Flere oppgir nå at e-sigaretter er aktuelt som hjelpemiddel ved røykeslutt.

E-sigaretter danker ut snus som hjelpemiddel: – Forbud kan hindre røykeslutt, frykter forskere

I Norge vil regjeringen forby e-sigaretter med frukt- og bærsmak. – Vi frykter forbudet vil føre til kjøp av farlige e-sigaretter på nettet, sier Karl Erik Lund ved FHI.

E-sigaretter suser nå forbi snus som det mest populære hjelpemiddelet hvis nordmenn skulle bestemme seg for å slutte å røyke. 

Det viser en undersøkelse som forskere ved Folkehelseinstituttet har utført.

Hele 32 prosent av dem som røyker daglig, vil helt sikkert eller sannsynligvis bytte til e-sigaretter.

Snus er det mindre aktuelt å gå over til enn før, viser undersøkelsen. Bare 22 prosent av de som røyker daglig, oppgir at snus er et aktuelt alternativ.

Bare en av fem oppgir at nikotin-legemidler som nikotinplaster og nikotintyggegummi vil være aktuelt å bruke.

Mer appellerende

E-sigaretter har altså blitt langt mer aktuelt for mange røykere for å dekke nikotinsuget.

At interessen for snus er såpass lav tyder muligens på at snus er i ferd med å tappe ut sitt reservoar av røykesluttere. Samtidig kan e-sigaretter ha et appellerende potensial blant de gjenværende røykerne.

Det sier seniorforsker Karl Erik Lund, som er en av forskerne bak studien.

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet advarer mot at et forbud mot e-sigaretter med smak kan få utilsiktede virkninger. (Foto: FHI)

Mye mindre skadelig

Men hvor farlig er e-sigaretter sammenlignet med sigarettrøyking?

Alle er enige om at e-sigaretter er mindre farlig og til dels mye mindre skadelig, sier Lund til forskning.no.

Men akkurat hvor mye mindre farlig det er, er omstridt.

Damping av e-sigaretter har bare rundt 5 prosent av skadepotensialet som sigaretter har, ifølge britiske Royal College of Physicians.

Andre mener det er helt umulig å fastslå nøyaktig hvor mye mindre potensialet for skade er.

– Men det som er helt klart, er at de ikke har det forbrenningselementet som røyking av sigaretter har, og som gjør vanlig røyking så farlig, sier Lund.

Forbrenningen gjør at en rekke farlige stoffer utskilles.

Forbudt i Norge

Men i Norge er e-sigaretter fortsatt forbudt å omsette.

I 2016 vedtok Stortinget riktignok å oppheve forbudet mot nikotinholdig væske, som e-sigaretter inneholder.

– Men dette er aldri blitt iverksatt, forklarer Lund.

Årsaken er uklar. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skyldes dette at vedtaket må implementeres i EØS-regelverket først.

Blant de om lag 100.000 brukerne av e-sigaretter er det en utbredt mistanke om trenering.

Nå må eks-røykere som vil ha nikotin på denne alternative måten enten kjøpe i Sverige eller bestille på nett.

Vil forby smakene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol foreslår nå å iverksette opphevingen av forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter, men forby smakene. Det vil bare være lov å selge e-sigaretter med tobakksmak.

Hun har også foreslått å forby internettsalg av alle nikotinprodukter – inkludert e-sigaretter.  

Lund mener regjeringen derfor gir med den ene hånden og tar med den andre.

– De fleste bruker væsker med bær- eller fruktsmak, påpeker Karl Erik Lund.

Seniorforsker Lund og hans kollega Tord Finne Vedøy advarer nå mot at dette kan gi utilsiktede konsekvenser: Det kan hemme røykernes motiv for å bytte ut de livsfarlige sigarettene med et skadereduserende alternativ.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil forby smakstilsatte e-sigaretter for å hindre salg til mindreårige.

Eller ved at de som nå bruker e-sigaretter med smak tvinges til å bruke usikre, svarte forsyningskilder, og i verste fall begynne med farlig miksing av smaker selv, advarer de.

Vil forby for å hindre salg til mindreårige

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerol forklarer beslutningen slik: 

– Tobakksbruk er en av de viktigste årsakene til tidlig død og sosiale helseforskjeller i Norge, derfor må vi redusere bruken av tobakk. Vi ønsker å innføre forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter for å hindre salg til mindreårige, skriver pressevakten i departementet på vegne av statsråden.

Barn må beskyttes fra fremtidig avhengighet og helserisiko. Målet er at barn som er født i 2010 og senere skal være en tobakksfri generasjon. Derfor er også mange av tiltakene i regjeringens tobakkstrategi rettet mot nettopp barn og unge.

