- Kan ikke leve med så høye tall

Kommunene må ta ansvar for de eldre, mener Aps helsepolitiske talsperson Torgeir Micaelsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Jeg mener vi ikke kan leve med at folk skal måtte forholde seg til så mange ansatte i løpet av en så kort periode, sier Torgeir Micaelsen. (Foto: Scanpix, Bjørn Sigurdsøn)

- Dette er et problem og viser at vi fortsatt har en lang vei å gå før det er pasienten og mennesket som trenger hjelp fra felleskapet sitt behov som settes fremst når vi tilbyr hjelp, uttaler Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, til forskning.no. 

Han har fått presentert studien som viser at et utvalg pleietrengende eldre i ni ulike kommuner måtte i snitt forholde seg til 17 forskjellige pleiere i løpet av fire uker. Noen møtte opp mot 35 ulike ansatte i hjemmesykepleien.

- Jeg mener vi ikke kan leve med at folk skal måtte forholde seg til så mange ansatte i løpet av en så kort periode, sier Micaelsen. 

Mer penger til kommunene

Han mener kommunene må ta ansvar for å løse problemet, og utfordrer regjeringen til å øke kommunenes inntekter til neste år.  

- Jeg mener derfor det bør være et mål for kommunen at de som har behov for omsorgstjenester har en koordinator, og at kommunen søker å begrense antall forskjellige personer så langt det er mulig, sier statssekretær Lisbeth Normann (H). (Foto: HOD)

- Ledelsen i kommunene må arbeide systematisk med kvalitetsarbeid rundt organiseringen av tjenesten og i størst mulig grad tilby ansatte som ønsker det hele stillinger. Da blir det enklere å få turnuser til å gå opp uten at eldre mennesker skal måtte forholde seg til så mange av gangen. I tillegg trenger vi å satse på kapasitet, sier han.

Han mener kommunene må settes i stand til å ansette flere og øke kompetansen til sine ansatte.

- Derfor mener Arbeiderpartiet at Norge bør øke inntektene til kommunene neste år langt kraftigere enn det H/Frp-regjeringen forslår. 

Egen koordinator i kommunene

Statssektretær Lisbeth Normann (H) i Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke love mer penger, men setter klare forventninger til kommunene. 

- Denne regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste, og det er pasientenes behov som skal være styrende for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. 

- Jeg mener derfor det bør være et mål for kommunen at de som har behov for omsorgstjenester har en koordinator, og at kommunen søker å begrense antall forskjellige personer så langt det er mulig, uttaler hun i en epost til forskning.no.

Hun påpeker videre at regjeringen jobber sammen med KS gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for å utvikle en omsorgstjeneste som tar hensyn til dette.

- Det er også viktig at kommunene bruker individuell plan, sier hun.

- Fritt brukervalg

Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos mener at konkurranseutsetting av den kommunale hjemmesykepleien kan skjerpe kvaliteten, også den som har betydning for bemanning. (Foto: Scanpix, Tor Erik Schrøder)

Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos mener studien viser at det er betydelige behov for forbedringer.

- Det må være et mål at eldre og pleietrengende skal ha få pleiere å forholde seg til, for å sikre trygghet og stabilitet, sier hun. 

Hun viser til regjeringsplattformen, der det blant annet står at det skal nedsettes et arbeidsutvalg for å utrede utnyttelse av arbeidskraften de neste tiårene, og å redusere ufrivillig deltid. 

- Fritt brukervalg kan også være en viktig faktor, da den eldre selv gis mulighet til å velge mellom ulike tilbydere. Konkurranse stimulerer tilbyderne til stadig å forbedre seg, sier hun. 

Til Aps utfordring om å øke inntektene til kommunene svarer hun at dette allerede er ivaretatt gjennom regjeringens planlagte vekst i frie inntekter til kommunene for 2015. 

Powered by Labrador CMS