Ny studie viser at 95-åringer med høyere utdanning kan forvente å leve lengre enn jevnaldrende med kun grunnskole. (Illustrasjonsfoto: Frank May, NTB scanpix)

95-åringer med høyere utdanning lever lenger

95-åringer med høyere utdanning kan forvente å leve lengre enn jevnaldrende med kun grunnskole, viser en ny studie.

Studien fra Folkehelseinstituttet har tatt for seg gjenstående levealder etter utdanning hos 95-åringer. Studien har sett på trendene i perioden fra 1961 til 2009, og resultatene viser at det er forskjeller i forventet gjenstående levetid mellom utdanningsgruppene.

I perioden 2000 til 2009 fant forskerne ut at forventet levetid for 95 år gamle menn med grunnskole var 2,4 år, mot 2,7 for de med universitets- eller høyskoleutdanning. Tilsvarende tall for kvinner var 2,8 år og 2,9 år.

En av hovedforfatterne bak studien, seniorforsker Bjørn Heine Strand fra Folkehelseinstituttet, sier at utdanning spiller en rolle for hvor lenge man lever for 95-åringer.

– Når den forventede gjenstående levetiden for denne aldersgruppen i gjennomsnitt bare er 2,4 år, er en forskjell på 0,3 år mellom utdanningsgruppene betydelig, sier Heine.

Mulige forklaringer på hvorfor det er slike forskjeller, er at høyere utdanning knyttes til bedre livsstilvalg, bedre tilgang til medisinsk behandling og større evne til å bruke helsetjenester. 

Powered by Labrador CMS