– Jeg deler ikke bekymringen om at et forbud mot nettsalg vil hindre røykeslutt. De fleste som slutter å røyke, slutter uten hjelpemidler. Metoden med best dokumentert effekt er en kombinasjon av veiledning og legemidler til røykeslutt, uttaler Kjerkol gjennom pressevakten til forskning.no.

Vil gi bedre kontroll

– E-sigaretter med nikotin vil bli lovlig å selge i Norge når tobakksdirektivet trer i kraft. Vi forventer at det skjer i løpet av 2023. Tilgangen til slike produkter vil dermed øke sammenlignet med dagens situasjon, påpeker helseministeren.

– Forbudet mot nettsalg vil gi myndighetene bedre kontroll på hvilke produkter som innføres fra utlandet, og vi vil vurdere et samarbeidsprosjekt mellom toll- og helsemyndigheter for å motvirke ulovlig handel med tobakk, legger hun til.

Unge bruker e-sigaretter sporadisk

Seniorforsker Karl Erik Lund forstår godt at politikerne er redd for at det skal bli veldig populært å dampe blant unge. 

Men den store majoriteten av de som damper er voksne, tidligere røykere.

Blant unge ikke-røykere ligger bruk av e-sigaretter på et par prosent. Bruken er eksperimentell og forbigående. De fleste bruker e-væske uten nikotin, ifølge Lund. 

E-sigaretters avhengighetsskapende potensial ser ut til å være lavere enn ved røyking. 

– Sannsynligvis fordi opptaket av nikotin skjer langsommere og fordi nikotin under forbrenning interagerer med stoffer som øker avhengighet, sier Lund.

Tryggere å selge fra spesialbutikker

Karl Erik Lund mener forbrukersikkerheten best blir ivaretatt ved å begrense salget av e-sigaretter til spesialbutikker. Her overholdes aldersgrensen nøye og nye brukere kan få viktig instruksjon fra kompetent personell.

Dampesjappene har blitt et viktig tilskudd i assistansen til røykeavvenning. De når et segment røykere som ikke ønsker å benytte de tradisjonelle hjelpemidlene som myndighetene anbefaler, mener Lund.

– Det er bedre å ha dette under kontroll, ved salg i spesialbutikker, foreslår han.

Statens legemiddelverk burde godkjenne e-sigaretter med smak som de gjør med andre medikamenter, for salg i godkjente butikker, mener Lund.

Farlig utbrudd i USA for noen år siden

– I verste fall kan noen begynne å blande til smaker selv i nikotinvæsker med bare tobakksmak, og det kan være livsfarlig, understreker han.

Han viser til de dramatiske hendelsene i USA for flere år siden, der flere unge mistet livet etter å ha inhalert tilsetningsstoffer fra e-væske solgt på nett fra narkotikalangere.

– Utbruddet skyldtes ikke ordinær e-sigarettbruk, men tilsetning av et fortykningsmiddel som skulle gjøre at cannabisvæsken skulle virke mer potent. Inhaleringen resulterte i akutte etseskader på lungene hos de unge brukerne, forteller han.

Fås på blå resept i England

I England har helsemyndighetene omfavnet e-sigaretter. Der blir røykere som vil slutte, anbefalt e-sigaretter. Legene deler ut e-sigaretter på blå resept.

Røykere får tilbud om e-sigaretter på blå resept, som en del av det såkalte Switch-programmet.

– Dette har gjort at England er et av landene der e-sigaretter er mest populært, sier Lund.

Snus har redusert røyking til rekordlavt nivå

Hittil har snus vært delaktig i at Norge ligger på et rekordlavt nivå av dagligrøykere i Europa.

I England hvor det ikke er tradisjon for snus, ser vi nå at e-sigaretter sørger for rekordrask nedgang av røykere, forteller Lund.

De ser noe av det samme i New Zealand.

– I Australia, derimot, hvor salget av e-sigaretter er ulovlig, ser vi at andelen røykere ligger flatt og omsetningen foregår på et svart marked, påpeker Lund.

Han mener dette viser at det er nødvendig å legge til rette for langt mindre farlige substitutter for sigarettrøyking for å få andelen dagligrøykere ned.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse: 

T. F. Vedøy og K. E. Lund: How do Smokers in a Snus-Prevalent Society Consider E-cigarettes, Snus, and Nicotine Replacement Therapy Products as Relevant Replacements for Cigarettes in the Event They Should Stop Smoking? Nicotine & Tobacco Research, 6. juli 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS