkevaner fra år til år. Det gjennomsnittlige forbruket blant menn er fremdeles jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Totalforbruket i Norge er ganske lavt sammenlignet med resten av Europa, men noen drikker veldig mye mer enn andre.

Typisk for Norge er at det er veldig stor forskjell på hvor mye folk drikker når de først er såkalt aktive alkoholdrikkere. Forskerne anslår at 10 prosent av befolkningen står for rundt halvparten av det totale alkoholkonsumet. Dette forholdet holder seg også når totalforbruket øker.

– Når alkoholforbruket i befolkningen øker, ser man en økning på alle forbruksnivåer. Også for dem som drikker svært mye, sier Bye.

Powered by Labrador CMS