En notis fra Akershus Universitetssykehus HF - les mer.

Prosjektleder Anne Moen ved Universitetet i Oslo mottok prisen på vegne av prosjektet. (Foto: Judy Murphy, IBM)

Fikk internasjonal pris for innovativ forskning

Gjennom innovasjonsprosjektet CAPABLE studerer forskere hvordan innbyggere kan nyttiggjøre seg sine egne helsedata til å fremme egen helse og mestre egen sykdom.

Prosjektet utgår fra Akershus universitetssykehus (Ahus), med professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo som prosjektleder. Nylig mottok Moen den internasjonale Thrillium II-prisen på vegne av prosjektet.

Prisen finansieres gjennom EU Horizon 2020, og bygger på samarbeid mellom EU og USA for å styrke arbeidet for å bedre informasjonsutveksling i helsetjenesten.

Ved innføringen av nye personvernregler (GDPR) får innbyggerne tilgang på en hel del informasjon om egen helse.

– Vi utforsker nå på hvilke måter innbyggerne selv kan dra nytte av disse dataene, sier overlege og representant for prosjekteier, Petter Hurlen ved Ahus.

I første omgang fokuserer prosjektet på legemiddelinformasjon, ernæring og koordinering.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Ahus.

Powered by Labrador CMS