Blir det mange tusen hundreåringer i Norge om noen år?
Blir det mange tusen hundreåringer i Norge om noen år?

Antallet hundre­åringer i Norge er tredoblet

Det kan bli enda flere i årene som kommer.

Ved tusenårsskiftet var det rundt 350 personer i Norge som hadde nådd en alder på hundre år, ifølge SSB.

Nå i 2024 har vi fått godt over 1.000 innbyggere i landet som er hundreåringer. 

Innen året er omme, vil vi trolig passere 1.100. Altså en tredobling på ikke mange årene.

Uten pandemien kunne antallet hundreåringer ha vært enda noe høyere.

Blir det 20.000 hundreåringer?

Når forskerne hos Statistisk sentralbyrå (SSB) kikker i glasskula – eller rettere sagt framskrivingene sine – så ser de en formidabel økning i antallet norske hundreåringer.

I år 2050 kan det bo innpå 4.000 personer over hundre år Norge.

I år 2100 kan det ha blitt over 20.000 hundreåringer i befolkningen.

Menn blir også gamle

I dag er det klart flest kvinner som blir over hundre år gamle. Om lag 80 prosent av alle hundreåringene i Norge er nå kvinner.

Men i SSB sine framskrivinger, så vil andelen menn og kvinner over hundre år jevne seg stadig mer ut. 

Etter hvert kan det bli om lag like mange av hvert kjønn.

Flere millioner hundreåringer

Ifølge FN sine tall er det nå rundt 700.000 mennesker i verden som er over hundre år.

Dette kan øke til nesten 4 millioner i år 2054, varsler FN.

Flest hundreåringer i forhold til størrelsen på befolkningen, bor det i Japan. Thailand følger som nummer to og kan gå forbi Japan om noen år. 

Slik kan du selv bli 100 år

Forskere i Gøteborg fulgte i hele 50 år med på helsen til 855 menn født i 1913. Da noen av disse fylte hundre år, ble studien avsluttet. 

Det forskerne fant at var viktigst for å bli hundre år er:

  • Å holde deg unna tobakk.
  • Forsøk også å unngå at kolesterolnivå og blodtrykk blir høyt. 
  • Brukbar kondisjon og begrenset med fett på kroppen, gjør det også mer sannsynlig at du blir gammel. 

Du kan lese mer i denne forskning.no-artikkelen: Litt nærmere oppskriften på å bli 100 år

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

Statistikkbanken hos SSB, blant annet Nasjonale befolkningsframskrivinger

Pew Research: «U.S. centenarian population is projected to quadruple over the next 30 years», januar 2024

 

Powered by Labrador CMS