E-sigaretter kan fremme røykeslutt, men de kan være like skadelige som tradisjonelle sigaretter, viser nye studier.

Hvor farlige er e-sigaretter? Nye studier sår tvil om vanlige oppfatninger

De ble omtalt som 95 prosent mindre skadelige enn sigaretter. Men ny forskning nyanserer bildet: E-sigaretter kan være farligere enn tidligere antatt … selv om alternativet kan være verre.

En tryggere sigarett.

Slik har e-sigarettene blitt markedsført siden den første versjonen kom på markedet i 2003.

«Rundt 95 prosent tryggere enn røyking», hevdet en vitenskapelig rapport fra britiske helsemyndigheter i 2015.

Men det stemmer ikke.

En av forskerne bak påstanden sa i 2023 at han angret på sine tidligere uttalelser, og nå setter ny forskning spørsmålstegn ved helsefordelene.

Kan hjelpe mer enn nikotintyggegummi

De nye studiene dreier seg om to sentrale spørsmål: Hvor effektive er e-sigaretter når det gjelder å få folk til å slutte å røyke vanlige sigaretter? Og hvor skadelig er det å inhalere nikotinholdig damp?

Det korte svaret er at e-sigaretter kan ha større effekt på røykesuget enn nikotinplaster og tyggegummi. Men samtidig ser det ut til at det er farligere enn tidligere antatt.

Som alltid når det gjelder sigaretter og nikotin, er det mange interesser involvert i forskningen, og det finnes ingen enkle svar.

Her er en oversikt over de nyeste vitenskapelige funnene om e-sigaretter.

E-sigaretter kan fremme røykeslutt

Det første spørsmålet i debatten er hvordan man kan få folk til å slutte å røyke tradisjonelle sigaretter. Røyking tar livet av rundt 5000 mennesker i Norge hvert år.

Forskningen fokuserer spesielt på de som røyker daglig.

En vitenskapelig artikkel fra februarutgaven 2024 av New England Journal of Medicine rapporterer om en kontrollert studie med totalt 1246 personer som fikk enten røykesluttrådgivning eller rådgivning med tilgang til e-sigaretter.

Etter seks måneder hadde 59,6 prosent sluttet i e-sigarettgruppen, mens det samme gjaldt for 38,5 prosent i gruppen som kun fikk rådgivning.

– Den beste tilgjengelige dokumentasjonen viser at flere slutter å røyke når de bruker e-sigaretter enn hvis de bruker nikotinerstatning, sier Jamie Hartmann-Boyce, førsteamanuensis ved Oxford University i England.

Hun er medforfatter av en ny rapport fra Cochrane, et nettverk av forskere og institusjoner som gjennomgår effektiviteten av ulike behandlinger.

I sin siste rapport om forskningen på e-sigaretter gjennomgår de i alt 88 studier og konkluderer med at det fungerer bedre enn plaster, tyggegummi og nikotinspray, også kjent som «NRT», en forkortelse for nikotinerstatningsterapi.

E-sigaretter er imidlertid ikke en sikker måte å slutte på; de fleste bytter ganske enkelt ut ett nikotinprodukt med et annet.

Spørsmålet er hvor skadelig det er.

Hva er en e-sigarett?

E-sigaretter består av et batteri, en brenner og en beholder med væske som ofte inneholder nikotin.

Brenneren varmer opp væsken og omdanner den til en aerosol fylt med partikler, inkludert ulike smaker. Alt salg av e-sigaretter med andre smaker enn tobakk og mentol ble imidlertid ulovlig i Danmark 1. april 2022.

Aerosolen omtales ofte som damp, men består av mer enn bare vanndamp. Når du suger på e-sigaretten, inhalerer du «dampen». De såkalte vapes eller puffbars er engangs e-sigaretter med søt smak og selges ulovlig, særlig til barn og unge.

