Høyt alkoholforbruk er den viktigste risikofaktoren for å få demens, mener forskere. Særlig det som kalles tidlig demens, det vil si før fylte 65 år. (Foto: Shutterstock, NTB scanpix)

Tung drikking øker risikoen for demens

Forskere har funnet en sterk sammenheng mellom et høyt alkoholforbruk og tidlig demens.

Dette er den største studien i sitt slag, ifølge pressemeldingen fra Centre for Addiction and Public Health i Canada. 

Forskerne har brukt registerdata over sykehusinnleggelser i Frankrike. De så spesielt etter personer innlagt med sykdommer relatert til alkohol.

De finner rundt 57 000 personene under 65 år som hadde tegn på demens. Av disse hadde 57 prosent et høyt alkoholforbruk.

Verdens helseorganisasjon definerer høyt alkoholforbruk som 60 gram ren alkohol per dag for menn og 40 gram per kvinne. Dette tilsvarer henholdsvis fire til fem eller tre standard drinker om dagen.

Den viktigste risikofaktoren

Funnene tyder på at tung drikking er den viktigste risikofaktoren for alle typer demens, men særlig demens som rammer personer under 65 år. Dette sier en av forfatteren, Jürgen Rehm ved Institute for Mental Health Policy Research i pressemeldingen.

De som har et høyt alkoholforbruk, forkorter livet sitt med mer enn 20 år i gjennomsnitt. Og demens er en av de viktigste årsakene, mener han.

Forfatterne av studien mener at leger og andre klinikere bør være mye mer oppmerksomme på alkohol som en risikofaktor for demens enn de er i dag. Behandling for alkoholavhengighet og mindre alvorlige alkoholskader er effektive tiltak, mener de.

– Ikke overraskende

At alkoholmisbruk, som denne studien undersøkte, er en sterk risikofaktor for demens er ikke overraskende. Det mener professor Geir Selbæk. Han er forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

Han mener at denne risikofaktoren ofte kan komme i skyggen av diskusjonen om hvorvidt et lite eller moderat alkoholkonsum kan ha en beskyttende effekt for flere sykdommer.

– Det er all grunn til å advare mot høyt alkoholforbruk, også fra et demensperspektiv, sier Sælbek til forskning.no.

Selbæk mener at funnene i studien er svært viktige, men at de må også fortolkes med forsiktighet. Alkoholmisbruk er assosiert med en rekke andre risikofaktorer for demens.

Dette advarer også forfatterne av studien om. Sammenhengen mellom høyt alkoholforbruk og demens er komplisert. De som drikker mye, har ofte mange andre egenskaper som gir høyere risiko for demens. Mange røyker, har høyt blodtrykk, diabetes og depresjon, for eksempel.

Kilde:

Michaël Schwarzinger, mfl: Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a nationwide retrospective cohort study, Lancet Public Health, februar 2018.

Powered by Labrador CMS