Trening gir eldre økt velvære

Fire til åtte uker med et treningsprogram med moderat intensitet gir mer velvære for eldre mennesker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En motiverende og dyktig instruktør er viktig både for å trene riktig og for å få god effekt av treningen. (Foto: NIH)

Disputas

Paul André Solberg vil onsdag 26. juni 2013 forsvare sin avhandling: Exercise and well-being among older adults – A self-determination perspective for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Seksjon for coaching og psykologi, Norges idrettshøgskole.

Dyktige instruktører med gode sosiale ferdigheter er avgjørende for at treningen skal ha effekt på opplevelsen av velvære.

Personer som føler seg presset til å trene opplever ikke samme grad av psykologisk velvære under trening, som de som er drevet av egen motivasjon.

Det viser en doktorgradsstudie fra Norges idrettshøgskole som har sammenlignet effekten av tre forskjellige typer trening på velvære blant eldre.

Utholdenhetstrening mest gunstig

Styrketrening kan gjøres enkelt og funksjonelt. (Foto: NIH)

– Utholdenhetstrening ser ut til påvirke velvære positivt, og i noe større grad enn funksjonell styrketrening og tradisjonell styrketrening, konkluderer stipendiat Paul André Solberg.

Effektene var størst på kort sikt og alle treningsformene gav klare positive effekter.

– Kun i utholdenhetsgruppen observerte vi imidlertid gunstige effekter umiddelbart etter den 13 uker lange treningsperioden, samt ett år senere.

– Den positive effekten av utholdenhetstreningen er gledelig med tanke på at de aller fleste eldre som er fysisk aktive bedriver denne treningsformen, konstaterer Solberg.

Deltakerne i studien besvarte et spørreskjema for å måle velvære og livskvalitet.

Egen motivasjon og mestring er positivt

Flere faktorer viste seg å føre til økt velvære som følge av trening. Oppfatning av instruktøren som støttende, mestringsfølelse og egen, indre motivasjon for å trene har betydning.

Motivasjon som var preget av å være mer ytre kontrollert, for eksempel press og skyldfølelse, ga negativ innvirkning på velvære.

– Effekten treningen hadde på den fysiske formen hadde ingen eller svært liten betydning for velvære. Om treningen medførte økt sosial inkludering med andre deltakere eller hvorvidt de opplevde en økt følelse av selvbestemmelse hadde liten betydning, forteller Solberg.

– Det at de eldre føler de mestrer og får til alle øvelser ser ut til å ha stor betydning for velvære. Dersom selve treningsøvelsene gir liten informasjon om mestring og framgang, som for eksempel økt styrke, er det viktig at instruktøren gir slik tilbakemelding.

Seniorløftet

Paul Andre Solberg. (Foto: Karen Christensen, NIH)

Som ledd i prosjektet «Senior-løftet» har doktorgradsstipendiat Paul André Solberg gjennomført ulike studier der deltakere over 70 år har gjennomført tre forskjellige typer trening.

Hensikten var å undersøke mulige forskjeller i effekt av type trening på deltakernes psykologiske velvære. I tillegg ble en rekke psykologiske faktorer med mulig betydning for effekten av trening på velvære studert.

138 eldre over ble fordelt på fire grupper: Styrketrening med vekter, funksjonell styrketrening (enkel sirkeltrening i sal), utholdenhetstrening (turer utendørs, stavgang utendørs, aerobic) og en passiv kontrollgruppe.

Deltakerne trente tre ganger per uke i 13 uker og ble målt før, underveis, etter treningen og ett år etter at de var ferdige.

Hva skal til for å få eldre i fysisk form?

– Alle eldre som har brukbar helse kan ha stort utbytte av trening – både i form av bedret fysisk form og ved økt velvære, sier Solberg.

– Spørsmålet er hva du ønsker og hva som er viktigst for hver enkelt. Er det å øke muskelstyrke eller å trene for å føle deg bra og ha en buffer mot negative psykologiske effekter?

Solbergs anbefaling nummer én er å komme seg ut.

– Kom deg ut i frisk luft flere ganger i uka, gjerne sammen med andre. Hvis du ønsker å vedlikeholde eller øke muskelstyrke, fungerer det utmerket med funksjonell styrketrening. Gjør det enkelt, en kan godt trene styrke uten å være i et styrkerom med vekter og apparater.

Ingenting er som å komme seg ut på tur! (Foto: NIH)

Mange eldre synes det er dyrt å bli medlem av et treningssenter og opplever at de ikke passer inn. For å få flere eldre i aktivitet, er det helt avgjørende å tilrettelegge treningen for dem.

– De må ha et tilgjengelig sted å trene og dyktige treningsveiledere er avgjørende. En kvalifisert treningsveileder som styrer treningen, forklarer og veileder øvelser og motiverer deltakerne er en suksessfaktor, sier Solberg.

Powered by Labrador CMS