Kilder: Kreftforeningen, DR

Danske eksperter vil ikke anbefale e-sigaretter for røykeslutt

Det har lenge vært diskutert om e-sigaretter bør anbefales om det får folk til å slutte å røyke vanlige sigaretter. Som forskning.no har omtalt tidligere har norske forskere fryktet at forbud hindrer røykeslutt

I Danmark vil resultatene med røykeslutt ikke umiddelbart påvirke hvordan danske myndigheter forholder seg til røyking.

– I seg selv får ikke disse nye studiene oss til å endre noe, sier Niels Sandø, leder for Sundhedsstyrelsens enhet for forebyggelse og ulikhet, som ikke anbefaler bruk av e-sigaretter for å slutte å røyke.

Med henvisning til studien fra New England Journal of Medicine sier han:

– Den viser at det er mulig å få folk til å bytte fra sigaretter til e-sigaretter. Men vi vet fortsatt ikke hvor skadelig det er med e-sigaretter på lang sikt. Mange skaper bare et dobbeltforbruk av både tobakk og e-sigaretter, noe som er enda farligere.

Sandø fremhever et annet funn i studien, nemlig at nesten halvparten av deltakerne i e-sigarettgruppen brukte både e-sigaretter og tobakk seks måneder inn i forsøket.

De hadde med andre ord lagt til enda et skadelig nikotinprodukt, og det er den utviklingen Charlotta Pisinger frykter.

Hun er professor i tobakksforebygging ved Københavns Universitet og har tidligere tatt til orde mot en annen stor metastudie som viser at nikotindamp kan redusere røyketrangen.

– Det store problemet er at vi ikke vet nøyaktig hvor skadelige e-sigaretter er, sier Pisinger.

– Disse røykesluttstudiene kan tolkes på mange måter, og jeg leser dem nok mer kritisk enn mange av de britiske forskerne gjør, sier hun, og viser til Cochrane-rapporten og studien som er beskrevet i New England Journal of Medicine.

– Disse forskerne ble tidlig overbevist om at e-sigaretter er mindre skadelige. Men nå har vi mange studier som utfordrer det synet.

Pisinger viser til to nye studier for å underbygge påstanden sin.

Disse studiene har imidlertid også fått vitenskapelig kritikk.

Studie viser økt helserisiko ved bruk av e-sigaretter

For det første trekker den danske tobakkseksperten frem en ny studie som ble publisert i NEJM Evidence i februar 2024.

Det er en såkalt metastudie, som gjennomgår totalt 124 studier. Konklusjonen er at e-sigaretter er farligere enn tidligere antatt.

Resultatene viser at e-sigarettbrukeres risiko for hjerte- og karsykdommer, hjerneslag eller høyt blodtrykk er omtrent den samme som for vanlige tobakksrøykere.

Risikoen for lungesykdom er riktignok lavere enn for sigarettrøykere. Men metastudien viser også at det er mange dobbeltbrukere, og at det er mer skadelig enn å røyke tobakk alene.

– Denne studien konkluderer med at e-sigaretter er nesten like skadelige som vanlige sigaretter, sier Charlotta Pisinger.

Hun legger til at studien også har sine svakheter, for eksempel at bare 30 av de 124 studiene har gått over lang tid. Derfor er det vanskelig å påpeke årsakssammenhenger fordi alternative forklaringer ikke kan utelukkes.

Kritiserte forskere bak advarsler

Førsteforfatteren av artikkelen i NEJM Evidence har også blitt kritisert. Han heter Stanton Arnold Glanz. Han er en amerikansk tobakksforsker ved University of California San Francisco og er kjent som en skarp kritiker av tobakksindustrien, inkludert de nyeste «vaping»-produktene.

Han har tidligere måttet trekke tilbake en artikkel om e-sigaretter.

«Jeg kjenner til artikkelen som ble trukket tilbake. Han har publisert rundt 600 vitenskapelige publikasjoner, og dette har aldri skjedd før eller siden», svarer hun på e-post.

Deretter viser hun til en kinesisk studie fra mars 2024, som igjen viser at e-sigaretter er nesten like skadelige som vanlige sigaretter.

