I alt var det i fjor 40.534 dødsfall i Norge i fjor, ifølge FHIs dødsårsaksregister.

Høyeste antall overdose­dødsfall på 20 år

Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge. I fjor ble det registrert 324 overdosedødsfall i Norge, viser tall fra FHIs dødsårsaksregister.

Det er også første gang siden 2004 at tallet har vært over 300, ifølge Folkehelseinstituttet.

I perioden fra 2010 til 2020 har antall narkotikautløste dødsfall variert rundt et gjennomsnitt på 271 per år.

Seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk, trekker fram spesielt to ting som skiller 2020 fra tidligere år: sterkere heroin og restriksjoner i forbindelse med pandemien.

Hun utelukker heller ikke at tiltak i forbindelse med pandemien kan være en annen mulig forklaring.

– Mange kommuner måtte i 2020 innføre omfattende restriksjoner og nedstengninger som følge av koronasituasjonen. Disse restriksjonene har sannsynligvis også rammet personer som er i risiko for narkotikautløste dødsfall, sier Gjersing.

Ikke flere selvmord

Mange har fryktet at selvmordstallene skulle øke i 2020, men Dødsårsaksstatistikken viser ikke tegn til økt forekomst av selvmord under pandemien.

Det ble registrert 639 selvmord i 2020, mot 652 i 2019 og 674 i 2018.

– Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord det første året av pandemien har man også sett i mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord.

459 koronarelaterte dødsfall

Under pandemiåret 2020 ble det registrert 459 koronarelaterte dødsfall i Norge. 415 av dem er registrert med covid-19 som underliggende dødsårsak.

Det betyr at man for disse dødsfallene anser covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, uten at man kan si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet.

Andelen samsvarer med tallene for mars-mai 2020, som ble publisert i september.

Kreft er vanligste dødsårsak

FHIs dødsårsaksregister viser at kreft fortsatt er den vanligste dødsårsaken her i landet. 10 809 personer døde av kreft i fjor.

Dødsraten for kreft har falt med rundt 16 prosent de siste ti årene.

Hjerte- og karsykdom, som var den vanligste dødsårsaken fram til 2017, er nummer to på listen med 9513 dødsfall, noe som er 205 færre enn i 2019.

At stadig færre dør av kreft og hjerte- og karsykdommer, tyder på en gunstig effekt av endringer i livsstil, forebygging og behandling. Endrede røykevaner har sannsynligvis bidratt til redusert dødelighet av både hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer.

I alt var det i fjor 40 534 dødsfall i Norge.

Kvinner lever lengst

Tallene viser også at kvinner lever lenger enn menn. I 2020 var gjennomsnittlig alder ved død 82,2 år for kvinner og 76,8 år for menn.

Forventet levealder for kvinner er nå 84,9 år, mens den for menn er 81,5 år.

De 10 siste årene (fra 2011 til 2020) har forventet levealder ved fødsel økt med 2 år, eller nesten 2,5 måned for hvert år i gjennomsnitt.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS