Mange av 70-åringene som skulle trene minst, la seg i stedet i hard-trening. Dermed fikk NTNU-forskerne vansker med å tolke resultatene

Overivrige eldre i Trondheim klusset til treningsstudie

Forskere ville finne ut om trening øker livslengden og beskytter mot sykdom. Men en ulydig kontrollgruppe ga forskerne trøbbel. De trente mer enn de skulle.

En studie ved NTNU som skulle undersøke effekten av trening blant eldre, gikk ikke helt etter planen.

En stor andel av 70-åringene kuppet studien.

Mange av dem som skulle trene minst, la seg i stedet i hard-trening. Dermed fikk NTNU-forskerne vansker med å tolke resultatene, skriver Dagens Medisin.

Viktig budskap til helsepersonell

Men det uventede utslaget er likevel veldig interessant, mener forsker Dorthe Stensvold, en av forskerne bak studien som er publisert i BMJ.

Deltakerne kan ha blitt motivert av å vite at de skulle teste kondisjon og helse regelmessig gjennom studien, mener hun.

Hun synes dette er et kjempeviktig budskap til helsepersonell.

- Å spørre eldre om treningsvaner kan være nok til å få dem til å trene, sier hun til nettavisen.

Det er aldri for sent for eldre å begynne å trene, skriver Stensvold og medforfatterne i en kommentar i tidsskriftet BMJ.

Hawthorne-effekten

I forskningen er denne effekten langt fra ukjent, og kalles Hawthorne-effekten.

Den går ut på at studiedeltakere kan endre atferd hvis de vet de blir observert, målt og vurdert, for eksempel i en forskningsstudie.

Du kan lese mer om Hawthorne-effekten i Tidsskrift for norsk legeforening.

Delt i tre grupper, hvor to fikk trene organisert

Formålet med NTNU-studien var å se om trening påvirket livslengden. Forskerne ville også finne ut om intensiv og moderat trening ga forskjell i livslengden.

I alt deltok 1567 trøndere av begge kjønn i Generasjon 100-studien. De var 72 år da den startet.

Forskerne delte deltakerne tilfeldig inn i tre grupper. Kontrollgruppen var størst.

Den ene gjengen skulle trene intervalltrening med høy intensitet, den andre jevnt med moderat intensitet. Disse to gruppene fikk delta i organisert trening. Den tredje gruppen skulle bare følge helsemyndighetene anbefaling.

Den siste gruppen var kontrollgruppe, og fikk ikke tilbud om organisert trening.

Forskerne fulgte dem opp i fem år.

I realiteten trente kontrollgruppen i snitt mer intenst enn de som trente moderat.

Alle gruppene levde lenger enn snittet

Det var høyere overlevelse blant dem som deltok i studien, sammenlignet med aldersgruppen 70 til 77 år i Norge.

Normalt overlever 90 prosent i denne aldersgruppen i Norge de neste fem årene.

Samlet overlevde 95,4 prosent av deltakerne i studien.

Gruppen som trente intensivt, hadde 2,9 prosentpoeng lavere dødsrisiko enn moderat-gruppen. Ellers mellom gruppene var det ubetydelige forskjeller.

Forskerne konkluderer med at deltakerne i alle gruppene hadde helseeffekt av å trene.

Uetisk å be folk om ikke å trene

Ideelt sett skulle forskerne hatt en kontrollgruppe som ikke trente. Men det ville vært uetisk å be noen om ikke å være fysisk aktiv i fem år.

Derfor ble kontrollgruppen bedt om å følge helsemyndighetenes anbefaling om å trene moderat en halvtime per dag fem dager i uken.

Generasjon 100-studien er den største treningsstudien i sitt slag, ifølge forskerne.

Referanse:

D. Stensvold mf: Effect of exercise training for five years on all cause mortality in older adults—the Generation 100 study: randomised controlled trial. Sammendrag. BMJ, 7.oktober, 2020.

Powered by Labrador CMS