Men igjen er artikkelen skrevet av en forsker som tidligere har fått en vitenskapelig publikasjon trukket tilbake, i dette tilfellet tobakksforskeren Beibei Song, som ble sentrum for en sak om «bekymringer om validiteten av data».

Forsker legger vekt på «skadereduksjon»

Utfordringen med forskning på tobakks- og nikotinprodukter er alle interessekonfliktene.

Charlotta Pisinger har ved flere anledninger tidligere kritisert forskning på e-sigaretter for å være knyttet til industrien.

Pisinger selv har fått kritikk for å ha samarbeidet med en forsker som tidligere har jobbet for en produsent av et konkurrerende produkt, nikotinplaster.

Hun understreker at hun selv ikke har noen interessekonflikter. Men beskyldningene om inhabilitet går altså begge veier.

Dessuten finnes det mange ulike måter å forske på feltet på, sier Jamie Hartmann-Boyce fra Oxford University og Cochrane:

– Ikke alle e-sigaretter er like, og ikke alle studier av e-sigaretter er like. Dette gjør det vanskelig å trekke bastante, overordnede konklusjoner.

– Usannsynlig at e-sigaretter er ufarlige

Samtidig erkjenner hun at det fortsatt er mangel på kunnskap på feltet. Det finnes få kontrollerte langtidsstudier, og de «ukontrollerte» studiene som følger folk over flere år, viser at det er større sannsynlighet for at folk som bruker e-sigaretter, får alvorlige helseproblemer, påpeker Jamie Hartmann-Boyce.

– Det er svært usannsynlig at e-sigaretter er ufarlige, legger hun til.

– Forskerne er også enige om at det beste du kan gjøre for helsen din hvis du røyker, er å slutte å røyke. Dessverre er dette ofte lettere sagt enn gjort for enkelte. Mange har forsøkt uten å lykkes.

Det er her Jamie Hartmann-Boyce mener at e-sigaretter kan bidra til å redusere helseskadene.

Den britiske forskeren understreker imidlertid at det å gå over til e-sigaretter bare reduserer skadene så lenge du er sikker på at du bruker en nøye kontrollert versjon av en e-sigarett – noe som langt fra alltid er tilfelle, ettersom markedet er fullt av ulovlige produkter.

Det er alle de ulovlige e-sigarettene som gjør at både Niels Sandø og Charlotta Pisinger er skeptiske til å anbefale dem, selv om man skal slutte å røyke.

De frykter at en anerkjennelse av e-sigaretter som skadereduserende vil oppmuntre flere unge til å begynne å bruke dem.

Som Niels Sandø fra Sundhedsstyrelsen i Danmark uttrykker det:

– Vi er spesielt bekymret for bruken av nikotinprodukter hos barn og unge.

Referanser:

Reto Auer mfl.: Electronic Nicotine-Delivery Systems for Smoking Cessation. The New England Journal of Medicine, 2014. (Sammendrag) DOI: 10.1056/NEJMoa2308815

Nicola Lindson mfl.: Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane, 2024. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub8

Stanton A. Glantz mfl.: Population-Based Disease Odds for E-Cigarettes and Dual Use versus Cigarettes. NEJM Evidence, 2024. DOI: 10.1056/EVIDoa2300229

Beibei Song mfl.: Impact of electronic cigarette usage on the onset of respiratory symptoms and COPD among Chinese adults. Scientific Reports, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-56368-9

Vaping øker blant de unge

Forbruket av e-sigaretter øker, særlig blant den yngre delen av befolkningen. Samlet sett har andelen som bruker e-sigaretter, enten av og til eller daglig, økt fra tre prosent i 2020 til fem prosent i 2022.

I gruppen fra 15 til 29 år har forbruket økt fra fire prosent i 2020 til syv prosent i 2022. I aldersgruppen 30-59 år har forbruket økt fra tre prosent i 2020 til fem prosent i 2022.

Forbruket blant respondenter over 60 år er uendret i perioden.

Kilde: Danskenes røykevaner 2022, Sundhedsstyrelsen

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny helseforskning

Powered by Labrador CMS