Ganghastighet er i mange år blitt brukt av helsepersonell til å si noe om helse hos eldre. Nå ser forskere at ganghastighet kan varsle om helsetilstand mye tidligere i livet. (Foto: IDEAPIXEL / Shutterstock / NTB scanpix)

Folk som går sakte eldes raskere

Personene som gikk sakte som 45-åringer hadde både svakere lunger, dårligere tenner og svakt immunsystem, fant forskere.

Går du sakte som middelaldrende, kan det være et klart varsel om svekket helse i alderdommen.

En helt enkel test av ganghastighet viser seg også å kunne varsle om økt risiko for sykdommer som Alzheimers flere tiår før sykdommen dukker opp på andre måter, hevder forskerne.

Har mindre hjerner

Ikke nok med det. De amerikanske forskerne bak denne nye studien fant også at saktegåerne som deltok, i gjennomsnitt hadde mindre hjernevolum enn de andre deltagerne.

Og for å bære stein til byrden: Når et panel på åtte personer ble bedt om å vurdere fotografier av ansiktene til deltagerne i studien, så ble saktegåerne plukket ut som dem med eldst øyne.

– Det som slår oss er at vi her snakker om 45 år gamle personer. Vi snakker ikke om geriatriske pasienter, sier forsker Line JH Rasmussen i en pressemelding fra Duke University.

Forskerne slår fast at allerede da de nå middelaldrende deltagerne i denne undersøkelsen var 3 år gamle barn, så kunne det ha vært mulig å peke ut hvem som kom til å bli saktegåere senere i livet. Det mener forskerne å se ut fra tester som ble gjort av småbarnas språkforståelse, motoriske evner og evne til å takle frustrasjon.

Kan varsle tidlig

Det finnes ulike måter å måle gåhastighet. Forskerne bak denne studien mener den beste er å måle hvor raskt en person er i stand til å gå, uten å begynne å løpe.

– Leger er allerede kjent med at personer som går sakte i 70- og 80-årsalderen tenderer til å dø tidligere enn andre, sier forsker Terrie E. Moffit ved samme universitet.

– Men i vår studie så vi altså på 3-åringer og 45-åringer, og fant at saktegåing kan varsle om helseproblemer mange tiår før folk blir eldre.

Dataene i denne studien kommer fra en undersøkelse av 904 voksne personer i byen Dunedin i New Zealand. Disse personene er altså helt fra de var småunger blitt fulgt opp av forskerne, og nå sist fra 2017 til 2019 ble de undersøkt da de fylte 45 år.

At saktegåerne også har mindre og tilsynelatende eldre hjerner enn dem som går raskere, fant forskerne gjennom MRI-skanning av hjernene.

Over 900 personer er blitt fulgt av forskerne fra de var små barn til de nå er middeladrende. Her måles ganghastighet. (Foto fra studien / Duke University)

Helt fra småbarnsalder

Ganghastighet er i mange år blitt brukt av helsepersonell til å kunne si noe om helse og aldring hos geriatriske pasienter.

Det nye i denne studien er altså at det allerede hos middelaldrende personer later til å være mulig å si noe om vedkommendes framtidige helse, ut fra personens gange.

Forskerne er åpne for at bakenforliggende variabler kan forklare både ganghastighet og helsetilstand. For eksempel er det mulig at individenes valg av livsstil kan ligge bak begge deler. Samtidig peker forskerne på at de kan se forskjeller helt fra deltagerne i studien var små barn.

Høy ganghastighet = mindre depresjon

Nå foreslår forskere som ikke har deltatt i denne studien, at måling av ganghastighet kan være en billig måte å undersøke helsetilstanden hos middelaldrende personer.

Forskning.no har tidligere skrevet flere artikler om ganghastighet og helse.

En studie publisert av forskere ved universitetet OsloMet for to år siden slo fast at eldre med demens som har høy ganghastighet, er vesentlig mindre deprimerte enn andre. Det kan udu lese mer om i denne saken fra OsloMet.

I fjor publiserte forskere ved Universitetet i Bergen en studie som viste at de som synes de har blitt surrete, går saktere.

Nok en forskning.no-artikkel fra 2015 fortalte at bestemor i sneglefart kan være tegn på Alzheimers

I en kronikk hos bladet Fysioterapeuten i 2015 fortalte forskere ved universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo om hvor mye det er mulig å finne ut om eldre pasienter, ut fra måling av ganghastighet. Måling av foretrukket ganghastighet er svært enkelt, krever lite utstyr og tar kort tid, fortalte de. Derfor kan fysioterapeuter som jobber med eldre, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten, ha stor nytte av å inkludere en slik test, foreslår forskerne.

I kronikken forteller de også hvordan en slik test kan utføres.

Referanse:

Line Rasmussen m.fl: «Association of Neurocognitive and Physical Function With Gait Speed in Midlife», JAMA Network Open, 2019. Studien.

Powered by Labrador CMS