Et problem for tannhelsen hos eldre er at de kan ha vansker med å komme seg til tannlegen.
Et problem for tannhelsen hos eldre er at de kan ha vansker med å komme seg til tannlegen.

Mange eldre har fortsatt dårlig tannhelse

De færreste er tannløse. Likevel har mange dårlig munnhygiene, hull eller munntørrhet. Det viser flere undersøkelser fra de siste årene.

Den norske tannhelsen er generelt god.

Det var tre eksperter enige om da forskning.no spurte tre eksperter i 2021 om hvorfor vi ikke har gratis tannlege i Norge.

Men det finnes fortsatt utfordringer i Norge og utlandet. Norske forskere bak en ny studie publisert i tidsskriftet Gerodontology finner at personer i aldersgruppen 65 eller eldre som har mottatt hjemmehelsetjenester, har dårligere tannhelse enn resten av befolkningen.

En voksende gruppe

De skriver i den vitenskapelige artikkelen at mange får problemer med å ta vare på egne tenner når de blir eldre. Samtidig blir gruppen eldre stadig større. Det ser forskerne på som en utfordring.

I den nye studien tok de norske forskerne utgangspunkt i 18 fagfellevurderte, vitenskapelige artikler. De fleste publisert i årene etter 2016. Forskningen var fra Sverige, Finland, Belgia, Japan, Nederland, Polen, Sør-Korea og USA.

Det var mellom 60 og 300 personer i hver av studiene. Alle deltakerne var blitt undersøkt av tannleger.

De ulike studiene hadde tall på blant annet hvor mange egne tenner deltakerne hadde igjen, bruk av tannproteser, tannråte og tannkjøttsykdommer, plakk, tannstein og munntørrhet.

Ikke mange er tannløse

I åtte av de 18 studiene kom forskerne over personer med tannløshet. På tvers av disse varierte andelen tannløse personer fra 24 til 67 prosent, og de fleste av studiene rapporterte om færre enn 50 prosent tannløse.

Av den norske befolkningen i sin helhet er imidlertid bare to prosent helt tannløse. Det fortalte Anne-Kristine Åstrøm i forskning.no-artikkelen fra 2021.

Munntørrhet var svært vanlig, ifølge de 18 studiene.

Munntørrhet kan være en bivirkning av medisiner som eldre personer typisk går på, ifølge en artikkel hos Aldring og helse. Munntørrhet er dessuten en kjent risikofaktor for hull i tennene. Det fortalte forsker Qalbi Khan til forskning.no i 2021.

Plakk tyder på dårlig munnhygiene

Fire av 18 studier viste også at ubehandlet tannråte var vanlig. Få studier hadde undersøkt forekomsten av plakk. Men tallene som fantes, viste at det var vanlig. Mellom 35 og nesten 80 prosent hadde plakk.

Det er et bakteriebelegg på tennene som tyder på dårlig munnhygiene.

Forskerne bak studien påpeker at det fortsatt finnes for lite forskning på tannhelsens påvirkning på livskvaliteten hos eldre.

Likevel skriver de at de høye forekomstene av tannråte, plakk og tannkjøttproblemer er nok til å anta at eldre som er omfattet av hjemmehelsetjenesten, har dårlig tannhelse generelt.

«De har et stort behov for tannbehandling og for bedre daglige tannhygienetiltak», skriver de.

Samme bekymring i norsk rapport

Men selv om forskerne bak studien er fra Norge, er tallene de har undersøkt fra andre land. Er da tallene relevante for oss overhodet?

Forskning.no har tatt kontakt med professor Gunhild Vesterhus Strand ved Universitetet i Bergen. Hun forsker selv på eldres tannhelse og viser til en rapport fra et prosjekt hun selv ledet mellom 2015 til 2018. Det handlet også om tannhelsetilbudet til pasienter med vedtak om hjemmesykepleie.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) i Bergen, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Hordaland og Universitetet i Bergen (UiB).

I rapporten kommer det fram at Strand deler den samme bekymringen, og hun etterlyser bedre oppfølging av eldres tannhelse.

– Tannstell har lav prioritet

I undersøkelsen fikk 418 bergenske pasienter tilsendt et brev med tilbud om gratis tannhelseundersøkelse i den offentlige tannhelsetjenesten. Ett år senere hadde 18 prosent benyttet seg av tilbudet.

Strand presiserer i rapporten at mange av disse pasientene antagelig går til sin private tannlegene. Likevel mener hun funnene indikerer «et betydelig underforbruk».

Hun peker på forskning som viser at munnstell har lav prioritet blant helsepersonell: «Munnstell er en naturlig del av personlig hygiene, og det er derfor urovekkende at dette faktisk ikke alltid synes inkludert i den praktiske hverdagen til hjemmetjenesten.»

Strand skriver i rapporten at bedre munnstell vil kunne lindre plager som munntørrhet.

Vil ha tannpleier hjem til pasienten

I rapporten konkluderte Strand med at den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland, der studien ble gjennomført, hadde manglende forståelse for funksjonsnivået til gruppen som ble undersøkt i rapporten, og for hvilke muligheter de har til å oppsøke tannhelsehjelp på tannklinikken.

Med andre ord: Skrøpelig helse kan gjøre det vanskelig å komme seg til en klinikk.

Forslaget som ble lagt frem rapporten var å gjøre behandlingstilbudet enklere og mer tilgjengelig ved å for eksempel ha en tannpleier som drar på besøk til pasientene.

Dårlig tannhelse kan være fatalt hos eldre personer, fortalte spesialtannlege Katrine Gahre Fjeld til Sykepleien i 2018.

Referanser:

Henni, Silje Havrevold., Skudyte-Rysstad, Rasa., Ansteinsson, Vibeke., Hellesø, Ragnhild og Hovden, Ewa A. Szyszko. (2022). Oral health and oral health-related quality of life among older adults receiving home health care services: A scoping review. Gerodontology.

Rapport av Gunhild Vesterhus Strand: Tannhelsetilbudet til pasienter med Vedtak om hjemmesykepleie. Sluttrapport 2015-2018. Samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) i Bergen, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Hordaland og Universitetet i Bergen (UiB).


Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS