Det er forsvarlig å la gravide rusmisbrukere behandles med metadon eller buprenorfin, viser ny studie. (Foto: Microstock, NTB scanpix)

Legemidler til gravide i rusbehandling – hvordan går det med barna?

En ny studie viser at det er forsvarlig å la gravide kvinner få behandling med metadon og buprenorfin. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandling av heroinavhengighet med legemidler for å dempe abstinens og redusere skader for brukerne.

De vanligste legemidlene er metadon og buprenorfin. 

Bruken av disse stoffene gir lavere forbruk av heroin, den gir bedre livskvalitet for brukerne og den reduserer overdoser.

Det er over 7000 personer i LAR behandling i Norge i dag.

Neonatalt abstinenssyndrom (NAS) er en betegnelse på abstinensene nyfødte barn opplever etter eksponering for heroin og metadon i forsterlivet.

SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning ved det medisinske fakultet og EKUP ved psykologisk institutt, begge ved Universitetet i Oslo samarbeider om prosjektet GOBLAR. Dette er en nasjonal studie som omfatter 139 kvinner som brukte metadon eller buprenorfin i svangerskapet, og virkninger på deres 161 barn født mellom 1996 og 2009.

Hvert år blir det født mellom 30 og 60 barn av kvinner som har brukt metadon eller buprenorfin i svangerskapet, viser statistikk fra Helsedirektoratet. 

Metadon og buprenorfin er de vanligste legemidlene for behandling av personer som er avhengige av heroin og inngår i ordningen Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Gabrielle Welle-Strand, stipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) har sammenlignet kvinners bruk av metadon og buprenorfin i svangerskapet og hvordan behandlingen påvirker nyfødte barn.

Resultatene fra studien viser blant annet at både metadon og buprenorfin er akseptable legemidler for gravide kvinner som behandles for heroinavhengighet, noe som også støtter opp om konklusjoner fra andre studier.

Stabiliserer situasjonen for fosteret

Når en gravid kvinne bruker heroin, blir fosteret utsatt for stress. Dette kan føre til at fosteret ikke vokser slik det skal og at kvinnen føder for tidlig. I tillegg kan barnet få abstinenser etter fødselen.

Legemidlene metadon og buprenorfin stabiliserer situasjonen for fosteret, sammenlignet med hvis mor bruker heroin. Å bruke metadon i legemiddelassistert rehabilitering har i mange år vært vurdert som den beste behandlingen for heroinavhengige gravide.

Forskere har tidligere vist at gravide kvinner som får LAR-behandling, bruker rusmidler sjeldnere og er oftere på svangerskapskontroll. I tillegg føder de nærmere termin, barna vokser bedre og det er færre nyfødte som dør etter fødselen.

Undersøkte 161 barn

Gabrielle Welle-Strand har i doktorgradsstudien sin sett på om kvinnen trappet ned på medikamentene i løpet av svangerskapet og hvilken effekt nedtrappingen da hadde på den nyfødte.

I tillegg har hun sett på hvordan amming påvirker barnas abstinenser etter fødselen, på fagspråket kalt neonatalt abstinenssymptom.

Studien omfattet 139 kvinner som fikk i alt 161 barn mens de brukte legemidlene metadon og buprenorfin. Kvinnene ble intervjuet om bakgrunnen sin og om detaljer knyttet til svangerskap og fødsel. Forskeren hentet også inn opplysninger fra helsevesenet om svangerskap og fødsel.

Buprenorfin bedre for barnet enn metadon

Studien viser at nyfødte som har vært eksponert for buprenorfin i fosterlivet, hadde større hodestørrelse, høyere fødselsvekt og lengde enn nyfødte barn eksponert for metadon.

Det var ingen forskjell mellom metadon og buprenorfin når det kom til hvor mye abstinenser barna hadde etter fødsel.

Dersom moren hadde brukt rusmidler eller beroligende midler under graviditeten, måtte de nyfødte barna behandles lenger for abstinenser.

Amming positivt for de nyfødte

I studien var det 77 prosent av kvinnene som ammet etter fødselen, men en stor andel av dem sluttet raskt.

Blant de nyfødte barna som hadde vært utsatt for metadon i mors mage, var det færre tilfeller av abstinenser hos barna som ble ammet enn hos dem som ikke ble det.

Barna som ble ammet trengte kortere behandling for abstinensene enn nyfødte som ikke ble ammet.

Nedtrapping ga høyere fødselsvekt

I studien var det to kvinner som trappet bruken av medikamenter helt ned i løpet av graviditeten. Under 20 prosent av kvinnene klarte å trappe betydelig ned på dosen av legemidler i løpet av svangerskapet.

Kvinner som trappet betydelig ned metadondosene under svangerskapet, fikk barn som veide mer ved fødsel.

Buprenorfin synes å ha visse fordeler fremfor metadon når det gjelder vekst av fosteret og bør derfor velges hvis kvinnen skal starte behandling under graviditeten.

Resultatene fra studien bekrefter at det er en fordel å amme nyfødte som i svangerskapet har vært utsatt for ett av legemidlene som brukes i behandlingen for heroinavhengighet. Forskningen viser også at amming fører til at de nyfødte sjeldnere får abstinenser som vil kreve behandling, og at behandlingstiden for spedbarna blir kortere hvis abstinenser oppstår.

Referanser: 

Gabrielle Welle-Strand. Opioid maintenance treatment in pregnancy: Maternal and neonatal outcomes, doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2015. 

 

Powered by Labrador CMS