Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Innebygde funksjoner i iOS smarttelefoner ble ikke fullt utnyttet, forteller Amrat Kaur.

Smarttelefonen er ikke smart nok for eldre

Appene for eldre snakker ikke godt nok med alle funksjonene som kunne gjort livet lettere.

Dataingeniørstudent på OsloMet, Amrat Kaur, har undersøkt hvor brukervennlige og tilgjengelige hukommelsesapper og fysisk aktivitetsapper for eldre er i sin bacheloroppgave.

App er en forkortelse for applikasjon. Det vil si små dataprogram med begrenset funksjonalitet tilpasset for eksempel smartklokker, smarttelefoner og nettbrett.

Oppgaven fikk hun av professor Weiqin Chen, som leder forskningsgruppen Universell utforming av IKT ved OsloMet.

Hensikten var å finne fram til digitale barrierer eldre kan møte på og komme med anbefalinger til forbedring.

Undersøkte hukommelses- og treningsapper

I undersøkelsen gikk Kaur gjennom det som kalles Jakob Nielsens ti heuristikker for brukskvalitet av datasystemer og iOS sine retningslinjer for tilgjengelighet. iOS er navnet på et mobilt operativsystem fra Apple.

Heuristikk er en enkel fremgangsmåte eller strategi man kan ta i bruk for å øke sjansen til å løse en oppgave.

Fem hukommelsesapper og fem treningsapper ble valgt ut og analysert. De var enten spesielt laget for eldre eller blitt anbefalt for eldre av ulike helsebloggere og helseorganisasjoner.

Apper som ble undersøkt

Disse appene ble undersøkt: Elevate, Lumosity, CogniFit, Peak, NeuroNation, Map My Walk, 7 Minute Workout: Fitness App, C25K 5K Trainer, Daily Yoga og Yoga Studio.

Nyttige funksjoner ble ikke utnyttet

– Jeg kom fram til at innebygde funksjoner i iOS-smarttelefoner som kan være nyttige for eldre, ikke ble fullt utnyttet, forteller Kaur.

For eksempel kan Siri ikke brukes til å navigere i appene, noe som kan være en stor fordel for eldre med svakt syn og motorisk svekkelse.

Siri er et program som forstår og utfører talte instruksjoner. Det finnes i iPhone og iPad, og du kan bruke stemmen til å gi instruksjoner når du bruker en app.

VoiceOver er en stemme som forteller eller kommenterer i en film, uten at noen som snakker, er synlig i bildet.

De som har svakt syn, kan også ha nytte av VoiceOver-teknologien som finnes i iOS-mobilene, men i appene kunne de ikke navigere til alle elementer med VoiceOver.

Dynamisk tekst gir brukeren mulighet til å forstørre eller forminske teksten, men dette støttes delvis av bare to apper. Resten av dem støtter ikke denne funksjonen i det hele tatt. Eldre brukere med svakt syn kan ha nytte av denne funksjonen dersom den utnyttes fullstendig.

Kaur ble overrasket over at teknologi i iOS-smarttelefoner ikke blir fullstendig utnyttet. Det kunne være til stor nytte for eldre brukere, mener hun.

Taletjenesten Siri kan ikke brukes til å navigere i appene, noe som kan være en stor fordel for eldre.

Mangelfull tilgjengelighet og brukervennlighet

Det er også problematisk at noen apper viser animasjoner brukeren ikke har kontroll over. For eksempel er det ikke mulig å sette animasjonene på pause. Dette kan skape utfordringer for dem som har synshemminger.

I noen treningsapper er det også videoer som viser hvordan treningsøvelser skal gjennomføres, men de mangler undertekst. Det ville vært nyttig for eldre brukere med nedsatt hørsel.

Mangelfulle feilmeldinger i noen av appene, og mindre grad av gjenkjennelighet, var også et problem.

– Det er viktig at det blir gitt gode feilmeldinger slik at de som bruker appene enkelt kan gjenopprette når det oppstår feil, sier studenten.

Et annet problem hun nevner, er at det i noen apper blir brukt kompliserte bevegelser.

Et eksempel er såkalt langt trykk som går ut på at brukeren må trykke på skjermen en gitt tid for at handlingen skal utføres. Det blir heller ikke gitt alternativer til alle bevegelsene, noe som ville ha vært nyttig for eldre brukere som ikke har mulighet til å utføre handlinger på en bestemt måte.

Nyttig for videre forskning

Resultatene til Amrat Kaur kan brukes av forskningsgruppen for universell utforming av IKT til videre forskning.

– For eksempel skal brukertesting med eldre gjennomføres for å få en bedre forståelse av utfordringer eldre kan møte på når de bruker disse appene, sier Kaur.

– De samme metodene, som er brukt i denne studien, kan dessuten brukes for å evaluere flere apper som eldre bruker, for å identifisere barrierer.

Kaurs studie er også relevant for det tverrfaglige nettverket for aldersforskning ved OsloMet hvor forskningsgruppen har fått invitasjon til å bli med.

Noen ordforklaringer

  • iOS er et mobilt operativsystem utviklet av Apple, brukt i iPhone, iPod touch, iPad, Apple TV og Apple Watch.
  • Universell utforming av IKT betyr at de mest vanlige funksjonene kan benyttes av flest mulig uten særskilt tilrettelegging. IT-løsninger skal som hovedregel være universelt utformet. Kravene gjelder for både offentlig og privat sektor, og er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.
Powered by Labrador CMS