En notis fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse - les mer.

(Illustrasjon: Martin Hvattum)
(Illustrasjon: Martin Hvattum)

Lanserer håndbok om aldersvennlig stedsutvikling

For å skape et samfunn som er godt for alle, må omgivelsene der folk bor og ferdes invitere til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå.

Det mener forfatterne bak den nye informasjonsboka Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling.

Håndboken skal gi nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Det er Norske arkitekters landsforbund som i samarbeid med Sintef har laget håndboka på oppdrag fra Helsedirektoratet.

«Aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også den dagen helsa begynner å skrante», står det i boka.

– Det er gledelig og inspirerende at andre fagområder og faggrupper, som arkitekter, nå går inn i problemstillinger knyttet til et aldrende samfunn. Vi er avhengige av hverandre for å finne de beste løsningene, og en bok som dette er et viktig skritt på veien. Aldersvennlig stedsutvikling handler jo om så mye mer enn helse og omsorg, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Les mer på nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Powered by Labrador CMS